National Repository of Grey Literature 53 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Praha ; Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Praha ; České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická, Praha ; Univerzita Karlova v Praze, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt řeší tematiku fotovoltaiky křemíkových solárních článků z hlediska hledání potenciálu na snížení výrobních nákladů a tedy výsledné ceny. Stav výzkumu a vývoje standardní křemíkové technologie přípravy křemíkových solárních článků. Úspora vstupního materiálu. Zvýšení konverzní účinnosti. Alternativní koncepce zvýšení konverzní účinnosti.
Výzkum a vývoj systémů využívajících obnovitelné zdroje energie a potenciál úspor energie pro bytové a rodinné domy: Využití obnovitelných zdrojů pro energetické zabezpečení bytového sektoru
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Využití termosolárních systémů pro bytové domy realizované panelovou technologií - rozbor stávajícího stavu obytných objektů s plochými střechami s ohledem na zvláštnosti aktivního využívání sluneční energie. Návrh metodiky pro navrhování solárních systémů pro panelové domy. Popis realizovaných systémů (solárních systémů pro panelové domy). Efektivní způsoby využití sluneční energie - úloha inovace solárních systémů (kolektor SolarNor). Metodické přístupy hodnocení a sledování termosolárních záření. Biopaliva a zařízení na spalování biopaliv. Dřevní pelety - standardní fytopalivo budoucnosti. Tepelná čerpadla. Palivové články.
Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO‚ parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog
S Laser, s.r.o., Uherské Hradiště ; Poruba, Aleš ; Mahdal, Zdeněk ; Damaška, David ; Seidelmann, Lois ; Smejkal, Petr ; Verbík, Petr ; Strnad, František
Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie nutně přináší i otázky jak tyto zdroje optimálně využít v aplikacích. V případě fotovoltaického zdroje jsou to také, od veřejné energetické sítě izolované, zdroje světelné. Pro jejich instalaci existují důvody ekonomické, bezpečnostní, orientační a některé další, známé správcům těchto lokalit. Pro tyto účely je nutné vytvořit světelný zdroj pokud možno bezúdržbový, odolávající vlivům počasí, zvěři i vandalům, s řízenou i neřízenou iluminací, neprodukující světelný smog. Hlavními cíli navrhovaného projektu je výzkum a zmapování lokalit v CHKO a parcích nezávisle na elektrické síti a rovněž výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články s ohledem na samočisticí schopnost, robustnost, materiálovou náročnost a cenu.
Výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články a lokality vhodné pro jejich využití zvláště v CHKO‚ parcích a jeho řešení s ohledem na světelný smog
S Laser, s.r.o., Uherské Hradiště ; Poruba, Aleš ; Mahdal, Zdeněk ; Damaška, David ; Seidelmann, Lois ; Smejkal, Petr ; Verbík, Petr ; Strnad, František
Rozvoj v oblasti obnovitelných zdrojů energie nutně přináší i otázky jak tyto zdroje optimálně využít v aplikacích. V případě fotovoltaického zdroje jsou to také, od veřejné energetické sítě izolované, zdroje světelné. Pro jejich instalaci existují důvody ekonomické, bezpečnostní, orientační a některé další, známé správcům těchto lokalit. Pro tyto účely je nutné vytvořit světelný zdroj pokud možno bezúdržbový, odolávající vlivům počasí, zvěři i vandalům, s řízenou i neřízenou iluminací, neprodukující světelný smog. Hlavními cíli navrhovaného projektu je výzkum a zmapování lokalit v CHKO a parcích nezávisle na elektrické síti a rovněž výzkum a analýza designu světel s integrovaným napájením fotovoltaickými články s ohledem na samočisticí schopnost, robustnost, materiálovou náročnost a cenu. Byly stanoveny základní tvary a funkčnost svítidla, elektronika byla vyvinuta na velmi dobré úrovni. Přínosem je nízká energetická náročnost.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Část ekonomická popisuje ekonomiku obnovitelných zdrojů energie, ekonomické hodnocení a nákladové křivky, posouzení ekonomické proveditelnosti splnění cílů státní energetické koncepce a nákladové křivky v ČR.
Vývoj a výzkum nízkonákladové technologie fotovoltaických článků
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Fejfar, Antonín ; Poruba, Aleš
Projekt se zabývá problematikou obnovitelných zdrojů energie, specificky fotovoltaiky. Tato zpráva pak sumarizuje průběh práce a dosažené výsledky řešení projektu. Navrhovaný projekt si klade za cíl vytvořit a využít potenciál vědeckých pracovníků v ČR zabývajících se tematikou fotovaltaiky. V rešeršní části zpráva sumarizuje výzkumné aktivity na poli fotovoltaiky nejen v Evropě, ale v celosvětovém měřítku.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Zpráva sumarizuje práce a výsledky řešení projektu. Projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů (úhlu instalace). Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů (perioda čištění a ekonomicky a ekologicky vhodné chemické prostředky) a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování (a tedy ke zvýšení rentability FV systémů) použitím speciálních ochranných filmů nanášených na povrchy FV panelů omezujících vznik optických ztrát.
Modulární skleník s vysokou účinností přeměny sluneční energie a recyklací vody‚ využívající optické rastry
Jihočeská univerzita, Zemědělská fakulta, České Budějovice ; ENVI, s.r.o., Třeboň ; ENKI, o.p.s., Třeboň ; Jirka, Vladimír
Předmětem projektu v roce 2004 je navrhnout koncepci, vyprojektovat, vytvořit matematický model, investorsky zabezpečit a postavit hrubou stavbu pokusného zařízení, které tvoří jednotlivé moduly skleníku, využívající různé lineární optické rastry ze skla. V roce 2005 byla dokončena stavební část experimentálního skleníku a provedena kolaudace stavby. Byly vyrobeny, zkompletovány a především namontovány do modulárního energetického skleníku využívajícího optické rastry ze skla, následující technologické uzly: 4 systémy na přímou přeměnu energie Slunce, komplexní otopný systém, trivalentní vzduchotechnický otopný systém, systém kapkové závlahy a rosení s vlastní tlakovou nádrží a čerpadlem. Systém měření a regulace - vzhledem k tomu že se jedná o vývojový systém, je osazen nadstandardním systémem sběru dat a protože se počítá s trvalým umístěním počítače v objektu, jsou všechny systémy centrálně řízeny. Probíhá postupné oživování systému.
Výzkum a pilotní projekt využití fotovoltaických modulů pro přímou integraci do budov
Fyzikální ústav Akademie věd České republiky, Praha ; SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Vaněček, Milan ; Bařinka, Radim
Zpráva popisuje přehled vykonaných činností a stav plnění dílčích cílů projektu. Cílem projektu je nabídnout architektům, stavebním inženýrům a investorům atraktivní možnost jak zvýšit užitnou hodnotu realizovaných, případně renovovaných budov. Výsledkem výzkumu a vývoje solárních modulů pro přímou integraci do budov budou zcela funkční fasádní fotovoltaické prvky pro různé účely použití. Byla provedena základní charakterizace pouzdřících materiálů a byly vypracovány technologie pro jejich zpracování v procesu zhotovení struktury solárního panelu. Zrealizovány byly tři pilotní projekty se zastoupením převážně fasádních semitransparentních FV skel. Byly vypracovány případové studie pro vhodnou integraci solárních panelů do fasád budov. Pozornost byla věnována i komplikovanému vztahu fotovoltaiky a památkové péče při případných záměrech instalovat solární panely na památkově chráněné objekty.
Výzkum a vývoj hybridního energetického systému s OZE s možností autonomního provozu a studie jejich aplikačního potenciálu v podmínkách ČR
Solartec s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Bravenec, Petr ; Malota, Vladimír ; Tomíčková, Markéta ; Bártek, Jiří ; Mudroň, Igor ; Sekanina, Jiří ; Moravec, Petr ; Lenomarová, Kristýna ; Řehák, Jaromír ; Čech, Pavel ; Poruba, Aleš ; Bařinka, Radim ; Kliment, Jiří ; Mikulenka, Miroslav
Dosažené výsledky: Vývoj struktury experimentálního hybridního systému, výběr vhodných komponent, především řídící jednotky, zajišťování potřebných dokumentů a povolení potřebných k výstavbě systému, sestavení experimentálního systému, provedení provozních zátěžových testů a jejich vyhodnocení, vyhodnocení provozu systému.

National Repository of Grey Literature : 53 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.