National Repository of Grey Literature 9 records found  Search took 0.00 seconds. 
Correspondence Problem in Geometrics Morphometric Tasks
Krajíček, Václav ; Pelikán, Josef (advisor) ; Kosinka, Jiří (referee) ; Sochor, Jiří (referee)
Title: Correspondence Problem in Geometric Morphometrics Tasks Author: Václav Krajíček Department / Institute: Department of Software and Computer Science Education Supervisor of the doctoral thesis: RNDr. Josef Pelikán Supervisor's e-mail address: pepca@cgg.mff.cuni.cz Abstract: Shape analysis in physical anthropology, biomedicine, and related disci- plines is mostly done using landmarks or by measuring distances. New techno- logical advancements allow the digitization of object's appearance in the form of triangular meshes or volume images. These digital images are especially beneficial in the cases when landmarks cannot be used to effectively describe the shape. In order to statistically analyze shape in a sample of observations, which are represented by these modalities, correspondence has to be found. Registration is a crucial tool in mapping the shape representations into a common space where correspondence is found by nearest neighbor principle in the case of triangular meshes or by overlaps in the case of volume images. B- spline based non-rigid registration is chosen because of its versatility, relative speed and ability to handle both meshes and volume images. Experiments were also performed with other alternatives - Thin-plate splines and Coherent point drift. The algorithm was modified to handle...
Vektorová segmentace objemových medicínských dat založená na Delaunay triangulaci
Španěl, Michal ; Martišek, Dalibor (referee) ; Sochor, Jiří (referee) ; Kršek, Přemysl (advisor)
Image segmentation plays an important role in medical image analysis. Many segmentation algorithms exist. Most of them produce data which are more or less not suitable for further surface extraction and anatomical modeling of human tissues. In this thesis, a novel segmentation technique based on the 3D Delaunay triangulation is proposed. A modified variational tetrahedral meshing approach is used to adapt a tetrahedral mesh to the underlying CT volumetric data, so that image edges are well approximated in the mesh. In order to classify tetrahedra into regions/tissues whose characteristics are similar, three different clustering schemes are presented. Finally, several methods for improving quality of the mesh and its adaptation to the image structure are also discussed.
Code Characterization for Automated User Interface Generation
Kadlec, Jaroslav ; Slavík,, Pavel (referee) ; Sochor, Jiří (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Práce představuje nový přístup v automatizovaném vytváření uživatelských rozhraní. Na základě taxonomie pro charakterizaci dat byla vyvinuta nová taxonomie pro charakterizaci kódu. Tato taxonomie označuje významné vlastnosti dat a kódu tak, aby ji bylo možné použít v procesu automatického vytvoření uživatelského rozhraní. Taxonomie je platformově nezávislá a může být uložena jako součást metadat nebo v externím souboru. Na základě taxonomie je představený proces automatického vytvoření uživatelského rozhraní s detailnějším popisem jednotlivých kroků. Celý proces generování uživatelského rozhraní je demonstrován na příkladech.
Location-aware data transfers scheduling for distributed virtual walkthrough applications.
Přibyl, Jaroslav ; Sochor, Jiří (referee) ; Sojka, Eduard (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na kvalitu renderované scény mají omezení síťového připojení. Tyto omezení lze redukovat pomocí multi-resolution reprezentace dat scény, určováním priorit stahování jednotlivých částí scény, a přednačítáním dat. Pokročilé metody pro určování priorit a přednačítání částí scény jsou založeny na predikci pohybu uživatele vycházející z matematického popisu jeho pohybu. Tyto metody jsou schopny predikovat následující pozici uživatele jen v krátké vzdálenosti od jeho aktuální polohy. V případě náhlých, ale pravidelných změn směru pohybu uživatele jsou tyto metody nedostatečné co do přesnosti i délky predikce. V této práci je navrhnut komplexní přístup k řešení plánování přenosu dat splňující i tyto požadavky. Navrhované řešení využívá predikci pohybu uživatele založenou na znalostech k určení priority stahování dat i předstahování částí scény. Provedené experimenty nad testovacími daty ukazují, že navržené schéma plánování přenosu dat umožňuje dosažení vyšší efektivity přenosu dat a vyšší kvality renderovaného obrazu během průchodu testovací scénou.
High-Quality Shadow Rendering from Complex Light Sources
Navrátil, Jan ; Sochor, Jiří (referee) ; Navrátil, Jan (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
V interaktivních aplikacích jsou stíny tradičně zobrazovány s pomocí algoritmu založeným na stínových mapách. Nevýhodou toho algoritmu je, že stínová mapa, reprezentovaná texturou, má pouze omezené rozlišení. To může vést k nepěkným vizuálním artefaktům objevujících se na hranách stínů. Tato práce představuje postup, který je založen na vylepšené deformaci textury. To umožní zobrazit scénu obsahující složité světelné zdroje, zredukovat artefakty na hranicích stínů a také vylepšit kvalitu stínů bez ohledu na typu scény a její konfiguraci.

See also: similar author names
6 SOCHOR, Jan
5 Sochor, Jakub
6 Sochor, Jan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.