National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.01 seconds. 
Iinfrared thermography and handheld ultrasound doppler during exercise test
Urbanová, Lucia ; Vlk, Daniel (referee) ; Staffa,, Erik (advisor)
Semester project elaborates theoretical part of bachelor thesis, which is going to process results of measurements performed by infrared thermography and Doppler ultrasonography during physical tests on volunteers. The theoretical part contains basics of infrared thermography, where physical quantities, laws and principles are explained. The basic of Doppler ultrasonography are explained as well. In practical part will be statistically analyzed data measured by a thermal imager and Doppler ultrasonography. Study group of people will form students aged from 18 to 25 years. Thermographic and Doppler measurements will be performed before exercise and after exercise. The aim is to find a correlation between processed data.
Mobilita pracovníkov v Európskej únii
Urbanová, Lucia ; Kotýnková, Magdalena (advisor) ; Sunega, Petr (referee)
Voľný pohyb pracovníkov v Európskej únii je jedným z fundamentálnych práv, ktoré únia zaručuje. Mobilná a adaptabilná pracovná sila je schopná prispôsobovať sa zmenených požiadavkám pracovných trhov a tým prispievať k ekonomickému rastu. Cieľom diplomovej práce je kvantifikovať hlavné migračné toky pracovníkov z nových do starých členských krajín. Nájsť vhodné vysvetlenia migračného smeru a veľkosti tokov. Jadrom práce sú poznatky z analýz, ktoré poskytujú empirické dáta o geografickej a pracovnej mobilite. Pozornosť som zamerala na výskum troch krajín (Veľká Británia, Švédsko, Írsko), ktoré otvorili svoje pracovné trhy od okamžiku pristúpenia nových krajín, mája 2004. Najžiadanejšou pracovnou silou je vysokokvalifikovaná a to aj v krajinách, ktoré doposiaľ neotvorili svoje pracovné trhy. Väčšina európskych krajín čelí problému odlivu mozgov. V súčasnosti je mobilita pracovníkov veľmi nízka, ale existujú zjavné rozdiely medzi jednotlivými členskými štátmi.

See also: similar author names
6 URBANOVÁ, Lenka
19 URBANOVÁ, Lucie
1 Urbanová, Ladislava
6 Urbanová, Lenka
2 Urbanová, Linda
19 Urbanová, Lucie
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.