National Repository of Grey Literature 17 records found  previous11 - 17  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Stress recognition from speech signal
Staněk, Miroslav ; Přibil, Jiří (referee) ; Tučková,, Jana (referee) ; Sigmund, Milan (advisor)
Předložená disertační práce se zabývá vývojem algoritmů pro detekci stresu z řečového signálu. Inovativnost této práce se vyznačuje dvěma typy analýzy řečového signálu, a to za použití samohláskových polygonů a analýzy hlasivkových pulsů. Obě tyto základní analýzy mohou sloužit k detekci stresu v řečovém signálu, což bylo dokázáno sérií provedených experimentů. Nejlepších výsledků bylo dosaženo pomocí tzv. Closing-To-Opening phase ratio příznaku v Top-To-Bottom kritériu v kombinaci s vhodným klasifikátorem. Detekce stresu založená na této analýze může být definována jako jazykově i fonémově nezávislá, což bylo rovněž dokázáno získanými výsledky, které dosahují v některých případech až 95% úspěšnosti. Všechny experimenty byly provedeny na vytvořené české databázi obsahující reálný stres, a některé experimenty byly také provedeny pro anglickou stresovou databázi SUSAS.
Diagnosing Parkinson's disease from analysis of speech recording
Vymlátil, Petr ; Trzos, Michal (referee) ; Lněnička, Jakub (advisor)
This thesis is focused on diagnosing Parkinson’s disease from analysis of speech recording. Introduction of this work deals with description of voice production mechanism, it’s basic qualities and influence of hypokinetic dysarthria on speech. In next chapter, there is described voice signal and some methods of it’s preprocessing. Next part continues dealing with description of chosen individual symptoms, which are needed for PD diagnosing, followed by definition of chosen reduction methods and classifiers. There is a comparison of classify succes of naive bayes classifier, depending on chosen reduction method in last chapter of this work.
Classification Framework
Koroncziová, Dominika ; Otrusina, Lubomír (referee) ; Kouřil, Jan (advisor)
The goal of this work is the design and implementation of a machine learning software, based on the RapidMiner library. The finished application integrates the most commonly used algorithms and processes implemented in RapidMiner into an easily usable program. The application contains a simple command line interface, as well as a graphic interface to simplify selection of multiple parameters. The program also provides a tool to create standalone programs, that can be used for classification with a pre-trained model. On top of the original requirements the possibility to work with textual data from Wikipedia was also implemented, providing a tool for downloading and preprocessing of the data in order to use them as training input. This text focuses on the specifics of the algorithms and classifiers used and on their features and uses, and describes the design and implementation of the system. As part of this work, several tests were run in order to validate the efficiency and functionality of the program. The test results are included at the end of the thesis.
Application of Neural Networks for Human Face Localization
Libosvár, Jakub ; Řezníček, Ivo (referee) ; Španěl, Michal (advisor)
This bachelor thesis deals with detection and localization of human upright faces in images. At first, there are considered current methods. Then the face detection concept is presented. The thesis is focused on practical implementation of artificial neural network-based face detector designed by H. Rowley. Finally, training process and results of detector are discussed in more detail.
Word Sense Disambiguation
Kraus, Michal ; Glembek, Ondřej (referee) ; Smrž, Pavel (advisor)
The master's thesis deals with sense disambiguation of Czech words. Reader is informed about task's history and used algorithms are introduced. There are naive Bayes classifier, AdaBoost classifier, maximum entrophy method and decision trees described in this thesis. Used methods are clearly demonstrated. In the next parts of this thesis are used data also described.  Last part of the thesis describe reached results. There are some ideas to improve the system at the end of the thesis.
Classification of Web Forum Entries
Margold, Tomáš ; Bartík, Vladimír (referee) ; Burget, Radek (advisor)
This thesis is dealing text ranking on the internet background. There are described available methods for classification and splitting of the text reports. The part of this thesis is implementation of Bayes naive algorithm and classifier using neuron nets. Selected methods are compared considering their error rate or other ranking features.
Face recognitions in images
Krhut, Miloš ; Přinosil, Jiří (referee) ; Říha, Kamil (advisor)
The master thesis deals with the topic of detecting faces in digital images. There are generally described and classified the most frequently used methods and discussed their advantages and disadvantages. More detailed is described skin color detection, eye and mouth detection and are teoretically described machine learning algorithms and detection based on Haar-classifiers. The work aims to implementation of these methods in the OpenCV library, it refers to practical application of them a finally compares different provided trained files.

National Repository of Grey Literature : 17 records found   previous11 - 17  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.