National Repository of Grey Literature 87 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Annual Report Ekodomov 2005
Hodek, Tomáš ; Gřondilová, Marie
Annual report on activities, projects and management of civic association Ekodomov in 2005.
Fulltext: Download fulltextPDF
Annual Report Ekodomov 2004
Hodek, Tomáš
Annual report on activities, projects and management of civic association Ekodomov in 2004.
Fulltext: Download fulltextPDF
Generation, Recovery and Disposal of Waste for the period 2016
Český statistický úřad
Generation, recovery and disposal of waste in selected industries of the national economy. Broken down by kind of waste, CZ-NACE activity and way of waste treatment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Recycling
CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Environmental issues of the Czech Republic are presented in set of 18 monothematic leaflets (in Czech and English).
Fulltext: Download fulltextPDF; Download fulltextPDF
Generation, recovery and disposal of waste for the period 2014

Český statistický úřad provádí každoročně statistické zjišťování o produkci a nakládání s odpady již od roku 1992. Rozsah a uspořádání tohoto zjišťování slouží jako přímý podklad pro zajištění reportingových povinností ČR, které vyplývají z Nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2150/2002/ES o statistice odpadů, jehož gestorem je Český statistický úřad. Od roku 2011 bylo šetření o odpadech rozšířeno o sledování problematiky druhotných surovin. Výsledky získané statistickým šetřením jsou uvedeny v této publikaci Produkce, využití a odstranění odpadů.
Fulltext: Download fulltextPDF
Generation, Recovery and Disposal of Waste [in year 2010]
Český statistický úřad
Generation, recovery and disposal of waste in selected industries of the national economy. Broken down by kind of waste, CZ-NACE activity and way of waste treatment.
Fulltext: Download fulltextPDF
Podnikatelský záměr podniku Palenice U Juhiňe za účelem získání dotace ze strukturálních fondů EU
Ondroušek, Martin
Ondroušek, M. The Business plan for gaining of grant from structural funds of Eu-ropean Union. Bachelor thesis. Brno: Mendel University, 2015. The aim of the bachelor thesis is to create a business plan for gaining of grant from structural funds of EU in 2014 - 2020. The theoretical part contains information about creating of the business plan and all different specifics for business plan for gaining of grant. Second part de-scribe mechanism with which is working an application about grant for managing authority. The practical part contains business plan for enterprise Pálenice U Juhině for the get equipment for recycling waste.
Využití vybraných zemědělských a potravinářských odpadů k výrobě funkčních potravin a biomateriálů
Urban, Marián
This dissertation thesis describes utilization of agricultural and food processing waste and intermediate materials for manufacturing of functional food and bio-materials. The aim of this study is to develop new procedures to process food and agricultural byproducts in order to create modern products and materials with higher added value. The focus here is especially on food supplements, nutraceuticals, bio-materials for health industry and pharmacology. Examples can be substances for drug delivery or substances for controlled release of active ingredients. Examples of such products are cyclodextrins, chitosan, chitin-glucan complex and glutathion.
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů: Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadů - textilní průmysl
INOTEX, s.r.o., Dvůr Králové n.L. ; Bořková, Marcela ; Marek, Jan ; Janák, Petr ; Bartušek, Pavel
Oborový manuál pro prevenci a minimalizaci odpadu popisuje a vysvětluje jednotlivé kroky v projektu prevence. Má sloužit managementu podniků a pověřeným pracovníkům při hledání, volbě a zavádění preventivních opatření na ochranu životního prostředí do každodenní činnosti a rozhodovacích procesů. Manuál vychází z jednoduchého blokového schématu projektu čistší produkce a prezentuje obvykle používané metody a postupy pro naplnění jednotlivých kroků. Jako zdroj externích informací je uvedena databáze preventivních opatření. Jeho pracovní verze je dostupná v elektronické podobě na www.cpc.cz. Vstupy, výstupy a výrobní procesy v textilním průmyslu. Omezování znečištění v textilním průmyslu. Systémový přístup k zavádění čistší produkce. Základní popis výroby textilií. realizovaná opatření k recyklaci odpadů. Obecné techniky prevence znečištění a omezování odpadů v textilním průmyslu. Preventivní opatření u jednotlivých procesů a operací. Schémata - vznik odpadů při výrobě textilií. databáze preventivních opatření při výrobě textilií.

National Repository of Grey Literature : 87 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.