National Repository of Grey Literature 23 records found  previous11 - 20next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Business trip to the first meeting of the Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability (Di-XL) project participants
Pavelová, Alena ; Hornová, Magdalena
Účast na tomto setkání byla nezbytná pro zahájení projektu Dissemination and Exploitation via Libraries: for Success and Sustainability of LLP Results. Jednalo se o tzv. kick off meeting. Setkání se konalo v sídle dalšího z účastníků projektu, firmy řecké Action Synergy v Athénách. Na setkání byly projednány smluvní podmínky, harmonogram projektu a položky rozpočtu projektu. Projekt Di-Xl je zaměřený na analýzu a výzkum potřeb celoživotního vzdělávání a vytvoření modelu spolupráce knihoven, jako partnerů v šíření a uplatnění výsledků LLP (lifelong learning programs) a organizací LLP. Tento model následně bude představen knihovnám a ostatním organizacím, které se podílí na vytváření politiky celoživotního vzdělávání. Česká republika je v tomto mezinárodním projektu zastoupena Národní technickou knihovnou a firmou SEDUKON.
Fulltext: Download fulltextPDF
E-learning as an effective tool for lifelong learning
Dvoržáková, Miluše
Přednáška se zabývá e-learningem jako progresivní formou vzdělávání, která je stále častěji používána také v systému vzdělávání zaměstnanců. Co je a co není e-learning? Jaké možnosti a úskalí tento nástroj skýtá? V jakých oborech se tato forma vzdělávání nejčastěji v ČR uplatňuje.
Slides: idr-300_1 - Download fulltextPDF
Video: idr-300_2 - Download fulltextMP4
Human capital and investment in education
Hrabáková, Monika ; Macáková, Libuše (advisor) ; Pavelka, Tomáš (referee)
This work deals with human capital which continual development should be very important part of life of everybody. The aim of this work is to show usability in work life -- if the higher education brings higher wage and lower rate of unemployment. There is defined human capital including its parts and ways of measures in the theoretical part. In the next part there is analyzed system of education in the Czech republic. The last chapter of theoretical part of this work deals with issue of lifelong learning. The practical part of the work aims in relationship between education level and wage level and then in unemployment of university graduates. Then there is examined agreement of studied branch and job and providers of further learning in the Czech republic.
U3V VŠE a počítačová gramotnost v systému celoživotního vzdělávání
Hnilička, Jakub ; Horný, Stanislav (advisor) ; Vilím, Tomáš (referee)
Computer literacy has recently emerged as a new topic, complementing traditional literacy. While this issue affects every one of us, it is particularly important for people of post-productive age, who have not been able to become acquainted with information technology during their professional life. The National Computer Literacy Program provided a great opportunity to eliminate this illiteracy; unfortunately it came to an end together with termination of the Ministry of Informatics of the Czech Republic. It is striking that the State has been preparing projects in the area of e-Government, electronic census and electronic elections without having any developmental strategy for users of these ambitious projects. An opportunity to improve personal skills after the end of a professional career is provided by the University of the Third Age at the University of Economics, where students learn to use not only computers, but also the multimedia in the Graphic and Multimedia Laboratory. Unfortunately, this university is not accessible to everyone. The limitations consist particularly in the precondition of completed secondary education, but also in the available capacity. Thus, an option that is really available to everyone lies in the commercial sector, which offers a wide range of courses. These courses are provided either by software companies or by the ECDL (European Computer Driving License).
Prezentace zájmu o celoživotní vzdělávání (CV) jako součást identity aktéra dle gender ? dosažené vzdělání
Průšová, Barbora ; Syrovátka, Oldřich (advisor) ; Přibyl, Vladimír (referee)
Teoretická část je zaměřena na zjišťování rozdílů mezi muži a ženami, na základě nichž by bylo možné odhalit volbu postupů celoživotního vzdělávání mužů a žen. Práce zkoumá rozdíly v jednotlivých psychických procesech, v postavení muže a ženy v rodině a v postavení muže a ženy na trhu práce. Praktická část je zaměřena na analýzu internetové seznamovací databáze, za účelem zjištění zájmu o celoživotní vzdělávání dle gender a dosaženého vzdělání.
Analýza vybraných programů na podporu vzdělanosti romského etnika
Vodrážková, Kateřina ; Vostrovská, Zdenka (advisor) ; Kotýnková, Magdalena (referee)
Práce se zabývá nízkou vzdělaností romského etnika, významem vzdělání jako takovým a jeho funkcemi. Dále poukazuje na fakt, že vzdělání v tradici romského myšlení nemá velkou hodnotu a že tento problém je třeba řešit a to především uvědoměním si nezbytnosti vzdělání, jako prostředku zkvalitnění životní úrovně a integrace do společnosti a především do pracovního procesu. Specifikou romských dětí jsou zvláštní školy a je tedy nutné, co nejvíce eliminovat počty romských žáků v těchto školách. Významnou roli v integraci romských dětí do normálních škol hrají romští asistenti a přípravné třídy. Dále práce ukazuje význam celoživotního vzdělávání, kvalifikací a programů na podporu vzdělávání, tedy pozvednutí vzdělanostní struktury příslušníků této menšiny. Druhá část práce poukazuje na problém nezaměstnanosti Romů, jež úzce souvisí s nízkou vzdělaností a možnosti jejího řešení. Dále se práce zabývá analýzou vybraných programů na podporu vzdělanosti tohoto etnika v České republice, jejich významem, nezbytností, naléhavostí a také vyhodnocuje úspěšnost a efektivnost těchto programů.
Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců ve firmě Vibracoustic CZ, s.r.o.
Dvořáková, Lenka ; Kleibl, Jiří (advisor) ; Dvořáková, Zuzana (referee)
V současném prostředí globalizované společnosti získává celoživotní vzdělávání a formování pracovních schopností stále větší význam. Efektivní nástroj představuje systematické vzdělávání se zaměřením na rozvoj osobnosti pracovníků. Firma Vibracoustic CZ, s.r.o, působící v automobilovém průmyslu, se systematicky věnuje vzdělávání svých zaměstnanců a velký důraz v tomto dlouhodobém a opakujícím se procesu klade na rozvoj schopností pracovníků především v oblasti komunikace a týmové spolupráce. Tento postoj přospívá ke spokojenosti zaměstnanců, a tím i k dosažení konkurenční výhody firmy.
Prezentace zájmu o celoživotní vzdělávání (CV) jako součást identity aktéra dle gender - zájmy a koníčky
Hýsek, Michal Bc. ; Syrovátka, Oldřich (advisor) ; Hiršová, Miloslava (referee)
Teoretická část práce vystihuje problematiku genderu a vzdělávání se. V praktické části byla analyzována internetová seznamovací databáze ve struktuře: pohlaví, věk, deklarovaný zájem o CV a veškeré další deklarované zájmy. Pro zpracování dat byla použita metoda faktorové analýzy.

National Repository of Grey Literature : 23 records found   previous11 - 20next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.