Národní úložiště šedé literatury Nalezeno 3 záznamů.  Hledání trvalo 0.01 vteřin. 
Možnosti využití bezpilotních prostředků při hodnocení efektivity zateplení budov zemědělského charakteru
Čubík, Josef
Bakalářská práce se zabývá měřením tepelných úniků budov zemědělského typu. V závislosti na rozměrech těchto budov je třeba se zamyslet, jak zefektivnit hodnocení jejich tepelných ztrát. Nejvíce využívanou technologií pro měření úniků tepla je pomocí ručních termokamer. Vzhledem k velkým plochám a časové náročnosti se nabízí využít bezpilotní prostředek, který disponuje vhodnými vlastnostmi pro tento úkol. Měření však proběhlo pomocí termokamery, díky čemuž se na základě výsledků zvolila oblast, za jakých podmínek je efektivnější využít dron. Pro průkazné měření je třeba rozdílu mezi vnitřními a vnějšími teplotami. Proto byly pro experiment zvoleny haly určené na výkrm kuřat, kde je vyžadováno vyšších teplot. Z výsledku vyplynulo, že tepelné úniky jsou vážným problémem. Všechny zkoumané budovy prokázaly tepelné ztráty. Úniky se lišily v závislosti na konkrétním typu měřené haly a na použité izolaci. Ztráty se projevily především u starších budov s netěsnostmi a odhalenými částmi konstrukcí. Úniky byly hlavně ve formě značných tepelných mostů.
Diagnostika a akustika dřevostaveb v obraze
David, Jan
Použití a výhody akustické kamery a termokamery
Plný text: Stáhnout plný textPDF
Impact of local heat leakage on vegetation and participation of non-native species
SVĚTLÍKOVÁ, Petra
Klimatické změny vyvolané člověkem jsou fenomenónem ovlivňujícím složení vegetace a její fungování. Po dobu dvou let byl zkoumán vliv tepla dlohodobě unikajícího z podzemního parovodu na složení vegetace. Oblast nad parovodem byla považována za teplé místo pro nepůvodní, potencionálně invazní druhy. K ověření této hypotézy byl proveden terénní a laboratorní klíčící experiment s blízce příbuznými původními a nepůvodními druhy. Výsledky této práce poskytují další důkaz o tom, že klimatické změny mohou měnit složení vegetace a podporovat invazi nepůvodních, zejména C4 druhů.

Chcete být upozorněni, pokud se objeví nové záznamy odpovídající tomuto dotazu?
Přihlásit se k odběru RSS.