National Repository of Grey Literature 16 records found  previous11 - 16  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Virtual Polytechnic Library: From “Home-Grown” Document Delivery Concept to aNational Collaborative Platform for Resource Sharing
Heicl, Václav ; Krueger, Stephanie ; Skenderija, Sasha
The Czech Virtual Polytechnic Library (VPK) began in 2000 as the “virtual resource sharing alliance” by the leading Czech STM libraries as their response to the rapidly changing landscape of STM publishing and acquisitions, resource sharing, access policies, and technologies. VPK utilizes the INVIK document delivery management system developed in 1997 by a team of developers from the then-State Technical Library (now NTK), with NTK as its logistical “service center.” After its launch, the VPK alliance soon grew to also include non-STM libraries and became the Czech Republic’s most efficient and reliable national interlibrary resource sharing platform. VPK’s technological infrastructure and the logistical service center at NTK have adapted in an agile manner to changes in scholarly publishing over the past fifteen years and to the demands and needs of its participating members, who contribute data and resources to the sharing system. The VPK platform is now being considered as a resource sharing platform for the Central Portal for Czech Libraries (CPL), which would serve (starting in 2020) public libraries in addition to academic institutions and which would have more robust end-user functionality. The presenters will discuss this unique collaboration solution, which shows how a “home-grown/grassroots” initiative—developed and managed by its participating members in direct response to their changing needs and circumstances through time—can prove to be an inspirational, flexible and viable solution, even at the national level.
Fulltext: idr-952_2 - Download fulltextPDF
Slides: idr-952_1 - Download fulltextPDF
Introduction of the digitization projects of the National Technical Library and cooperation in the framework of the eBooks on Demand
Kolátor, Jan ; Kamrádková, Kateřina
Příspěvek představuje hlavní digitalizační projekty NTK, kterými jsou VPK (Virtuální polytechnická knihovna), projekt Sharing Knowledge - OA Repositories in the V4 Countries, drobná digitalizace, Staré mapy a EOD (eBooks on Demand)
Slides: idr-387_1 - Download fulltextPDF; idr-387_2 - Download fulltextPDF
Video: idr-387_3 - Download fulltextMP4; idr-387_4 - Download fulltextMP4
Modular Document Supply System
Šmilauer, Bohdan ; Vetešník, Pavel
Článek projednává o modulárním Document Delivery systému vyvíjeném v STK. Vývoj byl podpořen projekty LI200028 (VPK) a LI01018 (portál STM). Tento systém staví na zkušenostech získaných vývojem a provozem Virtuální polytechnické knihovny. Je implementován v jazyce Java, z důvodů snadné přenositelnosti. Systém neobsahuje katalog dokumentů, požadovaný dokument musí být vyhledán mimo tento systém a je možné předat metadata o vyhledaném dokumentu a jeho umístění v OpenURL adrese při zadání objednávky. Účastnící sytému musí být registrování a mají v systému svůj finanční účet. Objednávku na digitalizaci dokumentu a zprostředkování výtisku kopie si zadává účastník systému samoobslužně web browserem. Objednávka je uložena v databázi čekajících objednávek, a periodicky dotazována digitalizačními místy. Pro toto je digitalizační pracoviště vybaveno zvláštním komunikačním a digitalizačním programem. Digitalizační pracoviště dokument zdigitalizuje a uloží do souboru .pdf a předá zpět do databáze. Tento soubor .pdf je určený pouze k tisku a je chráněn proti změně. Uživatel si ho stáhne ze své www stránky chráněné heslem a vytiskne na své lokální tiskárně. Současně s těmito procesy probíhá účtování ceny zakázky, která je odečtena z konta uživatele a přičtena na konto knihovny, která pořídila kopii dokumentu. Systém se nazývá modulární, protože umožňuje komunikaci s jiným instalacemi téhož systému a tak předávat objednávky do jiných knihoven vybavených tímto systémem (obdoba požadavku MVS). Objednávky a data se předávají pomocí standardizovaných XML souborů. Cílem je dosáhnout kompatibility i mezi heterogenními systémy DDS.
Fulltext: idr-250_1 - Download fulltextPDF
Slides: idr-250_2 - Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 16 records found   previous11 - 16  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.