National Repository of Grey Literature 5 records found  Search took 0.00 seconds. 
Investment Project Evaluation
Posolda, Daniel ; Srbová, Pavla (referee) ; Režňáková, Mária (advisor)
This bachelor thesis deals with the topic of investment decision making. In the theoretical section are themes discussed and connected with the following practical part. The financing options for the investment project, the very types of analysis for the investment appreciation, are thoroughly described in detail. The conclusion of the research are methods for analyses of the business itself. The practical part first analyses the state of the company before applying the investment, the second part compares the convenience of the investment.
Využití vybraných bankrotních modelů k predikci bankrotu ve stavebnictví
Srbová, Pavla
Článek je zaměřen na ověření možnosti využití vybraných bankrotních modelů (Altmanův model, Tafflerův model, Springate model, Zmijewského model a index IN05) na vzorku dat malých a středních podniků z oboru stavebnictví z České republiky. Analyzované modely se ukázaly jako nevhodné k predikci bankrotu stavebních podniků z České republiky, výjimkou je Zmijewského model, který rok před bankrotem správně klasifikoval 85,71 % z analyzovaných bankrotních podniků, a pro data aktivních podniků z roku 2015 byla zjištěna spolehlivost 68,58 %.
Bankruptcy Prediction Modelling in Construction Business
Srbová, Pavla ; Kuběnka,, Michal (referee) ; Karas, Michal (advisor)
The diploma thesis is aimed at creating a bankruptcy model for companies of the construction industry in the Czech Republic by using discriminant analysis. In the theoretical part, the concept of bankruptcy model is defined; this part is focused on the inclusion of bankruptcy models in economics, a look into their history, a description of selected models and a brief characteristic of the construction industry. In the practical part, the reliability of selected bankruptcy models is counted and a new bankruptcy model is built.
Financing and Financial Planning of a Nonprofit Organization
Srbová, Pavla ; Schormová, Lenka (referee) ; Kopřiva, Jan (advisor)
This bachelor’s thesis is focused on the financing of a non-governmental organization in the Czech republic. In the theoretical part, there is defined non-governmental organization and there are specified its potential resources of incomes. The practical part describes funding of non-governmental organization named Hnutí Brontosaurus and suggestion to fiancial plan of its basic part named Chudák Svišť.

See also: similar author names
2 Srbová, Pavlína
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.