National Repository of Grey Literature 147 records found  beginprevious138 - 147  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Public Finance and Economic Growth
Strelcov, Olga ; Urbánek, Václav (advisor)
The graduation thesis describes the definition, functions, divisions and structure of public finance. It considers the instruments that operate with the system of public finance and observe the effective implementation of macroeconomic politics and structural reforms. The practical part defines the meaning of the fiscal and financial politics in the development of financial balance on the macroeconomic level.
Public Relations neziskové
Michalová, Klára ; Nový, Jan (advisor)
Public Relations, Definice PR, Cíle PR, Fáze PR, PR audit, PR a reklama, PR a marketing, Plánování komunikace
Public Private Partnership as an example in Switzerland
Koláčková, Leona ; Valach, Josef (advisor)
This Graduation theses is conversant with difficulties of project Public Private Partnersip (for short PPP) with a view on it in Switzerland. In letter and spirit is general characterization of these Projections with the aim of consider potential benefits and disavantages with orientation of selective subjects on territory of Switzerland confederation. Further is task focused on economics and financial aspects these projects and compare of two approach to implementation purpose (alternate conventional and alternate PPP) on example of project realized in this country.
Online public relations
Růžičková, Markéta Bc. ; Nový, Jan (advisor) ; Musil, Martin (referee)
Cílem práce je podat co nejširší přehled o problematice online public relations a jeho praktickém využití. Autorka ve své práci představuje online PR jako efektivní a účinnou formu komunikace a řízení vztahů s veřejností a poukazuje na přednosti a výhody PR prostřednictvím internetu. Analyzuje současnou situaci online PR u neziskových organizací působících na českém internetu a poukazuje na možnosti zlepšení jejich komunikačních strategií. Konkrétním výstupem z teoretických poznatků, vlastního výzkumu a zkušeností z praxe v oboru PR, je návrh strategie online public relations pro neziskovou organizaci.
Public Relations neziskové organizace
Kolorosová, Kristýna ; Nový, Jan (advisor)
Analýza Public Relations v Oblastní Charitě Třebíč a posouzení souladu Public Relations aktivit s posláním a cíli organizace. Snaha objasnit základní pojmy z oblasti Public Relations. Tyto pojmy jsou definice PR, cíle PR, cílové skupiny, plánovací cyklus PR, PR audit. Provedení ankety o povědomí o činnosti Oblastní Charity Třebíč. Zhodnocení stávajícího stavu systému PR a navržení nové strategie PR pro Oblastní Charitu Třebíč.
Postoje české veřejnosti k reklamám, ve kterých vystupují slavné osobnosti
Švimberská, Gabriela ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Černá, Jitka (referee)
Práce se zabývá reklamou, její definicí, výhodami a nevýhodami. Rovněž se věnuje prvku, který se v reklamě používá, a to dporučovatelům. Podrobněji je rozbrána problematika celebrit v reklamě. Zejména se zabývám jejich výběrěm a rizikům, která jsou s nimi spojena. Parktická část se věnuje vlastnímu výzkumu názorů české veřejnosti k reklamám, ve kterých vystupují celebrity.
Brownfields and their financing
Menoušková, Martina ; Postránecký, Josef (advisor) ; Janeba, Tomáš (referee)
This Diploma Thesis analyzes the Brownfield issue in the Czech Republic. Relevant strategic documents are presented and constitute a framework for the Thesis study of regional development and funding concerning Brownfields. In addition, evolution of past and current approaches taken to deal with the Brownfield issue across regions of the Czech Republic has been studied. Consequently, a complex, holistic approach to Brownfield regeneration is described as a result of integration of current best practice, lessons learnt, optimal combination of Structural funding with Public Private Partnerships, risk management and other key success factors including references to examples from relevant Brownfield regeneration projects.
Public Relations in Qlik.cz company
Vrkočová, Pavlína Bc. ; Nesnídalová, Jitka (advisor) ; Boháč, Petr (referee)
Diplomová práce se zabývá aktivitami Public Relations ve vybrané organizaci. Teoretická část představuje stručný úvod do problematiky PR. Praktická část se zabývá definováním cílové skupiny a následně přípravou tiskové konference. V práci je také proveden výzkum, který přináší informace o možné budoucí strategii společnosti. Závěrečná kapitola je věnována zhodnocení projektu Public Relations a návrhům na zlepšení pro vybranou společnost.
Public Private Partnership
Přibyl, Jan ; Boháček, Martin (advisor) ; Dvořák, David (referee)
Tématika Public Private Partnership (PPP) se v poslední době stává stále více medializovaným tématem také v České republice. V neposlední řadě tomu přispělo i schválení nového koncesního zákona v roce 2006. Vzhledem k novosti této tématiky v České republice je úkolem této diplomové práce vytvořit kompaktní celek, jež zahrnuje právní, politické a ekonomické aspekty PPP s důrazem na Českou republiku.

National Repository of Grey Literature : 147 records found   beginprevious138 - 147  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.