National Repository of Grey Literature 314 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Foreign Market Entry Strategy of the Chosen Company
Medek, Michal ; Lustig, Petr (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato diplomová práce se zaměřuje na českou společnost JOHNNY SERVIS, s.r.o. a její aktuální záměr, kterým je vstup na zahraniční trh. Po vzájemné diskuzi se společnost rozhodla participovat v této práci a ocenila tuto možnost. Zprvu se rozhodovala mezi více možnostmi v rámci jednotlivých trhů, avšak nakonec se vyjádřila s prosbou o zpracování této práce na vstup na německý trh.
Students Start-ups: Establishment and Development
Halamka, Dominik ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Tato bakalářská práce pojednává o tvorbě udržitelného podnikatelského plánu pro menší start-up, který vstupuje na trh v oblasti seznamování a vztahů. Firma nabízí koučink v oblasti seberozvoje, seznamování a vztahů. Hlavní zjištění této práce zahrnuje, že typický klient je mladý muž s velmi analytickou myslí. Tento klient si vyžaduje logické řešení, které bude vysvětleno v jednotlivých krocích. Také poukazuje na to, že tento podnikatelský model může být velice ziskový, pokud se podnikatel vyhne zbytečným chybám a zvládne rizika.
Proposal for Rebranding Activities of Formula Student University Team in International Racing
Hlavenková, Andrea ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na oblast strategického řízení značky, konkrétně na přípravu rebrandingových aktivit pro sportovní tým. Analyzuje značku týmu z interního i externího hlediska, což vede k důkladnému zkoumání značky společnosti. Primárním cílem je připravit pro tým rebrandingové aktivity na základě brandingové šablony, jejíž struktura je popsána a dodržována v práci.
Proposal for Brand Development
Ludvík, Matyáš ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce se zabývá rozvojem značky u začínající firmy Prostěvize s.r.o., která se zabývá home stagingem, což znamená příprava nemovitosti, před prodejem na realitním trhu. V práci je sepsán teoretický koncept, který je vhodný pro rozvoj společnosti a její značky. Jako první je analyzovaná současná situace společnosti, poté její značka, konkurence a také názory klientů. Všechny tyto poznatky jsou použity pro návrhy, které mají za úkol rozvíjet značku společnosti Prostěvize s.r.o.
Proposal for New Brand Development
Tomanka, Peter ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalárska práca sa zaoberá problematikou strategického rozvoja značky klasického mužského obliekania. Práca je rozdelená do troch častí. V teoretickej časti sú vymedzené teoretické východiská, ktoré slúžia na vytvorenie a budovanie stratégie značky. Po vymedzení teoretických poznatkov, nasleduje analytická časť. Táto časť sa zaoberá prieskumom trhu a potenciálnych zákazníkov. V práci sú spracované výsledky analýzu trhu. Tieto výsledky slúžia ako základ pre tvorbu návrhovej časti.
Proposal for New Brand Development for Own Business Project
Šviha, Richard ; Chlebovský, Vít (referee) ; Zich, Robert (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na strategický rozvoj mé značky, Pastelle Apparel, která se pohybuje na trhu se stylovým, značkovým oblečením. Značka se nachází na úplném začátku své existence, proto tato práce postihuje veškeré aspekty jejího vzniku, společně s kompletní vizí její realizace. K dosažení a navržení konečné podoby značky je využita řada teoretických modelů a výzkumných metod zaměřených jednak na samotný koncept značky, na charakter zákazníka, jejich vnímání naší značky a následně náhled na konkurenci na tomto trhu. Výsledky a uplatněné metodika jsou klíčové pro realizaci a navržení konečné podoby mé značky.
Financial Plan of a Small Company
Kovačech, Ján ; Chlebovský, Vít (referee) ; Karas, Michal (advisor)
Bakalářská práce se zabývá návrhem finančního plánu na zřízení mobilního kávového stánku s holandskými palačinkami na Zelném trhu v Brně. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy finančního plánu, návod na sestavení finančního plánu, finanční analýzu a další oblasti související s finančním plánem. Analytická část se zabývá představením podnikatelského nápadu, primárním a sekundárním průzkumem trhu, analýzou konkurence, identifikací počátečních nákladů a podkladů pro projekce prodeje. Cílem analytické části je identifikovat vstupy do procesu tvorby finančního plánu. Návrhová část obsahuje finanční plán, který je následně analyzován a vyhodnocen. Cílem návrhové části je především zjistit, zda se tento podnikatelský nápad vyplatí realizovat.
Students Start-ups: Establishment and Development
Tučka, David ; Chlebovský, Vít (referee) ; Koráb, Vojtěch (advisor)
Tato bakalářská práce na téma "Studentské start-upy: Vznik a rozvoj" se bude zabývat analýzou, návrhem založení a rozvoje podnikatelského záměru dodávat CBD konopí do obchodů po České republice.
Proposal of Marketing Mix for an Emerging Company
Hakl, David ; Chlebovský, Vít (referee) ; Havíř, David (advisor)
Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření marketingového mixu služby v začínající firmě. Pokládá teoretické základy pro analýzu problému, která následně představuje společnost a snaží se popsat její místo na trhu, cílovou skupinu a komplexně analyzovat situaci pro navazující část, ve které navrhuji samotný marketingový mix s pomocí metody 4P. Cílem této práce je vytvořit takový marketingový mix, který povede k celkové prosperitě služby a tím i prosperitě celé společnosti.
Feasibility Study of Vegan Tattoo Studio Opening
Knechtová, Natalie ; Zich, Robert (referee) ; Chlebovský, Vít (advisor)
Tato bakalářské práce se zaměřuje na zpracování studie proveditelnosti pro otevření nového veganského tetovacího studia, které bojuje proti krutosti vůči zvířatům, přírodě a planetě jako takové. Autor práce definuje základní teoretická východiska práce, zanalyzuje současný stav trhu včetně objasnění zmíněných současných problémů a v neposlední řadě navrhne způsob jejich řešení skrz podnikání společně s analýzou proveditelnosti celého projektu.

National Repository of Grey Literature : 314 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.