National Repository of Grey Literature 21 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Mobile Application for Exporting Android Device Metrics into a Prometheus Database
Ptáček, Martin ; Burget, Radek (referee) ; Rychlý, Marek (advisor)
Tato práce se zabývá rozšířením ekosystému databáze časových řad Prometheus, aby bylo možné monitorovat také mobilní telefony s operačním systémem Android. Cílem této práce je implementovat Prometheus exportér pro Android. Výsledná implementace tohoto exportéru podporuje nejen zpřístupnění metrik pro databázi Prometheus, ale také ukládání metrik do paměti zařízení v případě nedostupnosti připojení a jejich následný dávkový export. Aplikace také obsahuje režim pro export metrik do databáze Prometheus přes NAT nebo podobnou síťovou bariéru. Aplikace exportuje přes 35 různých metrik z Android zařízení do databáze Prometheus. Čtenáři jsou předloženy výsledky testů týkající se energetické náročnosti implementace. Práce je publikována jako software s otevřeným zdrojovým kódem na platformě Github.
Gaussian Process Regression under Location Uncertainty using Monte Carlo Approximation
Ptáček, Martin
Gaussian Process Regression (GPR) is a commonstatistical framework for spatial function estimation. While itsflexibility and availability of closed-form estimation solutionafter training are its advantages, it suffers on applicabilityconstraints in scenarios with uncertain training positions. Thispaper presents the derivation of the exact GPR operating onuncertain training positions along with approximation of theresulting terms using Monte Carlo (MC) sampling. This methodis then implemented in a simulation environment and shown toimprove the estimation quality over the standard GPR approachwith uncertain training positions.
Spatial Function Estimation with Uncertain Sensor Locations
Ptáček, Martin ; Říha, Kamil (referee) ; Poměnková, Jitka (advisor)
Tato práce se zabývá úlohou odhadování prostorové funkce z hlediska regrese pomocí Gaussovských procesů (GPR) za současné nejistoty tréninkových pozic (pozic senzorů). Nejdříve je zde popsána teorie v pozadí GPR metody pracující se známými tréninkovými pozicemi. Tato teorie je poté aplikována při odvození výrazů prediktivní distribuce GPR v testovací pozici při uvážení nejistoty tréninkových pozic. Kvůli absenci analytického řešení těchto výrazů byly výrazy aproximovány pomocí metody Monte Carlo. U odvozené metody bylo demonstrováno zlepšení kvality odhadu prostorové funkce oproti standardnímu použití GPR metody a také oproti zjednodušenému řešení uvedenému v literatuře. Dále se práce zabývá možností použití metody GPR s nejistými tréninkovými pozicemi v~kombinaci s výrazy s dostupným analytickým řešením. Ukazuje se, že k dosažení těchto výrazů je třeba zavést značné předpoklady, což má od počátku za následek nepřesnost prediktivní distribuce. Také se ukazuje, že výsledná metoda používá standardní výrazy GPR v~kombinaci s upravenou kovarianční funkcí. Simulace dokazují, že tato metoda produkuje velmi podobné odhady jako základní GPR metoda uvažující známé tréninkové pozice. Na druhou stranu prediktivní variance (nejistota odhadu) je u této metody zvýšena, což je žádaný efekt uvážení nejistoty tréninkových pozic.
Heat transfer models for spark-ignition engines
Ptáček, Martin ; Klimeš, Lubomír (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
The subject of this diploma thesis is the creation of a spark ignition thermodynamics model using pressure data measured on the actual engine. The model made in Matlab programming language combines Wiebe function for fuel energy release and Woschni correlation for heat transfer between in-cylinder gasses and cylinder walls. The created model contains compression and expansion stroke only, that's why are conditions at the start of compression and total heat addition calculated by measured pressure data from Skoda 1.0 MPI engine. Creation of transparent model by Matlab scripts enables other users to understand the basics of „zero-dimensional“ thermodynamics models properly, which are used by number of commercial solvers such as GT-Power simulation software. First part of this thesis deals with fundamental laws of heat addition and heat transfer, description of equations for its modelling and application. The major section is devoted to Matlab model, where defined input parameters are mentioned, description of model operation and model parameters influence study. Next parts develops issues of combustion pressure measurement and creation of engine simulation by GT-Power software used for comparison with Matlab model. In the thesis conclusion are simulations and actual engine data differences discussed.
The study of zinc influence on Portland cement hydration.
Ptáček, Martin ; Janča, Martin (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
The topic of this work is the monitoring of the effect of zinc on the hydration process in Portland mixed cement (specifically with the addition of finely ground granulated blast-furnace slag, high temperature fly ash and fluidized bed combustion filter ash). How much zinc and at what time it remains in the pore solution during hydration. Activation energy of a mixture of cement with zinc in the form of soluble salts (Zn(NO3)2.6H2O and ZnCl2) and insoluble oxide (ZnO) by isothermal calorimetry was also investigated. The XRF method has shown composition during hydration. The zinc retardation effect was investigated by isothermal calorimetry and activation energy was calculated using this method. The XRF and ICP-OES methods were used to measure the zinc content of the pore solution. And the amount of portlandite was monitored by the DTA and XRF method.
Sensors for driver assistance systems
Ptáček, Martin ; Čala, Martin (referee) ; Beneš, Petr (advisor)
This bachelor thesis is devoted to vehicle stabilization systems, especially to the Anti-lock Braking System ABS, Anti-Skid Regulation ASR and Electronic Stability Program ESP. The main emphasis is placed on sensors needed for implementation of these systems and their required parameters. Findings learned are applied for the implementation of the stabilization system in the model car of the scale 1:10. The relation between the quality of measured sensor data and quality of the resulting stabilization is analyzed using model platfrom testing.
Influence of gas properties on the IC engine cycle
Ptáček, Martin ; Klimeš, Lubomír (referee) ; Štětina, Josef (advisor)
Properties of gases forming during combustion process in combustion engine influences the engine efficiency and fuel consumption. Harmful substances are formed during combustion, which could be reduced by combustion optimization. The thesis studies the change of gas properties inside combustion engine during temperature changes. The aim of this thesis is description and creation of models describing thermodynamic cycle of spark ignition engine. The First part of thesis explains basic ideal gas properties and principle of spark ignition engines. Second part deals with description of combustion process and substances, which enters and leaves the process. Created theoretical models are compared to each other during conclusion. Achieved results and created models can be used as foundation for creation of complex programs.
The optimization of melting as a decomposition process for material analysis.
Ptáček, Martin ; Koplík, Jan (referee) ; Šiler, Pavel (advisor)
Fusion is the process in which the sample particles are dissolved in the flux. This is used for the decomposition of substances which under normal conditions do not decompose in acid. For example, silicon, which is a substantial part of cement, is not degraded under standard conditions, so it is fused. Fusion may be in solution or in a pearl. Solution fusing is used for ICP-OES rather than XRF pearls. In addition to the pearl, XRF can also be measured in powder, but it is less accurate. This bachelor thesis deals with decomposition of standards and comparison of measured values with certified values. In the course of the work, samples of the standards were decomposed using several types of fluxes, measured at ICP-OES. The same standards were measured using XRF in the form of pearls. In addition to these two methods, elemental analysis of sulfur content was also performed. These methods were finally compared. From the measured data we can say that the best results are achieved with the ICP-OES method.
Analysis of sheep utility attributes in ecological and conventional flocks in the Czech Republic
Linhartová, Iveta ; Ptáček, Martin (advisor) ; Jan, Jan (referee)
The goal of this diploma thesis was to perform an analysis of sheep breeding of Suffolk breed in basic reproductive performance and meat production traits aspects. The information for rating these aspects was used from two farms. The first of them used conventional way of breeding (ZVOZD Horácko, družstvo) and the second one used ecological way (EkofarmaKosařůvmlýn, s.r.o.). Fertilization, fertility, intensity and rearing belong among monitored reproductive indicators. These reproductive indicators are expressed in percentages. Regarding meat production traits rating in this thesis we compared influences of year of lambing, farming method, birth month, sex, litter size and age of dam. All these influences were judge according to birth weight (kg), weight at the age of 100 days (kg), average growth (g), depth of the longest dorsal muscle (mm) and according to depth of subcutaneous fat (mm). Reproductive performance and meat production were monitored in years 2011, 2012, 2013, 2014 and 2015. In terms of reproductive performance with a few exceptions it was true that ZVOZD Horácko, družstvo reached the best values, and in most cases better than the national average. For example in terms of intensity values in 2012 ZVOZD Horácko, družstvo had 35,9% better results compared to national average. In the same year this farm reached 48,1% higher values of percentage rearing compared to national average. Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. showed worse performances, however it was in most cases better than national average. In terms of intensity in 2011 Ekofarma Kosařův mlýn, s.r.o. had the same results as the ZVOZD Horácko, družstvo. Meat production properties were supported by statistical calculations and all of them were conclusive at least at the level of significance P < 0,05 in all cases except month of birth effect on birth weight. The best results of meat production in terms of effect of lambing had the year 2012, when the birth weight was one of the highest and the other properties (weight at the age of 100 days, average growth, depth of the longest dorsal muscle, depth of subcutaneous fat) were by far the highest in the period of 2011-2015. Next we found out that the ecological way of breeding (in this case Ekofarma Kosařůvmlýn, s.r.o.) has better results than the conventional way (ZVOZD Horácko, družstvo). The effect of birthmonth has the significant influence on the indicators of meat production and the lambs born in April had the best results. In the case of sex rams are better. Litter size has very important influence on meat production the more lambs per one mother, the lower birth weights, the lower weights until the period of weaning, the lower weights at the age of 100 days. It is affected by milkiness of the mother. Moreover, the age of mothers also play a significant role. In our research the highest birth weights had lambs of one year old mothers and all other indicators were the highest in the case of three year old dams.
Analysis of sheep utility attributes in Valachian sheep in selected flock.
Habětínová, Kateřina ; Ptáček, Martin (advisor) ; Jan, Jan (referee)
The aim of my Diploma thesis was to evaluate a basic reproductive, milky and growth characters of sheep tribe Wallachian sheep in the chosen facility. The monitoring of the reproductive fiures has been made in years 2012, 2013 and 2014. There have not been shown any results for the year 2015, that is why these particular figures are not explicit. The measures of reproductive figures of Wallachian sheep were compared to the average of Czech republic. The evaluation of the figures given at the chosen farm has had a good results in all four evaluated figures (fertilization, fertility, intensity and nursling). The evaluation of an utility value processed in 2015. The milk production in order of the milk utility value (% fat, % proteins, % kasein, % lactose, % TPS, % solilds) has been dependent from the authority of mother sheep as well as the influence of the countability of farrow. The influence of mother sheep´s age on the milk production has had a demonstrable influence mainly on the milk sicking and the percentage of fatty solids (TPS). The best results have been achieved on three aged sheep and the worst results on five aged sheep. At the percentage of proteins and kasein there has also been fount the explicit impact of mother´s age. Differences have been measured also on the fat percentage, milk and solid with a statistically provable measures. The impact of a farrow´s countability on the milk utility has been proved in milk sicking. Mothers with geminus sicked in average 93 g milk more. This difference was apparent on the level of detectability P < 0,05. The evaluation of meat utility processed in the year 2015 where the birth weight of lambs and their growth abilities (40, 70, 100 and 140 days of age) were measured. Sex influence on meat utility has been statistically demonstrable on the weight at the age of 70 and 140 days. In both cases the fleeces showed biger weight. Also another measurements have showed the gaps between the weight of fleeces and lambs on the fleeces´s behalf. The mother´s age influence on meat utility has not been statistically proved in any of figures although the measured figures have been slightly rising. The results can serve as a preparation or adaptation of these sheep cultivation as well as an improvement of their utility.

National Repository of Grey Literature : 21 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Ptacek, M.
6 Ptacek, Michal
2 Ptáček, M.
1 Ptáček, Matouš
1 Ptáček, Matyáš
6 Ptáček, Michal
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.