National Repository of Grey Literature 117 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Quantitative Analysis of a team game performance made by men basketball teams at OG 2008
Kocián, Michal ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Title: The quantitative analysis of e team game performance made by men basketball teams at Olympis games 2008 Aims: Find reason successes and failures of teams in Olympis game play-off using quantitative (numerical) observation of selected game statistics. Method: The thesis was made on the basic a quantitative (numerical) observation of videorecordings using KVANTÝM. Results: Obtained selected statistic desribed the most essentials events for team winning or loss. Keywords: basketball, team game performance, Olympic games, statistics.
Quantitative characteristics of a gaming performance of the Czech national women team at the World Championships in 2010.
Bendl, Martin ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Title of the thesis: Quantitative characteristics of a gaming performance of the Czech national women team at the World Championships in 2010. The goal of the paper: The goal of this paper is a characteristics of a team game performance in games on the World Cup 2010. The generally method of collection data will be observed in the analysis of gaming performance details and registration type of quantitative indicators. Methodology: The Quantitative analysis of a team performance videorecording (KAVTÝM). Results: The results should show the value of individual indicators in comparison with indicators of opponents. Keywords: Basketball, team game performance, defensive activity, offensive activity.
Quantitative characteristics of gaming performance in basketball Czech National team of women at the Olympic Games in 2012 and its comparison with the performance of the 2010 World Cup
Bendl, Martin ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Title of the thesis: Quantitative characteristics of gaming performance in basketball Czech National team of women at the Olympic Games in 2012 and its comparison with the performance of the 2010 World Cup. The goal of the paper: The goal of this paper is a characteristics of a team game performance of our national women's team at the Olympic Games in 2012 and compared with the characteristics of the same team at the World Cup 2010. Data collection method used will be observed, the specification of analysis gaming performance indicators and quantitative evidence type. Methodology: The Quantitative analysis of a team performance videorecording (KVANTÝM). Results: The results are intended to show the value of individual indicators in comparison with the indicators of opponents and their own pointers to the previous top event. Keywords: Basketball, team game performance, quantitative video analysis, comparison, differences, results, success.
Characteristics of team game performance and their comparison in youth teams in Lithuania and Czech republic
Kocián, Michal ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Title: Characteristics of team game performance and their comparison in youth teams in Lithuania and Czech republic Aims: The main goal of my thesis is a comparison of selected indicators of team game performance of both teams accompanied by a possibility to record the frequency of combinations based on setting screens, finding the most significant differences in indicators of both teams and determine the reasons for these differences. Methods: Using quantitative (numerical) observations of selected indicators supplemented by the game to record the accompanied by a possibility to record the frequency of combinations based on setting screens to determine differences in the team game performance of U14 teams in Lithuania and the Republic. Results: Acquired selected statistical indicators have shown the most significant phenomena of the game performance of youth teams in Lithuania and the Czech republic and the differences between them. Key words: Team game performance, offensive combinations based on setting screens, statisticals indicators, youth basketball, quantitative analysis.
Utilization of the Internet in Czech Basketball
Kapitulčin, Petr ; Navrátilová, Miroslava (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Název: Problematika využití internetu v českém basketbalu. Anglický název : Dilemma of taking advantage of internet in the czech basketball. Cíl práce: Analyzovat kvality prezentace ženského basketbalu na svazových a klubových internetových stránkách , doporučení pro lepší využití internetu. Metoda : Pozorování Výsledky : Kvalita prezentací stoupá, nadále je však velmi slabá, největší rezervy na oficiálních klubových stránkách. Doporučení pro lepší využití by měla prospět. Klíčová slova : Basketbal, internet, marketing, návštěvnost.
The Analysis of Referee's Workload during the Children and Youth Basketball Matches
Nováčková, Hana ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Název: Analýza zatížení rozhodčích v utkáních dětí a mládeže Cíle práce: Cílem práce je zjistit míru zatížení rozhodčích v utkáních basketbalu dětí a mládeže. Získané výsledky porovnat, a to s ohledem na výkon rozhodčích v jednotlivých kategoriích. Metoda: Analýza zatížení rozhodčích v utkáních na základě přímého pozorování a použití sport testeru POLAR. Nestandardizovaný dotazník za účelem získání údajů o rozhodčích. Šetření bylo provedeno u 15 náhodně vybraných rozhodčích. Výsledky: Výsledky prokázaly, že existují rozdíly v ukazatelích zatížení rozhodčích, a to v porovnání mezi nimi a v porovnání intra-individuálních projevů v jednotlivých kategoriích. Ukazuje se, že čím je vyšší věková kategorie, tím je vyšší zatížení rozhodčího, a to v aspektech všech porovnávaných ukazatelů. Klíčová slova: basketbal, rozhodčí, zatížení, tepová frekvence.
Analysis of team game performance of basketball representation of the Czech Republic at the European Championship 2013 in Slovenia
Hering, Albert ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Title of Work: Analysis of team game performance of basketball representation of the Czech Republic at the European Championship 2013 in Slovenia. Objectives of Thesis: The main goal of our work is to compare team game performances of Group C and compare the final results of the Czech Republic representation in detail with its rivals at the European Championship in 2013. Partial target is a comparison of average merits between groups of teams which made it to the second round of the tournament of the European Championship 2013 which didn't succeed. Methods of Work: The chief method of the writing was a quantitative analysis of video records of all of the games of Group C, European Championship 2013 with detailed final results of the Czech Republic and its rivals. While using the method of observation, we registered the characteristics of the games and then compared it within the participating teams. In the second part, we compared the final results of pointers of the moving teams to the qualification and teams which didn't' succeed in Group C, European Championship 2013 in Basketball. Results of Work: Based on our work, we found out that the Czech Republic Team presented itself at the European Championship 2013 with different performance in individual games. The basic element of the Czech Team was...
Comparison of presence and efficiency of pick-and-roll in particular ŽBL teams
Bartáková, Lenka ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Title: Comparison of presence and efficiency of pick-and-roll in particular ŽBL teams Objective of thesis: The aim of the Bachelor's thesis is to analyze a presence and efficiency of pick-and-roll in two particular teams, participants of first-tier Czech women basketball league. I am going to assess and compare presence and efficiency from selected games of Hradec Králové and VŠ Praha. Methods: This thesis was based on methods of secondary data collection - Secondary statistical analysis and direct observation with data recording. Results: There was a 5,81 % lower presence of offensive pick-and-rolls in the team Hradec Králové than in the team VŠ Praha. Team VŠ Praha was 4,31% more effective in pick-and- rolls. Key words: Basketball, Women's basketball league (ŽBL), combination based on screening, game situations
Presence and efficiency of three-points shooting attempts reliant on perimeter prolongation (in Czech Women basketball League)
Novotná, Kateřina ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Topic: Presence and efficiency of three-points shooting attempts reliant on perimeter prolongation (in Czech Women basketball League) Aim: The aim of my bachelor's thesis to find out frequency and success rate of 3-points shots in two following seasons in Woman Basketball league (ŽBL) during basic parts of these two seasons. In the first season was perimeter prolongation introduced. On the basis of statistical survey follows comparison of these results. Primary aim is creating statistical analysis, which should show the influence of perimeter prolongation to 3-points shooting among teams in Woman Basketball league (ŽBL). Methods: Taking into consideration quantitative survey, my dissertation work was based on methods of secondary information collecting, that implies (which means) secondary statistical analysis and observation with taking records down. Results: Reduce the presence of three-point shooting on 293 attempts and reduce efficiency by 3% Key words: Basketball, Woman Basketball League, Three-Point Field Goal Area, shooting, three-point shooting
Analysis of game in girls minibasketball from the perspective of interruptions by referees
Nováková, Kateřina ; Velenský, Michael (advisor) ; Kaprálek, Tomáš (referee)
Topic: Analysis of game in girls minibasketball from the perspective of interruptions by referees. Aim: The aim in this thesis is to make a analysis in one season in girls minibasketbal games in all categories to find out how often and why referees are interrupting the game. Than to make a statistic of all games and compare categories between themselves. Primary aim is to make the analysis which will show characteristic of interrupting the game and how often they are happening in game. Methods: Taking into consideration quantitative survey, my dissertation work was based on methods of secondary information collecting that implies secondary statistical analysis and observation with taking records down. Results: In average there are 98,14 interrupting in game of minibasketbal from referee. The travelling and ball outside of playcourt are the most often violations. There are differences between categories. Key words: Basketball, girls minibasketbal, categories U11, U12, U13 referee in minibasketbal, modification of basketball rules, types of interrupting game by referee

National Repository of Grey Literature : 117 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.