National Repository of Grey Literature 270 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Recognition of movements of an active upper limb prosthesis for modern needs.
Pelypenko, Ihor ; Mézl, Martin (referee) ; Harabiš, Vratislav (advisor)
Tato práce zkoumá oblast moderních náhrad končetin s důrazem na optimalizaci ovládání pohybových funkcí aktivních protéz. Cílem projektu je analyzovat a zpracovat data k vytvoření klasifikačního systému pro následné použití na vlastních datech. První část je věnována výsledkům průzkumu dvou skupin dobrovolníků (fyzicky zdraví a jedinci s omezením), porovnávání těchto výsledků a výběru nejrelevantnějších funkcí horní končetiny. Poté jsou studovány metody zpracování EMG, následované výběrem nejvhodnější metody. Popsán je také proces pořízení vlastní databáze a její zpracování. V poslední části jsou popsány vytvoření a testování funkcionality modelu umělé inteligence a zhodnoceno, zda dosažené výsledky jsou úspěšné.
Marketing communication of the company when entering the market
REITINGER, David
The diploma's thesis focuses on the marketing communication of a specific company newly entering the market. The primary goal of the thesis is to create a marketing plan, which is developed based on all collected data. The selected enterprise specializes in financial consulting. Through a survey, customers' opinions on marketing communication in the service sector were collected. The interview with the business owner provided insights into the current and ideal state of marketing communication. Market data were analysed, yielding essential information. On the basis of this supporting data, a marketing communication plan for the Selected Company for the year 2025 was subsequently drawn up. The profitability of this plan was verified by calculation.
An impact of the education using interactive workbook on the efficiency of teaching photosynthesis of aquatic plants
MOUCHOVÁ, Natálie
This diploma thesis deals with the issue of the influence of teaching with the help of an interactive textbook on the effectiveness of teaching the photosynthesis of aquatic plants. The work is divided into two parts - literature research and analysis of research results. The theoretical part follows on from the bachelor's thesis, which deals with testing students' knowledge of the photosynthesis of aquatic plants. The literary part describes the inclusion of photosynthesis in critical topics in the teaching of natural history and the anchoring of the topic of photosynthesis in the content of natural history and chemistry textbooks. The conclusion of the theoretical part describes the pupils' knowledge of the photosynthesis of aquatic plants and the teaching of environmental education and ecology. The practical part consists of a survey among ninth grade students selected from three elementary schools. An integral part of the investigation is an interview with primary school teachers who teach science. In the interview, questions focused on the issue of digital textbook evaluation are asked. The overall evaluation of the survey shows a positive impact of working with an electronic interactive textbook on pupils' knowledge of photosynthesis and a skeptical view of teachers on working with an interactive textbook.
Operative diagnosis in the process of regeneration of apartment block
Kunc, Vojtěch ; Láník, Jaromír (referee) ; Schmid, Pavel (advisor)
Essay is devoted to assessment of the existing structure. Primarily is focused on the buildings history, performed structures upgrades, design of structural plans and design process to improve remaining working life of the building.
Harness tester
Smola, Tomáš ; Bohrn, Marek (referee) ; Pavlík, Michal (advisor)
This thesis deals with issue and construction of wire harness tester. In the first place, is this thesis focused on market exploration and comparison of comercial testers with concrete requirements for small batch production. I will try to find a suitable product in worldwide market, which would be convenient for company producing construction machinery. For testing switchboard harness we need to test interconnections between connectors, resistors, relays, diodes, transils and switches in the dashboard. If I can not find some product, I will try to design some new tester. My priorities will be testing all components in harness, maximum flexibility of tester for the future trends in contruction of rollers and user friendly control.
Control of underwater exploring robot
Válek, Zdeněk ; Hadaš, Zdeněk (referee) ; Houška, Pavel (advisor)
This diploma thesis is dealing with design of explorative robot named Gloin, which is designed especially for the exploration and mapping of the underwater part of Hranická propast, which is the second deepest fresh-water abbys in the world. This thesis is concentrating on design of algorithms needed for control and navigation of robot in the abyss. The designed algorithms are verified by simulation.
Concept of Houman Resource Management in DSG International SSC,s.r.o.
Káčerová, Martina ; Ambrožová, Miroslava (referee) ; Konečná, Zdeňka (advisor)
Tato diplomová práce hodnotí způsob řízení lidských zdrojů ve společnosti DSG International SSC s. r. o. Na základě teoretických východisek se zabývá rozborem jednotlivých personálních činností. Dotazníkové šetření odhaluje silné a slabé stránky týkající se spokojenosti zaměstnanců a charakteristických rysů jejich práce. Navržené kroky na zlepšení poskytují možnost jak v budoucnu dosáhnout větší efektivity v oblasti řízení lidského kapitálu.
Assessment of sewerage systems of urban catchments
Velikovská, Kristýna ; Raček, Jakub (referee) ; Raclavský, Jaroslav (advisor)
The bachelor thesis prepares new and present knowledge of assessment of sewerage systems of urban catchments. Theoretical part of the thesis describes classical and contemporary integrated concept of draining waste water from urban catchments. In pursuance of contemporary integrated concept, there is a list of methods, which is used for monitoring conditions of sewer system, making a simulative modeling and solving of elementar tasks in water management. Practical part of the thesis uses gained knowledge to assess sewerage systems of Kladeruby nad Oslavou village. The bachelor thesis is written with respect to valid legislation.
Assessment of historical building before modernization
Marušák, Lubomír ; Anton, Ondřej (referee) ; Cikrle, Petr (advisor)
This study deals with the evaluation of historic structures, especially historic masonry buildings. It provides information about the current topic of modernization and renovation of historic listed buildings. In the theoretical part are explained specifics of historic buildings in regard to new buildings, materials, which were used previously, types of constructions and all above are described principles of rating existing buildings according to applicable standarts and description of the most common and the most appropriate diagnostic methods. In the practical part are mentioned theoretical knowledge practiced for example the evaluation of historic building of a former court in Zlín. The examination also includes a preliminary probe on selected parts of the structure. The output of my thesis is a documentation of status and failures of court building, preliminary rating of building and a detailed design of diagnostic survey.
Specifics of assessment of old concrete structures
Mička, Michal ; Žítt, Petr (referee) ; Cikrle, Petr (advisor)
The bachelor thesis deals with evaluation of properties materials concrete structures of former textile factory Vlněna from the 19th century in Brno. The content of this work is divided into the theoretical and practical part. The theoretical part deals with the description of the methods used in the research of reinforced concrete structures, comparison of the types of beams used in the past with used today and unlike the principles of the design of reinforced concrete structures in the 1920s and 30s of the 20th century compared to the present time. There are also described components, properties and technologies of concrete production in the period between the war and the comparison with the present time. The practical part consists of on-site examinations and sampling. A large part consists of the evaluation of laboratory tests on the test samples taken from the solved part. A total of 24 test samples were performed. It also compares the strength of the concrete reinforcement with the reinforcement used today.

National Repository of Grey Literature : 270 records found   1 - 10nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.