National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Constitutional Court of the Czech Republic about: Study 1.161
Syllova, Jindriska
Obecnost právní normy je nezbytnou vlastností každého právního předpisu. Pokud není v právním předpisu zachována, upravuje tento předpis jedinečný případ. Vzhledem k tomu, že předpis upravuje jedinečný případ jinak, než je tomu u ostatních případů, dochází tímto způsobem k diskriminačnímu postupu. Kromě toho v případě, že má jedinečný případ rozhodovat správní orgán nebo soud, a tento případ je místo toho upraven zákonem, není dodržena zásada dělby moci. Práce vybírá relevantní judikaturu Ústavního soudu ČR ve věci obecnosti zákona.
Fulltext: Download fulltextPDF
Impact of the Presidential Direct Election on the Political System (basic thesis): Study 1.143
Pecháček, Štěpán
Prezidentský systém; parlamentní demokracie; systémy kombinované; přechod na přímou volbu bez současné změny ústavního systému; země, které změnily volební proceduru z nepřímé na přímou
Fulltext: Download fulltextPDF

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.