National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
The City Říčany it's history, honors person's and possibility use of education of a homeland study
Veselá, Miroslava ; Parkan, František (advisor) ; Mikeska, Tomáš (referee)
Cílem mé diplomové práce je zpracování historie města Říčan, jeho blízkého okolí a využití ve výuce. K splnění tohoto cíle bylo nutno vypracovat, sestavit a podat přehled o vývoji říčanského regionu. Tento region je nazván podle jedné z nej výraznějších osobností české kultury Ladův kraj. Josef Lada čerpal inspiraci z tohoto regionu po celý svůj život a oblast mezi Hrusicemi a Prahou označil za nádherný kraj. Mikroregion Ladův kraj založilo 19 obcí a jeho cílem je rozvoj cestovního ruchu a kultury. Logem Ladova kraje je slavná kresba vodníka na vrbě. Ve své práci podávám souhrnné informace o městě a zároveň odkazuji na literaturu, ve které se zájemce dočte o jednotlivých aspektech více. Hlavním cílem práce je ukázat možnosti využití regionální vlastivědy ve výuce na 1. stupni základní školy a vypracovat program pro žáky ZŠ, který bude realizován v hodinách vlastivědy i v rámci mimoškolní výuky, a pochopit odpověď na otázku proč se učit o minulosti naší vlasti či obce? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)
Public-private partnership and its possibility of usage in social services in Czech Republic
Veselá, Miroslava ; Matoušek, Oldřich (advisor) ; Hejná, Běla (referee)
Základními východisky pro sepsání této práce bylo přijetí dvou klíčových zákonů, tj. nového zákona o sociálních službách a zákona o koncesních smlouvách a koncesním řízení, tzv. koncesního zákona. Koncesní zákon spolu s novelou zákona o veřejných zakázkách vytvořil společný základ pro právní regulaci PPP. V souvislosti se zákonem o sociálních službách se zase otevřel potenciální prostor pro vznik PPP projektů v oblasti sociálních služeb. Tím, že zákon přiznal příjemci sociálních služeb adresnou finanční dávku, vytvořil poměrně rozsáhlou možnost participace soukromého sektoru v této oblasti. Zkoumáním a porovnáváním nutných podmínek této spolupráce jsme se snažili nalézt alespoň teoretickou odpověď na naši první otázku. Protože příklad použití PPP v oblasti sociálních služeb v České republice zatím neexistuje, popsali jsme pro ilustraci a inspiraci pět zahraničních případových studií. Ačkoli víme, že ne vždy a všude lze beze zbytku využít příkladů dobré praxe z jiných zemí (mají odlišné tradice, jiný právní systém, jiné možnosti financování a často také odlišnou klientelu sociálních služeb), bylo důležité ukázat, že se tento model v sociálních službách prakticky a úspěšně využívá. Jelikož se domníváme, že metodu PPP lze úspěšně použít i v České republice, na závěr práce nabízíme teoretický model zařízení...
The City Říčany it's history, honors person's and possibility use of education of a homeland study
Veselá, Miroslava ; Parkan, František (advisor) ; Mikeska, Tomáš (referee)
Cílem mé diplomové práce je zpracování historie města Říčan, jeho blízkého okolí a využití ve výuce. K splnění tohoto cíle bylo nutno vypracovat, sestavit a podat přehled o vývoji říčanského regionu. Tento region je nazván podle jedné z nej výraznějších osobností české kultury Ladův kraj. Josef Lada čerpal inspiraci z tohoto regionu po celý svůj život a oblast mezi Hrusicemi a Prahou označil za nádherný kraj. Mikroregion Ladův kraj založilo 19 obcí a jeho cílem je rozvoj cestovního ruchu a kultury. Logem Ladova kraje je slavná kresba vodníka na vrbě. Ve své práci podávám souhrnné informace o městě a zároveň odkazuji na literaturu, ve které se zájemce dočte o jednotlivých aspektech více. Hlavním cílem práce je ukázat možnosti využití regionální vlastivědy ve výuce na 1. stupni základní školy a vypracovat program pro žáky ZŠ, který bude realizován v hodinách vlastivědy i v rámci mimoškolní výuky, a pochopit odpověď na otázku proč se učit o minulosti naší vlasti či obce? Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

See also: similar author names
3 VESELÁ, Marcela
20 VESELÁ, Markéta
2 VESELÁ, Marta
21 VESELÁ, Martina
28 VESELÁ, Michaela
2 VESELÁ, Miluše
18 VESELÁ, Monika
2 Veselá, Magdalena
3 Veselá, Marcela
12 Veselá, Marie
1 Veselá, Marika
20 Veselá, Markéta
2 Veselá, Marta
21 Veselá, Martina
28 Veselá, Michaela
1 Veselá, Milada
2 Veselá, Miroslava,
18 Veselá, Monika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.