Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 179 záznamů.  1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam: Hledání trvalo 0.00 vteřin. 
Polyfunkční dům v Žamberku
Vávra, Tomáš ; Galata, Jindřich (oponent) ; Štěpánek, Ladislav (vedoucí práce)
Cílem bakalářské práce bylo vypracování projektové dokumentace pro provedení novostavby polyfunkčního domu v Žamberku. Objekt je částečně podsklepený a má tři nadzemní podlaží. V podzemním podlaží je navrženo technické zázemí a skladovací prostory pro bytovou část. V prvním nadzemní podlaží se nachází komerční prostory a to manikúra, trafika, kadeřnictví a kavárna. Dále jsou v prvním nadzemním podlaží garáže. V druhém a třetím nadzemním podlaží jsou navrženy bytové jednotky, celkem se jedná o čtyři byty. Objekt je navržen z keramických tvárnic, které jsou zatepleny kontaktním zateplovacím systémem ETICS. Stropní konstrukce jsou řešeny jako železobetonové monolitické desky. Zastřešení objektu je řešeno plochou střechou s vegetační vrstvou.
Bytový dům v Dobrušce
Kränková, Anna ; Valenta, Michal (oponent) ; Bantová, Sylva (vedoucí práce)
Bakalářská práce s tématem Bytový dům v Dobrušce zpracovává projektovou dokumentaci na úrovni pro provádění stavby. Objekt se nachází v městské části obce Dobruška. Pozemek se nachází na rovinatém terénu. Hlavním účelem bylo vytvořit pohodlné a moderní bydlení pro rodiny. Jedná se o novostavbu třípodlažního bytového domu, který je částečně podsklepený. V bytovém domě se nachází celkem 11 bytových jednotek, sklepní kóje, skladovací prostory a technické zázemí domu. Většina bytů je o velikosti 3+KK, v posledním podlaží nalezneme 2 bytové jednotky o velikosti 3+1. Jedná se o členitý dům s hlavním vchodem z východní strany. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Základy budou z jižní strany napojeny odstupňovaně. Svislé nosné i nenosné konstrukce jsou tvořeny z keramických tvárnic. Celý objekt je zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Vodorovné konstrukce jsou železobetonové monolitické. Zastřešení objektu je řešeno jednoplášťovou plochou střechou.
Bytový dům s kavárnou
Oujezdská, Lenka ; Pobucká, Slávka (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování podkladů a projektové dokumentace v rozsahu DPS pro bytový dům s kavárnou s téměř nulovou spotřebou energie. Bytový dům bude umístěn ve městě Slavkov u Brna, v městské části Zelnice II. V projektu bude zpracováno dispoziční řešení bytového domu, jednotlivých bytů a skladovacích prostorů pro tyto byty. Dále bude zpracován návrh základové konstrukce a stropní konstrukce jednotlivých podlaží a výpočet schodiště jednotlivých podlaží. Součástí návrhu bude dále řešení ploché střechy, skladby konstrukcí a požárně bezpečnostní řešení.
Bytový dům
Pastorková, Gabriela ; Mocová, Pavla (oponent) ; Mohelníková, Jitka (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro provádění objektu Bytový dům. Objekt disponuje třinácti bytovými jednotkami a je tvořen čtyřmi nadzemními a jedním podzemním podlažím. Objekt se nachází v katastrálním území Brno-Komín v klidné části. Hlavní vstup se nachází na severní straně pozemku a je řešen bezbariérově. Vertikální komunikace je zajištěna dvouramenným schodištěm a výtahem. Ze společné chodby se vstupuje do jednotlivých bytových jednotek. V suterénu se nachází 13 sklepních kójí, technická místnost, WC a zázemí pro uklízečku. V prvním nadzemním podlaží se nachází hlavní vstup do objektu včetně poštovních schránek, zvonku a vstupem do kočárkárny. Ze schodišťového prostoru, kde se také nachází výtah, se jde do tří bytových jednotek (2x 2+kk a 1+1), jeden byt je řešen jako bezbariérový. V druhém a třetím podlaží se nachází čtyři bytové jednotky (2x 1+1 a 2x 2+kk). Ve čtvrtém nadzemním podlaží se nacházejí dvě bytové jednotky velikostně zařazené jako 4+kk. Stěnový obousměrný konstrukční systém je řešen z keramických tvárnic (v suterénu z tvárnic ztraceného bednění). Celý bytový dům je zateplen systémem ETICS. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Stropní konstrukce je vytvořena z monolitických železobetonových desek a celý objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Bytový dům
Paleček, Martin ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Manychová, Monika (vedoucí práce)
Tato bakalářská práce řeší novostavby bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie pro bydlení v okrajové části hlavního města Prahy. Jedná se o samostatně stojící částečně podsklepený bytový dům obdélníkového tvaru s jedním podzemním a dvěma nadzemními patry s obytným podkrovím ve formě mezonetu osazený do svažitého terénu. V suterénní části se nachází technické zázemí a sklepní kóje pro všechny bytové jednotky, v nadzemních podlažích pak čtyři bytové jednotky. Konstrukční systém objektu je stěnový, obousměrný, zděný z keramických tvárnic. Vodorovné konstrukce jsou keramické skládané. Střešní konstrukce je navržena jako dřevěná sedlová s keramickou krytinou. K objektu náleží parkovací místa a zahrádky pro obyvatele domu. Práce obsahuje projektovou dokumentaci pro provádění stavby.
Bytový dům
Jelínek, Roman ; Hnízdilová, Aneta Aya (oponent) ; Manychová, Monika (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je novostavba bytového domu s téměř nulovou spotřebou energie a vypracování dokumentace pro provedení stavby. Bytový dům je umístěn v klidné lokalitě obce Lužice nedaleko města Hodonín. Navržený objekt je řešený jako samostatně stojící, částečně podsklepený, se třemi nadzemními podlažími, usazen do mírně svažitého terénu. V suterénu se nachází technické zázemí bytového domu spolu se sklepními kójemi pro jednotlivé byty. V prvním nadzemním podlaží se nachází tři byty s vlastními předzahrádkami, dále pak společné prostory kolárny, sušárny a fitness místnosti. Ve druhém nadzemním podlaží se nachází čtyři byty s vlastními terasami. Ve třetím nadzemním podlažím se nachází dva velmi prostorné byty s velkými terasami. Před budovou se nachází velké parkoviště, bytový dům je řešen bezbariérově díky vnitřnímu výtahu. Konstrukční systém objektu je stěnový, obousměrný, nadzemní podlaží jsou zděné z keramických tvárnic. Obvodové zdivo suterénu je vyzděno ze ztraceného bednění. Vodorovné nosné konstrukce jsou prefamonolitické, složeny z nosníků POT a keramických vložek Miako. Objekt je založen na základových pasech a zastřešen jednoplášťovou plochou střechou.
Rodinný dům s ateliérem
Drápelová, Lenka ; Pilík, Václav (oponent) ; Utíkalová, Ivana (vedoucí práce)
Předmětem bakalářské práce je návrh rodinného domu s provozovnou. Objekt je samostatně stojící stavba nacházející se v obci Měřín v kraji Vysočina. Rodinný dům je navržen pro čtyřčlennou domácnost, jedná se o dvoupodlažní částečně podsklepený dům. Na tuto obytnou část navazuje garáž a provozovna, která bude sloužit jako designérský ateliér majitele domu. Obytná část je zastřešena sedlovou střechou, nad částí kde, se nachází provozovna je navržena střecha plochá. K provozovně náleží parkoviště, které umožnuje stání dvou osobních automobilů. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Obvodové a vnitřní nosné zdi jsou navrženy z pórobetonových tvárnic Ytong. Stropní konstrukce tvoří monolitické železobetonové desky.
Mateřská škola
Dienová, Monika ; Donaťák, Vladislav (oponent) ; Donaťáková, Dagmar (vedoucí práce)
Cílem této diplomové práce je návrh mateřské školky ve městě Velké Bílovice v Jihomoravském kraji. Objekt je řešen jako samostatně stojící se dvěma nadzemními a jedním částečně podsklepeným podlažím. V objektu jsou tři třídy pro celkem 45 žáků. Obvodové zdivo je z keramických tvárnic a zdivo suterénu je navrženo z tvárnic ze ztraceného bednění. Střechy mateřské školy jsou navrženy jako plohé jednoplášťové střechy. Celý objekt je opatřen kontaktním zateplovacím systémem, stropní konstrukce jsou monolitické železobeotnové desky. Budova je založena na základových pasech Projektová dokumentace byla zhotovena dle platných právních a technických předpisů.
Budova občanské vybavenosti
Baroň, Alexandr ; Pilný, Ondřej (oponent) ; Berková, Petra (vedoucí práce)
Cílem diplomové práce je návrh energeticky úsporného hotelu s restaurací a s vnitřní garáží. Jeden z hlavních úkolů je také posouzení energetické náročnosti budovy a využití energií z obnovitelných zdrojů. Hotel je řešen myšlenkou „inteligentních budov“ což znamená, že veškeré technické zázemí je ovládáno mimo jiné i hlavním počítačem uvnitř objektu za dosažení minimální spotřeby energií, maximálního komfortu a bezpečí. Umístění na svažitém terénu v centru Brna umožňuje využít částečně podsklepený suterén pro garáže. Střecha budovy je plochá, zelená s úpravou pro umístění solárních panelů, jejichž návrh je součástí technického řešení. Specializací této práce je pak vnitřní akustika a prostorová akustika konferenční místnosti v prvním patře.
Mateřská školka
Barglová, Karolína ; Nespěšný, Ondřej (oponent) ; Pěnčík, Jan (vedoucí práce)
Tato diplomová práce se zabývá návrhem mateřské školy a vypracováním dokumentace pro provedení stavby. Mateřská škola je umístěna na rozlehlém pozemku ve městě Ostrava, na rozhraní městských obvodů Poruba a Třebovice. Navržený objekt je samostatně stojící, částečně podsklepený. Je rozdělen na tři funkční části, z nichž dvě jsou jednopodlažní a jedna je dvoupodlažní. V prvním podlaží jsou navržena dvě oddělení pro nejmenší děti po 24 dětech a kuchyň s jídelnou, v druhém nadzemním podlaží se nachází jedno oddělení pro 24 dětí předškolního věku, třída a kancelář ředitelky. Svislé nosné konstrukce v nadzemních podlažích tvoří keramické tvarovky Porotherm, v suterénu jsou navrženy ŽB monolitické. Vodorovné konstrukce jsou z dutinových předpjatých panelů Spiroll. Objekt je založen na základových pasech z prostého betonu. Jednopodlažní části jsou zastřešeny jednoplášťovou plochou střechou, zbylá dvoupodlažní část je zastřešena dvouplášťovou plochou střechou s dřevěným vazníkem. Nedaleko budovy se nachází dvě parkoviště, z nichž jedno je navrženo pro parkování rodičů dětí a druhé je určeno pro personál.

Národní úložiště šedé literatury : Nalezeno 179 záznamů.   1 - 10dalšíkonec  přejít na záznam:
Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.