National Repository of Grey Literature 588 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Evaluation of forest vegetation based on time series of remote sensing data
Laštovička, Josef
Příloha k disertační práci: Abstrakt v AJ (Mgr. Josef Laštovička) Abstract This dissertation thesis deals with the study of forest ecosystems in the central Europe with the time series of multispectral optical satellite data. These forest ecosystems have been influenced by biotic and abiotic disturbances for the last decade. The time series of the satellite data with high spatial resolution allow the detection and analysis of forest disturbances. This thesis is mainly focused primally on free available Landsat and Sentinel-2 data, these two data types were compared. From methods, the difference time series analyses / algorithms were used. The whole thesis can be divided into two main parts. The first one analyses usability of classifiers for detection of forest ecosystems with per-pixel and sub-pixel methods. Specifically, the Neural Network, the Support Vector Machine and the Maximum Likelihood per-pixel classifiers were used and compared for different types of data (for data with high spatial resolution - Landsat or Sentinel-2; very high spatial resolution - WorldView-2) and for classification of protected forest areas. The Support Vector Machine were selected as the most suitable method for forest classifications (with most accurate outputs) from the list of selected per-pixel classifiers. Also, Spectral...
Application of Mathematical and Statistical Methods in Company Management
Chládek, Ivo ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
Bakalářská práce se zabývá posouzením finanční situace společnosti s použitím vybraných metod finanční analýzy a statistiky za období 2015-2019. Práce má 3 části. V teoretické částí jsou vysvětlena teoretická východiska finanční analýzy, časových řad a regresní analýzy. Analytická část obsahuje představení společnosti, analýzu finančních výkazů za zvolené období, statistickou analýzu pro stanovení trendu a předpověď budoucích výsledků a také zhodnocení dosažených výsledků. Závěrečná část je věnována návrhům opatření pro zlepšení finanční situace podniku.
Mathematical Methods in Economics
Koudelová, Tereza ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
The bachelor thesis is focused on the analysis of POEX Velké meziříčí a.s company’s basic situation and financial statements. The first part explains financial indicators and statistical methods. The second part is based on the theoretical knowledge, where the calculations of selected economic indicators are performed and the trend of development of these indicators is determined using the application of time series and regression analysis. Lastly, the thesis summarises the financial situation of the POEX company and make suggestions to improve the company’s future behaviour.
Mathematical Methods in Economics
Fajfr, Lukáš ; Šustrová, Tereza (referee) ; Novotná, Veronika (advisor)
The bachelor thesis is focused on analysis of selected economic indicators of company D&D Elektromont using statistical methods. The thesis is divided into three separate parts. The first part is aimed at the introduction of the theoretical foundations needed to complete the analysis. The second part presents the company and analyzes its selected economic indicators. The third part summarizes the findings and proposes specific solution to improve company’s situation.
Web Application for Graphical Visualization of Geospatial Time Series
Rykala, Kryštof ; Rusňák, Vít (referee) ; Hynek, Jiří (advisor)
Geografická data se stala nedílnou součástí každodenního života. Nejběžnější vizualizací geografických dat je statická tematická mapa. Ta ovšem vizualizuje pouze jeden časový okamžik, případně několik z nich, agregovaných dohromady. Bez času navíc není možné vizualizovat geografické jevy, jako je vývoj různých geografických charakteristik (např. růst emisí uhlíku nebo šíření viru). Cílem této práce je vytvoření nástroje pro vytváření vizualizací geografických časových řad, které umožní data prezentovat a studovat. Řešení je vyvinuto jako nástroj aplikace Geovisto. Vyvinutý nástroj umožňuje uživatelům vytvářet vlastní vizualizace a animace geografických časových řad a zároveň je konfigurovatelný pro použití s obecnými daty. Uživatelé se znalostí programování mohou vytvářet nové Geovisto nástroje (např. tematické mapy) a pomocí nástroje pro práci s časem sami implementovat animace do nových tematických map.
Assessing Selected Indicators Using Statistical Methods
Doležel, David ; Michalíková, Eva (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The bachelor thesis is focused on the assesment of financial situation of the company Gebauer a Griller Kabeltechnik, spol. s.r.o. by using financial analysis and statistical methods. The first part deals with the description of goals, methods and processing. The theoretical part provides information about financial analysis, regression analysis and time series. The practical part contains the analysis of the company using the methods described in the theoretical part. In the last part, with the help of the achieved results, are proposed own solutions to the found problems and shortcomings.
A Demand Forecasting Model for Bottled Beer
Bek, Klára ; Oulehla, Jiří (referee) ; Luňáček, Jiří (advisor)
This Bachelor thesis deals with building an econometric model of a bottled beer consumption forecast. The aim of this study is to provide such input in an investment plan, which considers purchasing a bottling line in a craft brewery. Besides it contains procedures of statistical and econometric model verifications in order to determine the optimal one.
Analysis of Economic Data Using Statistical Methods
Březíková, Veronika ; Janíčková, Nikola (referee) ; Michalíková, Eva (advisor)
The bachelor thesis is focused on the evaluation of the financial situation of Scania Czech Republic s.r.o. using financial indicators and statistical methods. The theoretical part of the thesis first present all the important information, which is then used in the practical part to calculate the economic indicators. The practical part is drawn from the available resources from the company on which the financial analysis is based. Statistical methods are then determined primarily for prediction based on the calculated financial analysis. The final result, evaluation of calculations and advice for the following years can be seen at the conclusion of the bachelor thesis.
Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvement
Pisařovicová, Klára ; Procházková, Kateřina (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The presented diploma thesis is focused on the evaluation of the economic situation of the selected company in the years 2012 to 2019. The theoretical part presents the financial indicators, time series, regression and correlation analysis. The analytical part contains the results of financial indicators. Some results are then used for statistical analysis to determine the possible development of indicators in the next two years or to determine the dependence between certain indicators. The last part includes proposals to improve the current economic situation of the selected company.
Assessing Economic Situation of a Company and Proposals for Its Improvement
Sivolobová, Kateřina ; Julinková, Ivana (referee) ; Doubravský, Karel (advisor)
The diploma thesis deals with the evaluation of the economic situation of the company ABC, in the years 2012 to 2019. The first, theoretical part of the thesis describes financial indicators, regression and correlation analysis and time series. The practical part of the diploma thesis contains calculations of financial indicators, some of them are selected for statistical analysis, which further serves as a prediction of development in the next two years. The practical part also compares the results with the industry average. The last part of the work contains proposals that lead to the improvement of the financial situation of the selected company.

National Repository of Grey Literature : 588 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.