National Repository of Grey Literature 36 records found  beginprevious27 - 36  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Influence of EU funds on the development of municipalities and rural areas in the Central Bohemian Region
Suchá, Tereza ; Peková, Jitka (advisor) ; Louda, Tomáš (referee)
This thesis focuses on the way in which municipalities receive funding from the European Union and assesses the impact of the funds on the municipal budget. Through the analysis of source materials, interviews with relevant officials, who process project applications and my own opinion, I have defined problems which the municipalities have to solve during the preparation and implementation of certain projects in the practical part of thesis. Small municipalities cannot effectively draw money from European funds due to the lack of human capital, low number of grant titles, red tape, small use of the principles of cooperation between the private and public sectors, and last but not least the need for pre-financing the projects. Grant recipient must participate roughly ten percent of the total cost in financing the project. Although this number may seem small, many municipalities must take the co-financing commercial loans, whose withdrawal is reflected mainly in the capital budget. Interest on loans burdens the municipal budget, the municipality debts and worsen financial health indicator of the municipality. However most projects would have not been realized without the help from European funds. Grants from the European Union significantly contribute to the development of the municipality.
Program of village restoration Čerčany (near Benešov)
KŘIVÁNKOVÁ, Šárka
This thesis deals with municipalities Čerčany. Introductory part of this thesis shows the historical and geographical characteristics of the community to outline the initial condition for further development. Other sections deal with the processing of the literature on the community, the development of methodological approaches for rural communities and a summary of findings, and regulative principles contained in the available land and regional development materials. Important part of this thesis is the collection of ideas for the restoration program obtained from experts and locals. Based on these ideas and mentioned documents was created structured proposal for further development of the municipality Čerčany for a period of ten years.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 7: Ekonomické a ekologické aspekty rekreace v Krkonoších
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Stoklasa, Jaroslav
Studie vychází z dlouhodobé zkušenosti s turistikou a rekreací v Krkonoších i z historického zkoumání jejího vývoje. Studie uvádí různé možnosti použití sociálně ekologického přístupu k celé oblasti , ve které se střetávají zájmy cestovního ruchu a potřeby ochrana přírody. Studie zahrnuje: historii, současný stav a předpokládaný vývoj turistiky v Krkonoších, ekologické, sociální a ekonomické souvislosti, které vznikají v důsledku cestovního ruchu a výhled do budoucna, rozlišení rozvoje a ekologických důsledků letního a zimního cestovního ruchu, analýzu rozvoje cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně, ekonomickou analýzu rentability vybraných zařízení cestovního ruchu ve Špindlerově Mlýně. Jsou uvedeny závěry a návrhy na koncepci řešení z hlediska zájmů ochrany přírody, návštěvníku a místních obyvatel.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 9: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace II. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obshaové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a procento jejich zastoupení v různých typech médií. Jsou uvedeny ukázky textů z denního tisku včetně jeho hodnocení. Závěr analýzy uvádí doporučení pro komunikační strategii KRNAPu i hodnocení přístupu médií k uvedeným tématům. Studie obsahuje tematické okruhy 2 a 3.
Výzkum struktury zájmů a potřeb návštěvníků velkoplošných chráněných území a možnosti diferencovaného kulturně výchovného působení (na příkladu Krkonoš) 8: Krkonošský národní park a ekologické problémy rekreace I. Obsahová analýza výstřižků
Ústav pro výzkum kultury, Praha ; Kábele, Jiří
Studie zkoumá nepřímý kontakt KRNAPu s veřejností prostřednictvím médií. Obsahová analýza sdělovacích prostředků sledovala tři tematické okruhy 1. Krkonošský národní park, 2. Konflikty lidí a přírody, lidí mezi sebou a lidí s institucemi v době rekreace a 3. Problematiku životního prostředí v televizi, rozhlase a filmu. Je uveden popisný aparát obsahové analýzy, který je rozdělen na základní údaje o textu, charakteristiku obsahu a kategorie způsobu. Celkem je uvedeno v těchto skupinách 72 kategorií, které mohou být pro popsání textu použity. Jsou uvedeny frekvence témat a jejich zastoupení v jednotlivých typech médií. Studie obsahuje tematický okruh 1.
Planning in Public Administration
Borek, Jan ; Krbová, Jana (advisor) ; Peková, Jitka (referee)
The subject of the thesis is the description of the planning process at the level of strategic management in public administration and analysis of current planning documents at the municipal level of the 3rd degree in the Vysočina region. The first part defines the basic concepts of strategic planning at the municipal level and also defines the methods and procedures applied in the development of strategic plans. The second part analyses the specific strategic documents of municipalities with extended powers in the Vysočina region. At the end of the thesis some recommendations are proposed that could help municipalities pursue the process of strategic planning and management.
Utilisation of EU Funds in Town of Slavonice
VÁGNEROVÁ, Martina
This thesis deals with description and evaluation of the status quo in terms of Slavonice city in a question of drawing funds from both the national and European sources. Work consists of the theoretical and practical parts. The theoretical part consists of regional issues and EU structural policy and the Czech Republic, municipalities and financing its development. The practical part includes socio-economic characteristics of Slavonice city, which is connected to SWOT analysis of discussed area and outline a strategy that would lead to positive development of the city. Another part of this work is a summary of the grants from national and regional resource analysis and utilization of financial resources from EU funds in individual programming period. In conclusion, this work is presented a proposal for new financial incentives and design project, which reacts at 11th Call for NUTS II South-West.
Awareness and attitudes of Mydlovary residents resulting from risks of radioactivity leak from the former uranium ore processing plant MAPE Mydlovary
HUSOVÁ, Iva
In South Bohemia, near the Czech town of České Budějovice, in close vicinity of municipalities of Mydlovary, Nákří, Olešník, Zahájí and Dívčice, there are 286 ha of uranium tailings impoundments, along with the former uranium ore processing plant known as MAPE Mydlovary. Althought this company terminated its operation in 1991, significant tailings impoundments contaminants, such as dust, radon emissions and gamma radiation are being found here. Nevertheless, radon emissions still represent a risk to the population in the neighborhood and airborne radon poses a risk also to other areas. Therefore, residents in a wide neighbourhood have long been loaded with increased doses of radiation. The thesis deals with negative consequences of the former uranium ore processing plant MAPE Mydlovary on human health and also describes the process of clearing works in progress in the locality. In this thesis, the level of awareness of Mydlovary residents, their opinions and attitudes to the damaged area are also mentioned. The theoretical part of the thesis is focused first on a brief description and history of the former uranium ore plant, the consequences of the MAPE Mydlovary activities and associated risks (e.g. higher doses of radon), which put inhabitants of nearby villages under threat. The next section provides information on the residents´ attitudes to decontamination works performed at the site and associated problems. The practical part of this thesis is devoted to the research, the aim was to determine if and to what extent Mydlovary residents are aware of the potential damage to land, water, air, and a possible negative impact on their health. The research also provides information on the residents´ attitudes to decontamination works at the site and about the preferred usage of the damaged area after decontamination is completed. The research was conducted by addressing 73 residents of Mydlovary in the period from January to March 2010. The results prove a relatively high awareness of Mydlovary residents about negative effects of radioactive substances and hazardous contaminants on their health, and also point to a lack of the respondents´ awareness about decontamination works and outline the current worries of Mydlovary residents.
Strategic management and development of the community
PODHRADSKÁ, Eliška
The aim of this work was to assess the current situation analysis in strategic management and development of township Křemže. In this thesis were analyzed as the PESTLE analysis, interest groups, SWOT analysis, budget analysis Křemže township and municipal cooperation. It was also carried out a survey and interviews with the township mayor Ing. Josef Troupe. In the discussion section after each analysis were evaluated and weaknesses were highlighted, including a proposal to address particular situations.

National Repository of Grey Literature : 36 records found   beginprevious27 - 36  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.