National Repository of Grey Literature 160 records found  beginprevious151 - 160  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Complex Stage Design Project of Giacomo Puccini
Svoboda, Martin ; Zbořilová, Jana (advisor) ; David, Milan (advisor) ; Zábrodská, Dana (referee)
In this text, i would try to zoom my work on my scenographic conception of opera of Goacomo Puccini - La Bohéme, where libreto wrote Henri Murgher from his romance - Sc?nes de la vie de boh?me and is it for the Stavovské theatre in Prague. Preliminary i would like to write in brief something about a history of this opera, next ,,Bohemian live?? from his origins up to individual kinds of the Bohemé. In another step i will consider of my self solution of scenography, costumes and theirs conceptions. In conclusion i would like to try finish this text by own opinion and I will show my list of usable literature.
Foreigners in the labour market in the Czech Republic
Svoboda, Martin ; Macáková, Libuše (advisor) ; Pavelka, Tomáš (referee)
This thesis analyses the situation of foreigners in the labour market in the Czech Republic. It does not focus only on the current condition, but the overall development in the period after 1989. It answers questions regarding the number of foreigners, their citizenship, the character of performed work or the type of work permit or residence permit. It compares the situation in the Czech Republic with selected European Union countries. Besides this the thesis is focused on the main projects of the active immigration policy of the Czech Republic.
Nonparametric estimations in survival analysis
Svoboda, Martin ; Malá, Ivana (advisor) ; Tomášek, Ladislav (referee)
This work introduces nonparametric models which are used in time to event data analysis. It is focused on applying these methods in medicine where it is called survival analysis. The basic techniques and problems, which can appear in survival analysis, are presented and explained here. The Kaplan -- Meier estimator of survival function is discussed in the main part. This is the most frequented method used for estimating the survival function in patients who have undergone a specific treatment. The Kaplan -- Meier estimator is also a common device in the statistical packets. In addition to estimation of survival function, the estimation of hazard function and cumulative hazard function is presented. The hazard function shows the intensity of an individual experiencing the particular event in a short time period. Special problems occur when analyzing time to event data. A distinctive feature, often present in such data, is known as censoring. That is the situation when the individual does not experience the event of interest at the time of study. The thesis covers also an empiric part, where the results of an analysis of patients with the larynx carcinoma diagnosis are shown. These patients were treated in a hospital located in České Budějovice. This analysis is based on a theory presented in the previous chapters.
Sloučení fotbalových oddílů TJ JM Chodov a FC Inferno Praha
Svoboda, Martin ; Eysseltová, Sylvie (advisor) ; Novotný, Jiří (referee)
Práce pojednává o prostředí neziskových organizací působících ve sportu u nás, rozebira aspekty a dopady slučování fotbalových oddílů
Výzkum spotřebitelských zvyklostí u středoškolských studentů v oblasti elektronického nákupu
Svoboda, Martin ; Vávra, Oldřich (advisor) ; Stříteský, Václav (referee)
Práce analyzuje spotřebitelské zvyklosti středoškolských studentů v oblasti elektronického nákupu. Odpovídá na otázky, jak často studenti tuto formu nákupu využívají, jaké výrobky či služby přes internet nakupují a v čem vidí hlavní výhody a nevýhody elektronického nákupu. Mimo to se také zabývá srovnáním těchto spotřebitelských zvyklostí mezi dívkami a chlapci, stejně jako mezi studenty prvních a čtvrtých ročníků střední školy
NÁKLADY A VÝNOSY V ÚČETNICTVÍ POJIŠŤOVEN
Svoboda, Martin ; Bokšová, Jiřina (advisor) ; Randáková, Monika (referee)
Pojišťovnictví představuje specifické odvětví podnikání se specifickým zachycením jednotlivých účetních operací. Náklady a výnosy jsou jejich nejdůležitější složkou. Diplomová práce se zaměřuje na náklady a výnosy komerčních pojišťoven. Sledují se na Technickém účtu životního, neživotního pojištění a na Netechnickém účtu. Pro pojišťovnu představují uzavřené pojistné smlouvy pohledávky za pojistníky z přímého pojištění ? předepsané hrubé pojistné. Při zániku pojištění pak pojišťovny účtují o závazcích z přímého pojištění. Pojišťovny na úhradu svých závazků tvoří rezervy, nejvýznamnější z nich jsou např. rezerva na nezasloužené pojistné, rezerva na pojistná plnění či rezerva pojistného životních pojištění apod.. Všechny rezervy jsou na straně aktiv kryty finančním umístěním, které slouží k dalšímu zhodnocení peněžních prostředků. Pro plnění závazků z pojistných smluv se pojišťovny také zajišťují.

National Repository of Grey Literature : 160 records found   beginprevious151 - 160  jump to record:
See also: similar author names
40 SVOBODA, Marek
131 SVOBODA, Martin
33 SVOBODA, Michal
2 Svoboda, M.
2 Svoboda, Marcel
40 Svoboda, Marek
3 Svoboda, Marian
1 Svoboda, Marius
1 Svoboda, Matouš
10 Svoboda, Matěj
6 Svoboda, Michael
1 Svoboda, Michaela
33 Svoboda, Michal
1 Svoboda, Mikuláš
30 Svoboda, Milan
4 Svoboda, Miloslav
2 Svoboda, Miloš
13 Svoboda, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.