National Repository of Grey Literature 121 records found  beginprevious107 - 116next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Změny alpinských ekosystémů na území KRNAP‚ NPR Králický Sněžník a CHKO Jeseníky v kontextu globálních změn
Ekogroup czech, s.r.o., Olomouc ; Zenterová, Adéla ; Lešková, Martina ; Jirásková, Eva ; Hošek, Jan ; Hédl, Radim ; Duchoslav, Martin ; Červinka, Jan ; Misiaček, Radim ; Zahradník, David ; Ráčková, Marie ; Škrottová, Pavlína ; Zrzavá, Ivana ; Zeidler, Miroslav ; Banaš, Marek
Projekt řeší jeden ze základních cílů resortního programu výzkumu v působnosti MŽP, kterým je zastavit pokles biologické rozmanitosti. Předmětem zkoumání jsou reakce alpinské vegetace a půdního prostředí pod vlivem globálních změn prostředí. Tato problematika je studována v prostředí alpinské tundry na území chráněné krajinné oblasti Jeseníky, národní přírodní rezervace Králický Sněžník a Krkonošského národního parku. Metodika řešení spočívá v kombinaci několika metodických přístupů tak, aby bylo možné postihnout jak rané, subtilní změny podmínek prostředí tak i jeho středně a dlouhodobé změny pod vlivem globálních změn prostředí. Navržené postupy vycházejí ze současných scénářů očekávaných změn globálního klimatu, které lze aplikovat na alpinské prostředí sudetských pohoří. Zpráva obsahuje charakteristiku studovaných lokalit, popis manipulativních experimentů, metodiku observační části projektu. Výsledky sledování abiotických faktorů prostředí, fenologického šetření a sledování vlivu potenciálních globálních změn na druhové složení vegetace a na složení rostlinné biomasy. Popisuje řešení observační části v modelové lokalitě Petrovy kameny v Hrubém Jeseníku.
CzechCarbo - studium cyklu uhlíku v terestrických ekosystémech ČR
Ústav systémové biologie a ekologie AV ČR, České Budějovice ; Marek, Michal V.
Obsahem monografie je problematika globální změny klimatu, která je zde pojímána jako předmět odborné analýzy v rámci tří problémových okruhů: atmosféra - ekosystém - lidská společnost. Okruh atmosféra je zúžený na problematiku vývojových scénářů a okruh ekosystém na problematiku lesa. Je pojednána nová funkce lesa jako úložiště uhlíku. Byly získány unikátní výsledky s velmi cennou vypovídající hodnotou, které jsou využitelné pro lesnický a krajinářský výzkum i praxi. Kapitoly: Globální změna klimatu, Scénáře vývoje globální klimatické změny, Ekofyziologické předpoklady úložiště uhlíku ve fytomase, Toky uhlíku mezi ekosystémem a atmosférou, Les, uhlík a lesnictví ČR v podmínkách měnícího se prostředí, Zásoby uhlíku ve vegetaci České republiky a modelová uhlíková bilance krajiny, Vnímání globálních ekologických změn ve společnosti, Vázání uhlíku lesními ekosystémy a jeho místo v systému celospolečenských funkcí lesů.
Effect of water regime restoration of degraded peatland on carbon dioxide emissions.
JANSKÁ, Eliška
This thesis represent a project proposal focused on the effect of water regime restoration of degraded peatland on the carbon dioxide emissions. The aim of the project is to create a model of carbon balance on restored peatland.
Effect of flash ads on the environment and its comparison with the production of PET bottles
Krejčí, Martin ; Koblovský, Petr (advisor) ; Rod, Aleš (referee)
This bachelor thesis examines the impact of online advertisments created using Flash technology on the environment in the U.S. and then compares it to influence of production of PET bottles on the environment in the U.S.. The thesis describes the functioning of the flash ads. In the analysis there are compared the carbon footprint left-out of the difference in electricity consumption in the enabled and disabled Flash ads and production of PET bottles. The aim of the analysis is to compare the costs of flash advertising and PET bottles in term of environment and to consider revenues resulting from them and to answer the question whether the flash advertisement market is not regulated only because it does not seem originally to damage the environment as much as PET bottles does, and if it should not be regulated.
Comparison of fuels for internal combustion engines in terms of exhaust emissions.
VÁCLAVÍK, Petr
Bachelor study compare three chosen types of petrol (BA Special 91, BA Natural 95, Shell V-Power Racing) and LPG, in light of exhaust emission. Measurement has been done on Škoda Favorit 135L engine. There has been measured exhaust elements CO,CO2,O2 a HC. As a result, there was most acceptable LPG fuel.
Gaseous products of microbial decomposition of organic pollution in constructed wetland used for wastewater treatment.
ŠTĚPÁNEK, Jindřich
This master thesis is dealing with monitoring of gaseous products of microbial decomposition of organic pollution in constructed wetland. This wetland was used for wastewater treatment in a village Slavošovice, Czech Republic. Emissions of CO2, CH4 and N2O were measured in one treatment bed of the system. The emissions were quantified, their seasonal course was followed, and the main factors affecting gaseous emissions were identified. Only 3 % of total C emissions were in form of methane, N2O emissions were negligible and only 1,5 % of nitrogen denitrified were in form of N2O. Carbon and nitrogen balances of the system were estimated.

National Repository of Grey Literature : 121 records found   beginprevious107 - 116next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.