National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Modelové zhodnocení energetického potenciálu toků a jeho možného využití z hlediska zájmů ochrany vodních ekosystémů
Daphne, Institut aplikované ekologie
Studie řeší otázku využití vody jako obnovitelného zdroje energie ve vztahu k cennosti toků coby stanovišť původní fauny a flóry v modelových oblastech (povodí Otavy, Jizery, Ploučnice a Kamenice), odpovídající cca 1 200 km říční sítě (více než 5 % významných toků).

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.