National Repository of Grey Literature 68 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Manhattan Project and the Technology of the First Atomic Bombs
Zábojník, Vojtěch ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato semestrální práce se zaměřuje na popis technologii, které stály za vytvořením prvních atomových bomb v projektu Manhattan. Začíná objevem atomového štěpení a s ním související jaderná reakce. Následuje popis technologických metod, které dokázali získat obohacený uran a plutonium. Na závěr je popsány typy spouštěcích mechanismů atomových bomb "Little Boy" a "Fat Man" a následky jejich použití.
Evolution of Social media
Boček, Lukáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá historií sociálních médií a příklady těch nejznámějších a nejpoužívanějších z nich. Sociální média se v posledních letech stala neodmyslitelnou součástí moderního života a změnily nejen jeho tempo, ale i mezilidské vztahy. Práce popisuje sociální média od jejich vzniku až po současnost a popisuje vývoj jednotlivých sociálních sítí a přichází s důvody jejich úspěchu, či naopak neúspěchu. Práce se navíc zaměřuje na současný stav sociálních sítí a zároveň poskytuje výzkum zaměřený na uživatele sociálních sítí v České republice. Výzkum se zabývá kromě využívání jednotlivých platforem také zkušenostmi uživatelů se závislostí na sociálních médiích. Tato závislost je v práci dále rozebrána. Práce se zaměřuje na výhody a nevýhody využívání sociálních sítí a také na bezpečnostní rizika s nimi spojená.
Literature search on fully-automated vehicles
Hipča, Tomáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. Práce také obsahuje soupis dostupné literatury na toto téma, obohacené o komentář či názor autora.
Reasons for low Linux adoption on desktop PCs
Langer, Filip ; Haupt, Jaromír (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Cílem této bakalářské práce je seznámit jejího čtenáře s operačními systémy Windows a Linux, jejich prostředím, programy, kterými disponují, jejími silnými a slabými stránkami a určit, proč je operační systém Linux málo adoptovaný mezi uživateli stolních počítačů. Tato semestrální práce by měla poskytnout jejímu čtenáři dostatek informací potřebných k určení, který z těchto operačních systémů bude více splňovat jejich potřeby. Rozhodnutí napsat semestrální práci na toto téma jsem udělal na základně vlastní zkušenosti, kdy jsem se jako uživatel potýkal s nedostatkem informačních materiálů na toto téma.
Impact of mobile phones on English
Smirnova, Ekaterina ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl vynalezen v 21. století a ovlivnil svět moderní komunikace.
Technology of Online Voting Systems
Kováč, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato práce pojednává o konceptu volení online. Krátce popisuje jaké další volební metody se v demokratických zemí používají. Detailně popisuje země které používají online volení (celostátně a částečně) a take země, které pilotovali nebo zkoušeli používat online volby a také z jakého důvodu přestali. V posledních dvou částech se práce zabývá pozitivy a negativy které online volební systémy mohou představovat, včetně analýzy volebních dat z Estonska.
Building Management System
Kunický, Daniel ; Sedláček, Pavel (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit významné úspory na energiích a má také na starosti komfort a bezpečí obyvatel.
Artificial Intelligence
Ragas, Luděk ; Žouželková Bartošová, Marie (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Cílem této bakalářské práce je poskytnout náhled do rozsáhlého oboru umělé inteligence. Téze nejprve poskytuje definici umělé inteligence a krátký přehled její historie. Poté práce stručně popisuje technologie umělé inteligence, jako jsou neuronové sítě, expertní systémy a genetické algoritmy. Na závěr téze popisuje vliv umělé inteligence na společnost a její pozici v ní.
Current trends in the airline industry
Štourač, Filip ; Sedláček, Pavel (referee) ; Rujbrová, Šárka (advisor)
Cílem této bakalářské práce je popsat současné trendy v leteckém průmyslu a nastínit předpokládaný budoucí vývoj v této oblasti. Úvod práce začíná stručným shrnutím historie letectví, které je následováno krátkým popisem současného leteckého průmyslu. Další kapitola se zabývá ekologickými technologiemi a udržitelností letectví se zaměřením na 3D tisk, ekologické letecké palivo a 2 rozdílné typy proudového motoru: LEAP od společnosti CFM a Geared turbofan od Pratt&Whitney. Následuje třetí kapitolou s přehledem bezpečnostních technologií ve které je popsán systém GPWS a senzory snímající kontaminaci ranveje. Další kapitola se pak zabývá aktuálními změnami v technologiích údržby, způsobenými rostoucím trendem Internetu věcí. Poslední kapitola čtenáři odhaluje předpokládaný budoucí vývoj leteckého průmyslu.
Practical Use of Cloud Systems in Project Management
Poustecký, Ondřej ; Kopecká, Jana (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
V této bakalářské práci se zaměříme na popis cloudových systémů a jejich využití v projektovém plánování neziskové organizace. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do cloudových systémů. Následně budou popsány vlastnosti několika nejznámějších cloudových systémů. Představené cloudové systémy budou poté porovnány pro použití při plánování konkrétního projektu. V závěru se pokusíme vybrat optimální cloudové řešení.

National Repository of Grey Literature : 68 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Sedláček, Patrik
45 Sedláček, Petr
2 Sedláček, Petr,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.