National Repository of Grey Literature 880 records found  beginprevious871 - 880  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Alokácia kúpnej ceny do jednotlivých účtovných položiek so zameraním na aktíva výskumu a vývoja
Olejárová, Zuzana ; Mařík, Miloš (advisor) ; Jurečka, Jan (referee)
Diplomová práca analyzuje a hodnotí postup alokácie kúpnej ceny získavanej spoločnosti. Zameriava sa na oblasť alokácie kúpnej ceny na aktíva výskumu a vývoja a kriticky hodnotí postup, ktorý sa v praxi na ich ocenenie používa. Jedným z najhlavnejších prínosov tejto práce je použitie relevantných zistení na ocenenie nehmotných aktív určených na výskum a vývoj konkrétnej spoločnosti. Práca analyzuje metódu zvýšených výnosov za niekoľko období.
Analýza mikropodniku na trhu v ČR
Mičková, Iveta ; Černá, Jitka (advisor) ; Novák, Milan (referee)
Práce analyzuje konkrétní mikropodnik, popisuje faktory působící na podnik a provádí SWOT analýzu. Autor též charakterizuje marketingový mix firmy a snaží se navrhnout změny vedoucí ke zvýšení počtu zákazníků.
Ocenění nemovitosti
Fleková, Anna ; Heřman, Jan (advisor) ; Fanta, Jaroslav (referee)
V teoretické části této diplomové práce jsou vysvětleny pojmy jako nemovitost, hodnota, cena, katastr nemovitostí, cenová mapa pozemků a jsou zde popsány základní metody oceňování nemovitostí. V praktické části je na základě teoretických poznatků oceněn administrativním způsobem rodinný dům s pozemkem a příslušenstvím.
Výzkum spotřebitelkého vnímání cen se zaměřením na cenové prahy
Procházková, Lenka ; Mottlová, Libuše (advisor) ; Koudelka, Jan (referee)
Práce zkoumá vnímání cen, jejich přijatelnost pro spotřebitele, vnímanou cenu ? cenové úrovně, akceptovatelné ceny, jakou cenovou úroveň spotřebitel preferuje, cenové relace ? podmíněné komparace ceny ? odhad ceny ostatních výrobků na základě stanovené ceny jednoho produktu. Nejlepší značku u spotřebitele, podle čeho se spotřebitelé rozhodují při nákupu a rozdílnosti ve vnímání cen u jednotlivých skupin spotřebitelů.
Oceňování nemovitostí
Sobotková, Veronika ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Problematika oceňování nemovitostí - teoretický základ. Vlastní ocenění souboru nemovitostí administrativní metodou na základě platné vyhlášky. Srovnání tržního a administrativního ocenění.
Oceňovanie nehnuteľností
Bátorová, Ivana ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Práca sa venuje súčasnej situácii v oblasti oceňovania nehnuteľností v Českej republike. Definuje nehnuteľnosti, ich špecifiká, a vysvetľuje základné pojmy spojené s oceňovaním nehnuteľností. Popísaný je základný postup a metódy oceňovania nehnuteľností, špecifiká ocenenia na tržnom princípe a ocenenia podľa vyhlášky Ministerstva financií. Na konkrétnom prípade je predvedený postup stanovenia administratívnej ceny súboru nehnuteľností podľa vyhlášky, formou znaleckého posudku. Ďalej sú v práci rozobrané základné faktory pôsobiace na rozdiely v hodnotách nehnuteľností stanovených na tržnom princípe a podľa vyhlášky.
Dodacie parity a ich vplyv na stanovenie ceny - implikácia na Carrefour ČR
Kováčová, Veronika ; Malý, Josef (advisor) ; Kovařík, David (referee)
Diplomová práca je zameraná na najnovšie vydanie dodacích parít Incoterms 2000 a ich základnú charakteristiku, tj. popisuje práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. V prvej časti práca popisuje význam logistiky a dodacích parít v medzinárodnom obchode a obsahuje taktiež výklad dodacích parít. Nasledujúca časť je zameraná na krátke predstavenie spoločnosti Carrefour a jej importného oddelenia a analýzu vplyvu dodacích parít na stanovenie ceny v medzinárodnom obchode. Táto analýza vplyvu je predstavená na konkrétnom príklade, spoločnosti Carrefour ČR.
Marketingový mix vybrané firmy
Čapek, Michal ; Bursíková, Marcela (advisor) ; Lenk, Jiří (referee)
Tématické zaměření práce je marketing malých a středních firem. Práce se zabývá konkrétní malou firmou, která se aktuálně potýká s odlivem zákazníků a poklesem tržeb. Autor analyzuje marketingový mix firmy a v něm hledá možné příčiny nepříznivého stavu. Použití nástrojů MM hodnotí a navrhuje možné změny, které by firmě pomohly oživit zájem zákazníků.
Oceňování nemovitosti
Ötwösová, Veronika ; Heřman, Jan (advisor) ; Hezina, Miloslav (referee)
Prace se zabyva problematikou ocenovani nemovitosti. V teoreticke casti jsou definovany zakladni problemy ocenovani-co je nemovitost,cleneni nemovistosti, cinnosti odhadcu a znalcu, katastr nemovistosti, rozdil mezi cenou (jeji cleneni) a hodnotou nemovitosti.Dale je uveden prehlded nekterych vypoctu. V prakticke casti je ocenen rodinny dum a nasledne porovnana zjistena cena s trznim ocenenim.
Technické zhodnocení
Macháčková, Michaela ; Koubová, Libuše (advisor) ; Pintová, Jaroslava (referee)
Analýza § 33 zákona o daních z příjmů. Pojmy rekonstrukce a modernizace, nástavby, přístavby, stavební úpravy. Opravy a údržby. Nájemní vztah a technické zhodnodnocení v případě pronajatého majetku. Technické zhodnocení v případě spoluvlastnictví. Vymezení majetku, odpisování a účtování technického zhodnocení. Vstupní cena a zvýšená vstupní cena

National Repository of Grey Literature : 880 records found   beginprevious871 - 880  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.