National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Krajinářský kontext konverzí postindustriálních areálů
Urbánková, Veronika
Bachelor thesis topic: Landscaping context of postindustrial sites conversion which deals with brownfields. Theoretical part of thesis includes analysis of the chosen topic with more de-tailed analysis of selected examples of already converted sites - brownfields. As a modelterritory was selected the area of former Woodfactory in Vrbno pod Pradědem. Here important analyzes were done, such as: flood area, wider relations I. and II., property relations, transportion, technical condition, history, current condition, spatial plan and vegetation. Furthermore, a survey was carried. Gathered information were used and are presented in the design. As a base layer was used the cadastral map, design was created in AutoCAD and Photoshop. Results of the submitted thesis are presented in the proposal for a new recreational area with an extensive cultural and sport activities. The design for the whole area is based on the preservation of the historic structures, which will be complemented with new design and space utilization.
Individual contacts of the family and the school
Urbánková, Veronika ; Viktorová, Ida (advisor) ; Smetáčková, Irena (referee)
This diploma thesis deals with the analysis of the parents' point of view on the individual contacts of the family and the school. The theoretical part presents the history of the relationship development between the family and the school, the functions of socializations and competences of these institutions and the forms of contact between the family and the school with the emphasis on a specific form, so called tutorial system, based on building a confidential, open parent-child relationship and which is intended to enable educational co-operation in the upbringing of a child. The focus of this thesis is on its empirical part, realized within the qualitative methodological approach. With the help of semi-structured interviews with parents, the parents' point of view on the role and competences of the school in the educational process of the child were studied, as well as the way parents perceive a tutorial system of communication with the school. The research results suggest that parents perceive the involvement of the school in the area of childcare ambivalently, and that despite the noted positives, tutoring meetings are problematic for parents, mainly because of the unclear determination of boundaries and the definition of roles in them. Key words: school, family, competences, childcare,...
Educational opportunities of adults with hearing impairment
Urbánková, Veronika ; Kotvová, Miroslava (advisor) ; Hádková, Kateřina (referee)
This thesis deals with possibilities of education of adults with hearing impairment in the Czech Republic. The theoretical part of the thesis deals in the first chapter with the basic terminology of the branch. The second chapter focuses on communication of persons with hearing disabilities. The third chapter is devoted to problems of adult education, lifelong learning, tertiary education and also brings the greatest possible comprehensive list of organizations dealing with this issue and the current offer of education. The final chapter is devoted to the question of quality of life and the related job opportunities for these individuals. The main objective of this thesis is to analyze the current educational opportunities of persons with hearing disabilities. Partial objectives of this thesis is to analyze the sufficiency of existing supply of educational possibilities, the level of awareness of people with hearing disabilities about this offer and satisfaction with the applicability of the knowledge thus acquired in the labor market. The practical part of this thesis focuses on the evaluation of the survey, which was carried out in connection with completing of this thesis, and its conclusion focuses on comments on the results of the survey. The work should serve especially to the summary...
Integration of Persons with Hearing Disabilities into Socio-Cultural Environment of Majority Society
URBÁNKOVÁ, Veronika
This diploma dissertation is focused on integration of hearing handicapped people in the society. The objective of the diploma dissertation is the analysis of possibilities to integrate the hearing handicapped people in socio-cultural milieu of the majority society. The diploma dissertation is an investigation work and it is divided into two parts, namely to theoretical and practical ones. In the first theoretical part, I am dealing with a brief division of hearing defects, communication and personality types of hearing handicapped individuals and further with areas of education, employment and culture. Methods and techniques of the qualitative research are described in the practical part. The research method is used in the diploma dissertation and data collection technique is represented by the semi-controlled conversation with hearing handicapped people. The research was implemented on the territory of the capital city of Prague. The research set is made up of 10 respondents altogether having different types of hearing handicap. The cardinal question set within the framework of the research is What are the chances of integration of the hearing handicapped people in the socio-cultural milieu of the majority society? Further, other secondary investigative questions were set. It resulted from the research that chances for education of hearing handicapped persons are not sufficient and further that the hearing handicapped people have a limited access to labour market due to their hearing defects. In addition, the investigation showed that the highest barriers in relation to the hearing society consist in communication and information barriers and further in persistent prejudices of the society and that the hearing handicapped people do not have an adequate access to cultural enjoyment equally over the entire Czech Republic territory. One of the outcomes of the dissertation thesis for practical utilization is the description how to find out the chances of integration of the hearing handicapped persons in the socio-cultural milieu of the majority society, which may contribute not only to better awareness of both the expert public and general public, but also to finding conceivable needs of social services for these people.
Komplexní analýza alternativních zdrojů elektřiny
EkoWATT, Praha ; Masopust, Lukáš ; Aršinská, Dina ; Urbánková, Veronika ; Kalčev, Petr ; Bílková, Veronika ; Šašková, Dana ; Šamánek, Libor ; Murtinger, Karel ; Dvorský, Emil ; Knápek, Jaroslav ; Vašíček, Jiří ; Truxa, Jan ; Macholda, František ; Srdečný, Karel ; Beranovský, Jiří
V roce 2005 byl dokončen první cíl projektu, kterým bylo zpracování uceleného přehledu v současné době využívaných alternativních zdrojů elektrické energie. Jednalo se zejména o fotovoltaiku, vodní energii, větrnou energii, bioplyn, kogeneraci ze zemního plynu a biomasy. Dokončen byl druhý cíl projektu, kterým byla vyčerpávající analýza všech energetických zdrojů, které umožňuje současný stav vědy a techniky ve světě. Byla připravena metodika hodnocení jednotlivých energetických zdrojů z hlediska jejich vlivů na životní prostředí podle kritérií. Byla připravena metodika pro řešení třetího cíle, kterým je přehled a porovnání pouze efektivních zdrojů elektrické energie, vhodnost nasazení vzhledem k lokální dostupnosti výchozích zdrojů, k výši ekologického zatížení s ohledem na lokaci zařízení alternativních zdrojů k získávání elektrické energie. Byla připravena metodika pro řešení hlavního cíle, kterým je doporučení vhodných environmentálních technických řešení využívajících alternativní zdroje, cílené zejména na možné odbourání stávajících zdrojů elektrické energie s vysokou ekologickou zátěží.
Systémový přístup ke snižování zatížení životního prostředí v souvislosti s výstavbou a provozem budov‚ s důrazem na stavebně-energetické souvislosti
EkoWATT, Praha ; Knápek, Jaroslav ; Kabele, Karel ; Stuchlíková, Lucie ; Šašková, Dana ; Urbánková, Veronika ; Kalčev, Petr ; Staněk, Kamil ; Šafařík, Miroslav ; Truxa, Jan ; Srdečný, Karel ; Beranovský, Jiří ; Tywoniak, Jan ; Lupíšek, Antonín ; Hudcová, Lenka ; Macholda, František
Studie se zabývá energetickou a environmentální náročností staveb a možnostmi, jak ji ekonomicky efektivně snížit. Byly shromážděny a analyzovány údaje ze tří zdrojů: z průzkumu na stavebních úřadech, ze vzorku energetických auditů a z většího množství projektů reálných budov. byly vytvořeny modely budov, které hodnotí budovy jako celek. Do modelu byly zahrnuty potřeby energií na vytápění, ohřev vody a provoz elektrospotřebičů, odpovídající provozní náklady, potřebné reinvestice v průběhu sledované životnosti objektu a environmentální důsledky jeho provozu. Závěrečná zpráva podává celkový pohled na možnosti ovlivnění obvyklého způsobu navrhování staveb z hlediska všech účastníků tohoto procesu, a to v rámci technických, ekonomických a organizačních možností účastníků.
Keeping Traditions and Importance of Traditions in Contemporary Czech Society
URBÁNKOVÁ, Veronika
This thesis is focused on the importance of traditions for students and seniors, the importance of traditions for the both groups is compared and the differences in understanding to traditions in the presented groups of respondents are described. In the theoretical part relevant terms are defined and explained and the views of experts on the importance of traditions are mentioned. In the first section individual festivals in a year and related traditions, but also recent traditions coming from abroad, are described. In the second, practical part of the thesis individual respondents´ answers were assessed and the stated hypotheses verified. The hypotheses were tested through quantitative research and the method used to obtain information was a questionnaire survey. The questionnaire contained 57 questions and was filled in by university students and seniors over 65 years of age. The research outcomes confirmed the first hypothesis assuming that the lower the age of the Czech Republic citizens, the lower interest in keeping Czech traditions. The second hypothesis assuming that young people are more aware of traditions coming from abroad than of the Czech traditions, was also confirmed during the research. The objective of the thesis was to identify differences in perceptions of the importance of keeping traditions between generations, and this objective was met, in my opinion. The survey outcomes have shown that between groups of respondents there are some differences in perception of individual traditions, in the meaning given to individual traditions and the extent in which the Czech traditions are kept alive. Both groups, however, have a similar (negative) opinion of the modern traditions adopted from abroad. The importance of the thesis lies, in my opinion, in the description of individual generations relationships to Czech traditions as a demonstration of their own culture perception and the feeling of belonging to the society, but it also takes effect as a reminder of those often half-forgotten traditions and so the society´s cultural heritage, by pointing out the importance of intergenarational transmission of cultural values.
Quality assurance system of radiotherapy in the composition of radiology assistant
URBÁNKOVÁ, Veronika
The aim of radiotherapy is the accurate direction of a radiation dose in the defined tumour volume with minimum damage of the health tissue. Development of modern radiotherapeutic equipment provides new therapeutic possibilities, but the excellent operation parameters cannot be fully utilized if there is not reached a high level of accuracy and reliability. This can be reached only by insertion of a programme of quality assurance in radiotherapy that includes not only monitoring of the predetermined quality indicators like e.g in vivo dosimetry and portal indication and further external and internal audits. The aim of this bachelor thesis is increase in quality of health care and safety treatment at departments and clinics of radiation oncology from the position of a radiology assistant. The thesis provides an integrated view of possible methods which can be used as the quality indicators of performed care. Here acquired information can serve as knowledge completion for the existing radiology assistants as well as for new staff training.

See also: similar author names
1 URBÁNKOVÁ, Vlasta
9 Urbánková, Veronika
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.