National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Ekonomické nástroje řízení odpadového hospodářství: Propočty a kvantifikace důsledků zavedení zákona o poplatcích
Technickoekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu, Praha ; Špaček, Jindřich
Studie předkládá propočty a kvantifikace důsledků zavedení zákona o poplatcích a popisuje jednotlivé ekonomické nástroje v odpadovém hospodářství - poplatky za uložení odpadu, pokuty, daně, celní systém, odpisovou politiku, SFŽP, státní rozpočet, peněžní ústavy, cenovou politiku a mimořádné zdroje financování.
Ekonomické nástroje řízení odpadového hospodářství: Podklady pro stanovení poplatků pro uskladnění odpadů
Technickoekonomický výzkumný ústav hutního průmyslu, Praha ; Špaček, Jindřich
Tato zpráva obsahuje: 1.1. Podklady pro stanovení poplatků za uskladnění nebezpečných odpadů. 1.2. Klasifikace skládek tuhých odpadů. 1.3. Návrh katalogu odpadů s přiřazením doporučeného způsobu zneškodnění nebezpečného odpadu a s přiřazením nebezpečných odpadů dle BK a ES. 1.4. Měrné náklady při realizaci skládek stanovené expertizní metodou.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.