National Repository of Grey Literature 18 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The Financial Secrecy Index: An Information Theory Approach
Galuszka, Lukáš ; Janský, Petr (advisor) ; Malovaná, Simona (referee)
The objective of this thesis is to evaluate alternative weighting systems to determine if they have the potential to improve the current weighting system of the Financial Secrecy Index (FSI). The FSI, a measure of countries' contributions to global financial secrecy, currently weights its 15 qualitative components equally. A web-based opinion survey conducted in January and February 2016 among academics, journalists, experts and other persons familiar with FSI serves as the baseline for assessing new weights. The new weights derived from the survey results are not significantly different from the equal weights in 14 out of 15 components. The survey results suggest that widely held opinion is consistent with equal weight assumptions. Statistical model selection criteria from information theory that penalize model complexity prefer in majority of cases the simple model over the more complex one even though more complex model provides better goodness-of-fit statistics. Alternative methods and analysis such as Principal Components Analysis is performed and discussed. The present work finds that, statistically, the weights should not diverge from the equal weighting system in use currently. Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Informační kampaň
CEMC - České ekologické manažerské centrum, Praha ; Havránková, Věra ; Procházka, Ondřej ; Řezníček, Tomáš
Zpráva o řešení projektu, Modulu č. 2 - Informační kampaň byla zpracována jako informace o průběhu řešení projektu. Aktivity roku 2002 byly orientovány na vstupní informační zabezpečení řešeného modulu. Byla zpracována vstupní rešerše, dotazník pro anketu a anketa byla rozeslána elektronickou poštou.
Závislost využitelného (vytěžitelného) potenciálu obnovitelných zdrojů energie na výkupních cenách energie: Expertní odhad významu jednotlivých kritérií stanovených pro ověřování významu jednotlivých technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie
ViP s.r.o., Praha ; Machková, Magdalena ; Willmann, Bedřich ; Baron, Karel ; Beneš, Josef ; Vajs, Stanislav ; Rosa, Jaroslav
K posuzováni úlohy jednotlivých technologií pro využití obnovitelných zdrojů energie je mimo jiné zvolen přístup expertního hodnocení. Pro tento účel byl sestaven "Dotazník pro expertní hodnoceni". V něm by měli vybraní odborníci jednotnou formou vyslovit svůj názor prostřednictvím určených kritérií.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Internetový portál INFO-ODPADY
DHV CR, s.r.o., Praha ; Kašková, Jana ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Řešení Modulu č. 3 spočívalo v r. 2004 v provozování a dolaďování internetového portálu INFOODPADY. Byly provedeny a vyhodnoceny 3 uživatelské průzkumy a další vstupy na portál. Zavedena byla služba zasílání novinek e-mailem.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti: Problematika nakládání s odpady z pohledu veřejné správy
Markent, s.r.o. ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha
Zpráva z podrobného sociologického výzkumu, který se zabýval aktuálními problémy obcí, činnostmi úřadu, odpadovým hospodářstvím a svozovými firmami. Obsahuje metodiku, přehled výsledků, hlavní zjištění výzkumu a dotazník.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Příloha 2 obsahuje frekvenční a kontingenční tabulky dotazníkového průzkumu v Kroměříži, čtvrti se systémem sběru tříděného odpadu (155 dotazníků) s komentáři a grafy.
Informační kampaně v odpadovém hospodářství - podpora osvěty pro veřejnou správu a výuky: Vliv informace na chování veřejnosti při separaci komunálního odpadu. Vyhodnocení tazatelského průzkumu
DHV CR, s.r.o., Praha ; Marešová, Zdeňka ; Kocmanová, Lenka ; Suchánek, Zdeněk
Příloha 3 obsahuje frekvenční a kontingenční tabulky dotazníkového průzkumu v Kroměříži, čtvrti se systémem sběru tříděného odpadu (100 dotazníků) s komentáři a grafy.
Odpady obcí - environmentální a sociální problém budoucnosti: Sociální souvislosti nakládání s komunálním odpadem v ČR
Markent, s.r.o. ; Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Ústav pro životní prostředí, Praha
Zpráva z podrobného sociologického výzkumu, který se zabýval obecnými postoji k životnímu prostředí a jeho ochraně, environmentalisticky determinovaným spotřebitelským chování; svozem komunálního odpadu, tříděním komunálního odpadu, účastí na veřejných činnostech. Obsahuje metodiku, přehled výsledků, hlavní zjištění výzkumu a dotazník.

National Repository of Grey Literature : 18 records found   1 - 10next  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.