Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 4 záznamů.  Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Inkluze v systému předškolního vzdělávání
Vlachová, Jana ; Hájková, Vanda (oponent)
Rigorózní práce se zabývá inkluzivním vzděláváním v mateřských školách v České republice. Vychází ze studia odborné literatury, legislativních změn ve školství a dlouholeté praxe její autorky, speciální pedagožky mateřské školy. Práce je rozdělena do tří částí. První, teoretická část definuje základní pojmy a východiska inkluze i její hlavní aktéry z hlediska pozitivních i negativních dopadů, které na ně inkluzivní vzdělávání může mít. Přináší rovněž stručný pohled na systém inkluzivního předškolního vzdělávání ve Velké Británii, Švédsku, Norsku a Finsku. Druhá část obsahuje přehled systému inkluzivního předškolního vzdělávání v rámci současného českého školství a přináší rovněž poznatky a zkušenosti z praxe. Zahrnuty jsou i autorčiny osobní zkušenosti z návštěv mateřských škol ve Švédsku, Finsku a Moldávii. Třetí část rigorózní práce obsahuje výsledky kvantitativního výzkumu, zaměřeného na zjišťování postojů odborníků a laické veřejnosti k inkluzi v běžných mateřských školách. Zkoumá názory pedagogů a rodičů na podmínky mateřských škol ve fázi implementace inkluzivního vzdělávání. Poskytuje pohled rodičů a pedagogických pracovníků na připravenost účastníků inkluzivního vzdělávání v mateřských školách. Přináší zjištění, že proces inkluzivního vzdělávání, který vychází z práva dítěte na rovné...
Vzdělávání dospělých v České republice - 2016
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vzdělávání dospělých v České republice v evropském kontextu: Specifické výstupy z šetření Adult Education Survey 2011
Český statistický úřad
Publikace přináší základní výstupy z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Vzdělávání dospělých v České Republice: Výstupy z šetření Adult Education Survey 2011
Český statistický úřad
Publikace přináší přehled základních výstupů z mezinárodního šetření o vzdělávání dospělých Adult Education Survey (AES) 2011, které v evropských státech mapuje zapojení dospělé populace do vzdělávání. Nabízí stručný přehled účasti české a evropské populace ve formálním a neformálním vzdělávání, který interpretuje v kontextu národních vzdělávacích systémů a politik.
Plný text: Stáhnout plný textPDF

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.