National Repository of Grey Literature 234 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Detection of parking space availability based on video
Kužela, Miloslav ; Zelený, Ondřej (referee) ; Frýza, Tomáš (advisor)
Detekování obsazenosti parkovacích míst je často řešeno použitím senzorů umístěných v blízké lokaci parkovacího místa. Se vzrůstem strojového učení je možnost využití této technologie za použití kamer a detekčních algoritmů. Práce se zabývá právě vytvořením a použitím takového modelu k detekci obsazenosti parkoviště. Probírá existující modely a detektory, vytvoření vlastního datasetu s konkrétní strukturou, vytvoření a naučení různých typů modelů a probrání vysledků při testování daných modelů na vlastních záznamech z parkovací plochy. Poté následné vytvoření webové aplikace na které můžou návštěvnící parkoviště pozorovat obsazenost parkoviště. Vše za použití programovacího jazyka Python s knihovnami Torchvision.
Machine vision for robotic manufacturing systems
Vávra, Daniel ; Bradáč, František (referee) ; Vetiška, Jan (advisor)
This master thesis focuses on creation of program in TwinCAT Vision environment for contour vertices detection on specified object using a camera. Teoretical part focuses on state of the art in the field of machine vision, including hardware components and introduction to image processing. Practical part deals with the program creation, including real assembly of the testing workplace with the camera. This thesis also deals with the robot guidance for object handling, therefore an example of gripper concept for specified object handling is designed. At the end of the practical part the created program is tested. Testing results are part of the digital attachment of this thesis.
Demonstration tasks of computer vision on a CNC milling machine
Duda, Pavel ; Honec, Peter (referee) ; Janáková, Ilona (advisor)
This bachelor thesis deals with the integration of computer vision into CNC machines in order to demonstrate the practical application of this technology. The task is to design several demonstration tasks to test and implement the various computer vision algorithms and subsequent data processing to control a CNC milling machine. In conclusion, we find an evaluation of the results and possible alternative steps to fulfill the problem.
Decreased visibility and image defect detection for vehicle mounted camera
Sedláček, Miloš ; Řičánek, Dominik (referee) ; Svědiroh, Stanislav (advisor)
This bachelor thesis deals with the topic of decreased visibility and image defects detection caused by adverse weather conditions or lighting from a vehicle mounted camera. The thesis describes the basic characteristics of the most common influences and their effects on camera data and presents some existing methods of detecting these influences. Next, a dataset containing selected defects is created and described. Afterwards, the issue of artificial neural networks is described in the thesis. A convolutional neural network is implemented for defect detection, which is trained and tested using the dataset. At the end, the achieved results of the network, its computational complexity and comparison with the results of other works are presented.
Attendance terminal
Antoš, Jan ; Petyovský, Petr (referee) ; Macho, Tomáš (advisor)
This master thesis aims to get acquainted with the issue of terminals and to list the parameters of attendance terminals available on the market. To define the customer requirements for the operation of the attendance terminal with touch screen and RFID reader. Specify the communication of the terminal with the parent server. Design the concept of the attendance terminal, select the appropriate components for the implementation of the terminal and draw the block diagram. Design the structural layout of the terminal. Implement the terminal, revive it and then debug the necessary software.
Robotic Arm Exploiting RC Components and Servos
Bobčík, Petr ; Kapinus, Michal (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Cílem této práce bylo postavit vlastní robotické rameno, s využitím RC komponent, serv a dodat k němu i vlastní uživatelské rozhraní, které umožní jeho řízení. Součástí řešení bylo také opatřit robotické rameno potřebnou senzoriku, která by umožnila jistou míru autonomnosti. Pro mé řešení jsem se rozhodl upravil již existující design robotického ramene, s pěti stupni volnosti, založeném na krokových motorech. Přidal jsem senzory, jako je akcelerometr, enkodér, měřič proudu, laserové měření vzdálenosti a kameru. Na základě těchto senzorů je robotické rameno schopné detekovat náraz, pozici odpojených motorů, uchopení předmětu uchopovacím mechanizmem nebo měřit vzdálenost předmětu v prostoru za účelem inverzní kinematiky. Vytvořil jsem také jednoduché uživatelské rozhraní, které umožňuje tři typy ovládání, jako je ovládání jednotlivých kloubů samostatně, autonomně s využitím kamery nebo ručním napozicováním.
Tutorial for autonomous driving
Strašil, Vojtěch ; Zemčík, Tomáš (referee) ; Honec, Peter (advisor)
This thesis is devoted to the design of a teaching aid for autonomous driving intended primarily for second grade primary school students and secondary school students. The aim of this work was to create a robot that is able to move autonomously along a line or in a lane that is formed by two lines, based on data obtained from a camera sensor. The thesis deals with the design of the mechanical part of the robot, the control electronics and the software. The mechanical basis of the robot is formed by an RC car that has been modified with parts printed on a 3D printer. The control electronics is a Raspberry Pi version 4 single board computer, which is complemented by an Adeept Robot HAT. Most of the necessary peripherals are then connected to this extension. The operating software was written in Python and several use cases were created as part of the work. These examples include line recognition algorithms as well as a PSD controller.
Product quality control
Pitrun, Tomáš ; Janáková, Ilona (referee) ; Boštík, Ondřej (advisor)
The bachelor’s thesis deals with the industrial inspection of defects on injection molding based on computer recognition. Part of the work is a description of injection molding technology and defects that may occur with this technology. The detection application is implemented in Python on the Raspberry Pi platform. The OpenCV library is used to detect product defects. Part of the work is also the selection of suitable hardware resources, including the Raspberry Pi microcomputer, lighting camera module, lens, relay modules and supporting structure.
Robot vision and 3D image acquiring
Arnošt, David ; Pochylý, Aleš (referee) ; Kubela, Tomáš (advisor)
Master´s thesis is describing basic concepts in machine vision. Used camera systems and possible imaging 2D and 3D are described. Practical part deals with constructin of scanning device with linear actuator, conveyor belt, camera and laser. For experimental use is construction of scanning device made for 2D and 3D image using several methods.
Board Game User Interface with a Camera
Cihlářová, Dita ; Hradiš, Michal (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Cílem této práce je vytvořit systém, který bude schopen nahradit reálného protihráče ve hře Dostihy a sázky. Hra je snímána kamerou, ze které se obraz přenáší do počítače, kde probíhá zpracování obrazu a identifikace herních objektů. Dále aplikace analyzuje stav hry a rozhodne o svém následujícím tahu. Rozhodovací algoritmus je schopen reagovat na každou herní situaci a tudíž dohrát hru do konce. Aplikaci mohou využít hráči, jež rádi hrají Dostihy a sázky, ale chybí jim protihráč. Aplikace také může najít uplatnění jako demostrace možností počítačového vidění.

National Repository of Grey Literature : 234 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.