National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ekologické využívání odpadních látek zemědělské produkce rostlinného a živočišného původu a čistírenských kalů
Fakulta veterinární hygieny a ekologie, Vysoká škola veterinární a farmaceutická, Brno
Cílem projektu je vytvoření kontrolovaných a regulovaných ekobloků rostlinné a živočišné produkce ve vybraných lokalitách s ohledem na transfer a kumulaci kontaminantů v potravinových řetězcích a stanovení minimalizačních postupů transferu na bázi aplikací biokompostů. Na zkušebních lokalitách byl sledován výskyt organických polutantů v článcích potravního řetězce a v ekoblocích - voda pitná a napájecí, voda povrchová včetně sedimentů, ovzduší, krmiva, biokaly a komposty. Jsou uvedeny výsledky analýz.
Geosystémové diagnózy a prognózy životního prostředí a výzkum geosystémů metodami dálkového průzkumu Země: Charakteristika abiotického prostředí ekosystému chorické dimense jako podklad pro hodnocení stavu a vývoje životního prostředí krajiny
Katedra lesnické botaniky a fytocenologie, Vysoká škola zemědělská v Brně ; Ambrož, Zdeněk
Zpráva definuje ekologické jednotky a uvádí varianty vegetační stupňovitosti, jednotlivé vegetační stupně a hydrické a trofické řady. Jsou popsány skupiny typů geobiocénů - vegetačních stupňů. V příloze jsou uvedeny charakteristiky jednotlivých typů.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.