National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Internet of Things (IoT) Security Risks and Threat
Urbanovský, Jozef ; Grégr, Matěj (referee) ; Ryšavý, Ondřej (advisor)
The bachelor's thesis deals with the issue of security and attacks on the Internet of Things devices. The document addresses nature of Internet of Things, its characteristics and information security. The thesis analyzes dierent protocols and standards used by Internet of Things and types of network attacks. Part of work consists of packet capture analysis from IoT honeypot and showcases discoverd attacks. In fnal part, one specifc IoT device is analyzed in terms of security, around which is created an experimental IoT system. Subsequently this system is penetration tested with dierent attacks, thus creating new datasets.
Transmission network emulator
Urbanovský, Jozef ; Koton, Jaroslav (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ako tc, netem, ifb a iptables ovládajúcich jadro. Program pre emuláciu je realizovaný v jazyku Python a je ovládaný cez grafické rozhranie vytvorené s PyQt5. Aplikácia bola otestovaná a verifikovaná, že je dostatočne presnou reprezentáciou špecifikovanej WAN siete a že taktiež využíva prostriedky efektívne.
Transmission network emulator
Urbanovský, Jozef ; Koton, Jaroslav (referee) ; Krajsa, Ondřej (advisor)
Diplomová práca sa zaoberá vývojom emulátoru prenosových parametrov dátovych sietí nad protokolovou sadou TCP/IP. Práca opisuje špecifiká sieťovej časti Linuxového jadra ako aj realizáciu emulátoru pomocou userspace programov ako tc, netem, ifb a iptables ovládajúcich jadro. Program pre emuláciu je realizovaný v jazyku Python a je ovládaný cez grafické rozhranie vytvorené s PyQt5. Aplikácia bola otestovaná a verifikovaná, že je dostatočne presnou reprezentáciou špecifikovanej WAN siete a že taktiež využíva prostriedky efektívne.
Internet of Things (IoT) Security Risks and Threat
Urbanovský, Jozef ; Grégr, Matěj (referee) ; Ryšavý, Ondřej (advisor)
The bachelor's thesis deals with the issue of security and attacks on the Internet of Things devices. The document addresses nature of Internet of Things, its characteristics and information security. The thesis analyzes dierent protocols and standards used by Internet of Things and types of network attacks. Part of work consists of packet capture analysis from IoT honeypot and showcases discoverd attacks. In fnal part, one specifc IoT device is analyzed in terms of security, around which is created an experimental IoT system. Subsequently this system is penetration tested with dierent attacks, thus creating new datasets.

See also: similar author names
4 Urbanovský, Jan
4 Urbanovský, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.