National Repository of Grey Literature 2 records found  Search took 0.00 seconds. 
Economic Policy in the USA and Germany 1933–1939
Johnson, Zdenka ; Tajovský, Ladislav (advisor) ; Krebs, Vojtěch (referee) ; Slaný, Antonín (referee)
The dissertation provides an analysis, evaluation, and comparison of selected areas of economic policy in the United States of America and Germany from 1933 to 1939 within the context of the 1920s, the Great Depression, and the Second World War. Based on a thorough analysis of the determined objectives, tools, the intended and unintended impacts of their fiscal policies, monetary policies, and foreign-trade policies, the dissertation thesis aims to verify the basic hypothesis that the United States and German economic policies were largely similar as responding to similar issues that both advanced economies had to face. During the verification process, the author relies mainly on the genuine processing and analysis of original statistical sources. In the individual chapters of the dissertation both identical, and also different features in selected types of economic policies are presented. On the basis of a comparison of the main economic-policies trends, despite some differences in the partial characteristics of chosen economic policy types, it can be concluded that economic policies of the central governments of Germany and the United States of America were similar in surprisingly many respects.
Economic aspects of health in modern society
Mertl, Jan ; Krebs, Vojtěch (advisor) ; Slaný, Antonín (referee)
Předmětem zkoumání jsou specifika zdravotní péče jako ekonomické kategorie, zdraví a jeho determinanty, význam a postavení zdravotnictví v moderní společnosti, ekonomické a institucionální charakteristiky tří odlišných zdravotnických systémů (Německo, Spojené státy americké, Velká Británie) a zejména vývoj a perspektivy českého zdravotnictví. Cílem práce je analyzovat ekonomické aspekty zdravotnictví v moderní společnosti v kontextu historie a současnosti zdravotnických systémů a zhodnotit relevantní implikace pro české zdravotnictví. Práce vychází z vlastností zdravotní péče jako ekonomického statku, konceptu investic do zdraví a významu zdraví pro lidský kapitál. Diskutuje rizika a příležitosti rostoucí potřeby a spotřeby zdravotní péče vyplývající z ekonomického rozvoje, stavu determinantů zdraví a změn v chování lidí, které sebou přináší rychlý vývoj současného světa. Přibližuje měnící se roli státu ve zdravotnictví a zkoumá otázky obecné dostupnosti zdravotní péče v moderní společnosti. Zabývá se vymezením vazeb ekonomických aspektů zdravotnictví ve vztahu k souvisejícím medicínským, etickým, sociálním a institucionálním aspektům, jež zpětně determinují prostředí a podmínky pro racionální rozhodování a jednání aktérů zdravotnického systému. Identifikuje a srovnává významné ekonomické a institucionální charakteristiky zdravotnických systémů v rámci zvolené typologie, včetně zhodnocení problematiky jejich konvergence. Ukazuje logiku jejich vnitřního fungování a příčiny jejich typických problémů (čekací seznamy, deficity, nerealizovaná péče). Zjištěné poznatky jsou využity v diskusi o perspektivách českého zdravotnictví a vyúsťují v analýzu možností využití ekonomických nástrojů se zaměřením na implementaci spoluúčasti pacientů a na další rozvoj pluralitního prostředí zdravotních pojišťoven (variabilní sazba zdravotního pojištění a stropy pro spoluúčast).

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.