National Repository of Grey Literature 126 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Energy retrofit of a stand-alone house
Stupka, Jaroslav ; Pech, Ondřej (referee) ; Charvát, Pavel (advisor)
The aim of the master’s thesis was to design heating, ventilation and cooling systems and to evaluate possibility of using renewable sources in case of a reconstructed two-storey family house. Air to water heat pump and floor system were designed to ensure both heating and cooling supply in the building. A heat recovery ventilation system was proposed. Gains of electrical energy from photovoltaic array were calculated and then possibility of coverage the heat pump consumption was evaluated. The thesis contains required calculations including building heat losses, heat gains, air exchange rates and the dimensioning of all mentioned systems. Technical drawing is also comprised.
Cathedral today
Nováková, Eva ; Mléčka, Jan (referee) ; Štěpán, Marek (advisor)
The main topic of the Diploma thesis is a complex design to rescue cathedral Notre-Dame in Paris. The work is firstly focused on the reconstruction of the structure including its collapsed parts and preserving a link to the destructive fire in 2019. The mainstay of the thesis is a design of new roof space and its use by broad public. Due to uncertainties about the structure stability disrupted by the fire a great emphasis has been put on the weight reduction of the newly built roof structure. The design makes a genuine attempt to be sensitive with respect to the spiritual function of the cathedral, thus the public roof access is separated from the cathedral itself thanks to a newly built underground spaces that are also included in the design.
Energy Performance Certificate of the Building
Lněnička, Petr ; Vyhlídalová, Karolína (referee) ; Horák, Petr (advisor)
This bachelor thesis deals with the evaluation of the energy performance of the Mars hotel in Špindlerův Mlýn. The theoretical part of this thesis is focused on the conversion of sunlight into electric power using solar-powered photovoltaics. The practical part is focused on the analysis of energy consumption and energy flux of the inspected building. The final part C concerns about the result of this thesis – the energy performance certificate of the analyzed building.
Assessment of the design of a small photovoltaic power plant for a family house and elaboration of its revision process
Vozárik, Michal ; Valenta, Jiří (referee) ; Veselka, František (advisor)
This bachelor thesis includes the issue of photovoltaics with a specific photovoltaic power plant, supplemented by basic measurements during inspection activities. In the first part, the author deals theoretically with solar radiation and the photovoltaic field. In the second part of the work, the author deals with the issue of revision activities. Within the work, a specific design of a small photovoltaic power plant on the roof of a family house is assessed. Various sizing software were used to analyze and assess the object. Part of the work is also the procedure of verifying the parameters of the PV plant and the inspection report of the revised electrical equipment.
Aspects of the disposal and recykling of photovoltaic panels in CR
Papírek, Jan ; Mikšík, František (referee) ; Kotlík, Josef (advisor)
This diploma thesis is focused on the assessment of the possibilities of disposal of photovoltaic panels installed in the Czech Republic. In addition to the basic theory of photovoltaic cells and panels, the theoretical parts describe legislation, subsidies in the field of photovoltaics and the development of photovoltaics in the Czech Republic. As part of recycling, their methods, work with the collective system, as well as the impact on the environment are analyzed. In the experimental part, using the data of the installed capacity and the average weights of the panels, various projections of the disposal of the panels over time are made, which take into account factors such as the life of the power plant or the capacity of the recycling line. Furthermore, according to the available literature, an analysis of the revenue from the sale of recycled materials contained in panels installed in our territory is performed. Subsequently, the needs of future implementers of proven estimates of labor and logical demands were assessed. Finally, an economic evaluation of the fundamental aspects of the FRELP recycling process was performed and the net prices of different recycling directions were determined.
Design of a photovoltaic power plant with battery storage for a family house
Řihák, Roman ; Maule, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
This bachelor work deals with the design of a photovoltaic power plant with a battery storage for household purposes. In the theoretical part are mentioned principles and explanation of the function of photovoltaic cells and accumulators. The thesis also deals with the description of photovoltaic systems and the system of accumulation of energy in accumulators. In the final part are the system and legislative conditions analyzed. In the practical part of the work is shown photovoltaic power plant design with PV*SOL software.
Multiband solar sensors data acquisition and cloud processing
Hertl, Vít ; Kaczmarczyk, Václav (referee) ; Holek, Radovan (advisor)
Tato diplomová práce staví na základech položených v rámci semestrální práce se stejným názvem. Na začátku jsou nejprve uvedeny základní vlastnosti slunečního záření nutné k pochopení výpočtu tzv. performance ratio. Dále jsou popsány solární senzory vyvinuty v ReRa Solutions, které byly zdrojem dat. V následné literární rešerši jsou zkoumány alternativy k nespolehlivému Wi-Fi připojení senzoru a za nejvýhodnější řešení je považována LoRa. V praktické části je detailně popsán proces návrhu a vývoje single page aplikace. Tato aplikace umožňuje jak ukládání dat ze senzorů do databáze, tak jejich opětovné čtení a zobrazení zpět uživateli ve srozumitelné podobě. Aplikace těží z využití moderních programovacích jazyků a frameworků (např. Kotlin, Spring, TypeScript, React, Material-UI). Databázový model, který byl navržen na základně skutečného využití, představuje koncept tzv. monitorované oblasti, což přináší široké konfigurační možnosti. Poté byl model přenesen do databáze ve formě programovatelných entit. Komunikace mezi klientem a serverem podporující autentifikaci na základě uživatelských rolí byla implementována přes REST API. Přes grafické rozhraní aplikace je možné konfigurovat prostředí podle uživatelských požadavků a zobrazit interaktivní grafy obsahující senzory naměřená data. Aplikace byla nasazena v Google Cloudu s oddělenou databází.
Energy audit
Miesler, Zdeněk ; Blasinski, Petr (referee) ; Horák, Petr (advisor)
My diploma thesis is focused on processing of an energy audit of an apartment buil-ding in accordance with the Decree 480/2012 Coll. as amended. In the theoretical part I deal with the revitalization of residential and prefabricated houses both in classical ways and with modern technologies. In the practical part is processed analysis of ener-gy consumption of the apartment building in Kyjov in the initial state. In the last part is the energy audit of the apartment building, where are suggested precautions and then proposed the option for implementation.
Charakterizace vlastností perovskitovských fotovoltaických článků
Salaukou, Aleh ; Vanýsek, Petr (referee) ; Novák, Vítězslav (advisor)
This work deals with photovoltaic cells based on perovskite. The theoretical part describes the basic properties of perovskite structure, its composition and its using in solar cells. In addition, the work provides basic information about photovoltaic and silicon solar panels. Information on photovoltaic cell measurement methods such as impedance spectroscopy, photoimpedance spectroscopy, and load curve method are also presented here. Practical part of the Bachelor work deals with the application of measuring methods described in the theoretical part, the determination of equivalent circuits and discussions about the results obtained.
Design of a photovoltaic system with battery storage for a company
Šmatlo, Filip ; Maule, Petr (referee) ; Vaněk, Jiří (advisor)
The bachelor thesis is focused on design of the photovoltaic system for the company. The first part describes electricity production from the sun. There are described technologies of production of photovoltaic cells and technology of individual component of photovoltaic system. Furthermore, the concepts of photovoltaic systems and types of connections of these systems to the distribution network are described. Also the Czech legislation, recycling and safety in the field of photovoltaics are described. In the practical part of the thesis is created photovoltaic power station located on the roof of the building. Results of simulation of photovoltaic system created in PVSOL design program are described.

National Repository of Grey Literature : 126 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.