National Repository of Grey Literature 112 records found  beginprevious103 - 112  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Chosen non-governmental organisation fighting against corruption
Kravcivová, Aneta ; Vymětal, Petr (advisor) ; Rohrbacher, Tomáš (referee)
The aim of this bachelor work is to define the term corruption and to introduce some chosen non-governmental organisation fighting against corruption worldwide and also in the Czech Republic and to evaluate their success in this fight. In the first part there are described a definition of corruption, its typologies, syndromes, causes and impacts. The Principal-Agent-Client theory and the theory of bureaucracy are also included there. In the second part the chosen non-governmental organisation fighting against corruption worldwide are the Group of the World Bank, Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD), U4.NO, Transparency International and the United Nations (UN). The Czech branch of Transparency International (TIC), Oživení and Růžový panter represent the non-governmental organisation in the Czech Republic that were chosen. The anti-corruption line 199 is mentioned marginally.
Think-tanks-and Their Role in the New EU Member States:Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Právní a institucionální aspekty vnitřní bezpečnosti USA
Kissová, Barbara ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
Práca je zameraná na vývoj bezpečnostnej politiky USA po teroristických útokoch na New York a Washington v septembri 2001 a novú legislatívu, ktorá priniesla najrozsiahlejšiu reorganizáciu v štátnej správe od roku 1947. Zaoberá sa novo vzniknutým Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť, jeho hospodárením a dopadmi terajšieho usporiadania na spoluprácu medzi federálnou vládou a lokálnymi vládami.
The Anti-Corruption Policy of the Czech Republic
Dušek, Vojtěch ; Vymětal, Petr (advisor) ; Rohrbacher, Tomáš (referee)
The thesis evaluates the anti-corruption policy of the Czech Republic while trying to find out how effective the current Czech anti-corruption measures are and what measures need to be taken in order to improve its efficiency. The first chapter treats the typology of corruption, the occurence of its various forms in the Czech Republic, the description of the corruption mechanisms and the goals of corrupt behaviour as well as its consequences. The next chapter observes the Czech anti-corruption policy's development since 1993 up till today and evaluates the progress made so far. The third chapter, finally, evaluates the efficiency of some of the most effective current anti-corruption instruments of the Czech Republic and recommends other measures to be taken.
Political parties in Slovakia between 1989 and 2006 and their impact on the civil society
Spišáková, Stanislava ; Müller, Karel (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
The primary goal of this thesis is the analysis of the party system and civil society in Slovakia between 1989 and 2006 (when the last parliamentary elections were held), their dynamics and mutual influence. The collapse of the Communist regime started the process of democratization and the emergence of a new party system, which sparked the birth of Slovakian society. In addition to that, the process of democratization was significantly affected by the break of the Czech and Slovak Federal Republic. The thesis is divided into three chapters. In the first chapter, the reader is acquired with the theoretical aspects of the issue. The second chapter forms the core of the work and analyzes the individual results of parliamentary elections and the newly emerging political parties. In the last third chapter the author on the silhouette of the previous chapter's findings analyzes the systemic changes in civil society in Slovakia during the given period.
Affirmative action or positive discrimination?
Buldrová, Andrea ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
This thesis deals with the idea of affirmative action and its importance in the development of American society. The main goal is to analyze the effects of affirmative action and to evaluate its positive and negative impacts. The thesis has following structure. At first the theory and basic defenitions of affirmative action and other connected terms are explained. The second part is oriented on historical development of the fight against discrimination and for equal rights of minorities and women. Since 60's it focuses directly on affirmative action programs. At the same time the public stance is examined as well as the main influeces that were and are able to change it. That is why this work deals with some concrete Supreme Court cases which played an essential role in changing the focus and popularity of affirmative action. Particular Supreme Court sentences acted in both directions - there are some cases which were judged in favor of institutions practising affirmative policy or of a member of a group which had to face past discrimination. On the other hand, some sentences led to the end of such programs, especially in 80's when many conservative justices were nominated by president Ronald Reagan. The present situation and the future of affirmative action depend fundamentally on the stance of U.S. administration. The new one around president Barack Obama gives hope to affirmative policy and its supporters.
Consequences of the Action "Clean hands" and "Revolution of judges" on the Stuggle against Corruption in Italy
Mazánková, Kristina ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
The goal of this work is to give a comprehensive picture of the evolution and nature of corruption in Italy in the post-war period and closer to the action "Clean hands" and "Revolution of judges" as an example of anti-corruption efforts. These actions, aimed against political corruption, caused the principal changes of the political system in Italy in the beginning of 1992 (end of the so-called First Republic). Attention is paid to the problem of corruption in its theoretical plane, as well as the analysis of corruption in Italy, including the identification of factors causing corruption particularly in post-war period. These causes may be find in the nature of politics party system or a large-scale of organized crime etc. The main issue of this work is to find an answer on the question what where the results of the actions "Clean hands" and "Revolution of judges" and its effect on corruption in Italy. Furthermore, whether "revolutionary" events and subsequent changes of the political system caused strengthening of anti-corruption policy in Italy. Further what specific steps have been taken against corruption and what are the successes or failures of these events.
Inštitucionálne a právne aspekty vnútornej bezpečnosti USA
Kissová, Barbara ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
Práca je zameraná na vývoj bezpečnostnej politiky USA po teroristických útokoch na New York a Washington v septembri 2001 a novú legislatívu, ktorá priniesla najrozsiahlejšiu reorganizáciu v štátnej správe od roku 1947. Zaoberá sa novo vzniknutým Ministerstvom pre vnútornú bezpečnosť, jeho hospodárením a dopadmi terajšieho usporiadania na spoluprácu medzi federálnou vládou a lokálnymi vládami.
Think-tanks and Their Role in the New EU Member States: Czech and Slovak Experience
Pitoňáková, Lívia ; Dvořáková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
V práci jsou analyzovány kořeny, vývoj, současné postavení, hrozby a výzvy think-tanků v České a Slovenské republice. Srovnání s jejich tradicí ve Spojených státech zkoumá přenositelnost amerického "modelu" think-tanků do střední a východní Evropy. Tento přenos je značně omezený a krátkodobě nerealizovatelný vzhledem k rozdílným legislativním podmínkám a nerozvinuté filantropii. Zvláštní pozornost je věnována motivům k vytváření regionálních i mezinárodních sítí think-tanků. Práce vychází jednak z dosavadní literatury na toto téma, jednak z dotazníkového šetření.
Catalonia in the EU
Nováčková, Kateřina ; Pešková, Vladimíra (advisor) ; Vymětal, Petr (referee)
Práce pojednává o možnostech Katalánska, jiných španělských autonomních komunit a evropských regionů ovlivňovat rozhodování v EU. Po vstupu do Unie musely autonomní komunity implementovat evropskou legislativu, která zasahovala do oblastí, kde dosud měly výlučné pravomoci, bez možnosti tuto legislativu ovlivnit. Práce analyzuje, jak Katalánsko a jiné autonomní komunity usilují o možnost podílet se na evropském rozhodovacím procesu, na jaké limity ze strany EU a španělské centrální vlády naráží a jaké nástroje při prosazování svých zájmů používají. Důležitá část je věnována reformě katalánského autonomního statutu, který byl pro zapojení Katalánska do rozhodovacího procesu EU významným posunem.

National Repository of Grey Literature : 112 records found   beginprevious103 - 112  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.