National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
The transformation of companies - spin-off
Uhlířová, Jaroslava ; Skálová, Jana (advisor)
One form of transformation of companies is the spin-off. The main aim of the thesis is to describe the process of spin-off in terms of commercial law, accounting and taxes. There are also summarizes the differences compared to other transformations and examples of real spin-off. The most important obligations and procedures are summarized in the final examples.
Regulace účetnictví v SRN
Uhlířová, Jaroslava ; Mejzlík, Ladislav (advisor)
Práce se zabývá charakteristickými znaky německého účetního systému, vztahem účetní a daňové legislativy, oceňováním nejvýznamnějších položek rozvahy. Shrnuje důležité postupy a metody, definuje několik zásadních termínů pro správné pochopení souvislostí. V důsledku současných změn německého systému bylo zařazeno téma harmonizace a standardizace a jejich vliv na účetní systém v SRN, na které navazuje přehled vývoje regulace v SRN s důrazem na probíhající reformu.

See also: similar author names
9 Uhlířová, Jana
1 Uhlířová, Jarmila
7 Uhlířová, Jaromíra
2 Uhlířová, Jitka
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.