National Repository of Grey Literature 126 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Positive and negative impact of biomass combustion on environmental
Adámek, Tomáš ; Baláš, Marek (referee) ; Lisý, Martin (advisor)
This bachelor thesis is specialized research dedicated to the issues of combustion biomass. It presents fundamental problems of process of combustion biomass as well as significant influence of its production to environment. First part of thesis is dedicated to the definition of biomass, division and impact of biomass as fuel to environment. Second part deals with process of combustion and with related pollution.
Renewable energy sources in CR
Fryčová, Martina ; Škvařil, Jan (referee) ; Fiedler, Jan (advisor)
Goal of this thesis is to introduce renewable resources in the CR, with a focus on water energy, and there is also a description of specific MVE.
Posibility exploitationplants in production of energy
Jansa, Oldřich ; Kermes, Vít (referee) ; Novotný, Pavel (advisor)
Bachelor dissertation deals with possibilities of plant utilisation in producing energy and presents individual technicalities of biomass processing. There is analysed potential usage of waste and purposely grown biomass and specifies production of individual biomass types. Furthermore it mentions model calculation of costs on heating and experiences of owners of heated houses.
Potential of biomass utilization in the Czech Republic
Klímová, Jana ; Otáhal, Jan (referee) ; Košner, Jan (advisor)
Main task of this bachelor work is to focus on splitting and usage of alternative, renewable energy source – biomass, as a source of thermal and combined electrical energy and to review possibility of increasing of consumption of this source on territory of the Czech Republic. In this work certain kinds of biomass, potential and possibility of it’s usage suggestion for utilization, according to Action plan for biomass and main ways of it’s development will be presented.
Wind power plant in area North Moravia
Pasírbková, Adéla ; Zmeškal, Oldřich (referee) ; Kotlík, Josef (advisor)
This thesis deals with analysis of wind parks from aspect of EIA, the annual capacity factor and the economy of operation. It shows the utilization of wind power in wind plants, wind potential of the Czech Republic and criteria for selection locations for construction wind plant. It describes the Act No. 100/2001 Coll., on environmental impact assessment, in which is the EIA process regulated. It analyses potential and real possibilities of wind power utilization in the North Moravian Region in connection with the Territorial Energy Policy.
Photovoltaic power station in area South Moravia, appreciation their influence on environment
Krystýnová, Hana ; Zmeškal, Oldřich (referee) ; Kotlík, Josef (advisor)
This thesis is focused on possible utilization of the sun energy for electricity production. It points out the basic components, attributes and functions of the photovoltaic system, also the suitability of the South-Moravian region for photovoltaic power station construction. Further there are mentioned current photovoltaic power stations built in South-Moravian from the point of view of location, performance etc. It analyses potential and real possibilities of solar power utilization in the South Moravian Region in connection with the Territorial Energy Policy.
Modern trends in energetics of sustainable development
Moric, Rostislav ; Barton, Monika (advisor) ; Jiřinová, Kateřina (referee)
The aim of the thesis is to explain both the practical and theoretical aspects of the current trends in the development of sustainable communities. On the one hand, saving electricity and heat energy standards implementations - passive house, energy+, etc.; on the other hand, the possibilities of local communities supplying renewable electricity and heat in order to reach the highest share of renewable energy. In the practical part I will focus on the implementation of saving measures and the installation of renewable energy sources to a specific community. I will draw from the current architectural trends and the latest technologies for renewable energy sources.
Renewable Energy and Employment in the Czech Republic
Dvořák, Petr ; Martinát, Stanislav
Development of renewable energy sources is primarily focused on environmental topics such as the climate change, or energy security and source availability. Moreover, it reflects new jobs opportunities and establishment of new economy sectors. The contribution deals with renewable energy sources and their dynamic development, which is documented by increasing number of potential jobs in this sec tor. The employment progress in main branches of “ green economy ” of the Czech Republic is analysed, and the collected data with main European trends and the main factors influencing structure of renewable energy sources in the Czech Republic are compared. The main goal of the contribution is to discuss the renewable energy sources benefits for employment and indirectly the Czech Republic competitiveness as well.
Efektivnost veřejných výdajů na ochranu životního prostředí
Vysoká škola ekonomická v Praze, Institut pro ekonomickou a ekologickou politiku při FNH, Praha ; Tošovská, Eva ; Šumpíková, Markéta ; Sojková, Dagmar ; Slavík, Jan ; Prušvic, David ; Pavel, Jan ; Moravec, Jiří ; Knápek, Jaroslav ; Jílková, Jiřina ; Čamrová, Lenka ; Assenza, Dora ; Brůha, Jan
Řešení projektu bylo rozděleno do šesti dílčích modulů. V rámci prvního bylo přikročeno k ujasnění používaných pojmů a ke zpracování přehledu přístupů k hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí v zahraničí a mezinárodních institucích. Druhý modul se zaměřil na popis a analýzu současného stavu v této oblasti v ČR. V rámci třetího modulu byla vytvořena obecná metodika, která byla v následujícím modulu podrobena testování ve formě případových studií. Pátý modul se zaměřil na hodnocení efektivnosti veřejných výdajů na ochranu životního prostředí ve vybraném regionu. Závěrečný, šestý modul, pak představoval syntézu získaných poznatků a vyvození patřičných politicko-hospodářských doporučení. Hlavním výstupem projektu je návrh obecné metodiky hodnocení efektivnosti veřejných výdajů, která je koncipována jako sada otázek, a kterou lze, při její obecné aplikaci na všechny existující i budoucí veřejné výdajové programy, používat s dílčími omezeními jak pro účely ex-post, tak i ex-ante evaluací.
Výzkum vlivu znečištění atmosféry na snížení výkonu FV instalací a rozdílnost znečištění v regionech a městech ČR v závislosti na způsobu umístění FV instalací
SOLARTEC s.r.o., Rožnov pod Radhoštěm ; Poruba, Aleš
Navrhovaný projekt si klade za cíl zmapovat druhy znečištění v různých regionech a lokalitách ČR a určit vlivy konkrétních typů znečištění na generovaný výkon fotovoltaických (FV) systémů v závislosti na způsobu umístění FV panelů. Součástí řešení projektu je hledání optimálního způsobu čištění povrchů FV panelů a zejména hledání možností k omezení vlivu znečišťování použitím speciálních ochranných filtrů nanášených na povrch FV panelů omezujících vznik optických ztrát.

National Repository of Grey Literature : 126 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.