National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Public Transport Node Brno-Černovičky
Studený, Václav ; Mikolášek, Igor (referee) ; Všetečka, Martin (advisor)
The bachelor thesis deals with designing public transport node at location of Černovičky. Purpose of the bachelor thesis is to create efective and simple solution of public transport node. Six design variations were created. These were compared with each other and the fittest variant was designed in more details.
Tools of Game Theory in Economic Decision Making
Šebedovský, Richard ; Studený, Václav (referee) ; Mezník, Ivan (advisor)
Tato práce se zabývá současnými trendy v aplikaci teorie her k tvorbě ekonomických modelů, které se následně využívají při ekonomickém rozhodování s podporou prostředků informatiky. Práce se zejména opírá o poznatky teorie statických a dynamických her a her s dokonalými a nedokonalými informacemi. Zkoumány jsou modely týkající se sdílení zdrojů, aukcí a managementu. Pro každý z popsaných modelů je prezentována konkrétní aplikace.

See also: similar author names
3 Studený, Vojtěch
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.