National Repository of Grey Literature 48 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Application for cloning websites for security testing
Kubíčková, Dita ; Sikora, Marek (referee) ; Martinásek, Zdeněk (advisor)
The master thesis is focused on developing application for website cloning that could be used in phishing campaign during security testing. The theoretical part describes social engineering with emphasis on phishing. It also introduces phishing campaigns steps’ and attack framework. Then, it compares currently used tools for website cloning and evaluates their shortcomings. The practical part deals with development of the application in Python using Web Driver and provides the results of application testing in comparison to GoPhish which is often used for website cloning.
Securing web servers against DoS attacks
Bočkai, Maroš ; Martinásek, Zdeněk (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
This work concerns the security of information technology, with the main emphasis on the analysis of network traffic during the ongoing denial of service attack. In the introduction, the reader is acquainted with the basic knowledge of the TCP / IP reference model, its layers and the protocols used. Furthermore, there is more detailed specification of DoS attack and the characteristics of selected Slow and Flood types of Dos attacks. In the created test environment, the mentioned attacks are subsequently tested and the collected data is analyzed, which is used to evaluate the results of the vulnerability of web servers to chosen attacks. The collected data are used to implement security features for the system to be able to minimize the effects of attacks.
Block cipher mode of operation
Kunert, Alois ; Sikora, Marek (referee) ; Zeman, Václav (advisor)
This Bachelor thesis deals with Operation modes of symmetric ciphers. This thesis deals with both basic operation modes and with newer operation modes that offer additional functions. A conceptual design was made in semestral thesis, which was realised in this thesis. Finally an analysis of the basic operation modes, implemented in the web application ,was made to make a comparison between the measurments taken in the semestral thesis.
Web application for monitoring computers in a computer network
Asszonyi, Jakub ; Člupek, Vlastimil (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
This bachelors thesis describes design and implementation of web aplication for monitor- ing servers in computer network. The goal is to study web development form historical and current view. Next goal is to study network communication and DoS attacks, which is reason for writing this thesis. Application was developed in React.js framework, with node.js. The most important requirement was the least network traffic. For that reason there were implemented method which prefer lesser trafic over optimalization. Applica- tion is in working state, and can monitor servers in network.
Generator of low-rate DoS attacks
Kaiser, Michal ; Gerlich, Tomáš (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
The bachelor thesis is focused on the implementation and issues of Low-rate DoS attacks, where based on this information obtained during the compilation of the bachelor thesis, Low-rate DoS attack generators called NewShrew and LoRDAS are constructed. The reader will be introduced to the general issues of DoS attacks, their operation, and the exploitation of network communication, where these basic attacks will then be divided according to their network flow characteristics, and the Low-rate attacks will be described in more detail. After the theoretical introduction, the NewShrew and LoRDAS attacks are described. Subsequently, the methods of their detection and defense techniques will be introduced. Generators of these attacks are implemented in the Python programming language. These attacks will then be tested on test networks. The result of the thesis will be NewShrew and LoRDAS DoS attacks that attempt to make a web server inaccessible, results of correct settings of attacks, and also detection and prevention system are proposed.
Web application for Cybersecurity Job Ads Analysis
Turek, Adam ; Sikora, Marek (referee) ; Ricci, Sara (advisor)
Cílem bakalářské práce je vytvoření interaktivní celosvětové mapy zobrazující databázi pracovních inzerátů ve webové aplikaci a provedení filtrování podle různých parametrů, kde je následně provedena analýza strojového učení. Také mapa zobrazuje počet inzerátů na pracovní pozice podle příslušných států. Webová aplikace je vytvořena pomoci JavaScriptové knihovny ReactJS spojené s LeafletJS, které zajišťují hlavní funkcionalitu. Část se strojovým učením a změna skriptů je realizována pomocí programovacího jazyku Python. Práce popisuje teoretickou část a implementaci jednotlivých funkcí mapy a dále se zabývá popisem a úspěsnou úpravou skriptů pro účely provedení strojového učení.
Advanced generator of modern Slow DoS attacks
Trávník, Kryštof ; Blažek, Petr (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
This thesis deals with the development of a modular generator for slow denial-of-service attacks. The theoretical part discusses in detail the evolution of the HTTP protocol, denial of service attacks, selected slow denial of service attacks and finally mentions some existing generators. It is possible to add any number of additional scripts to the created generator, to which a graphical interface is automatically created. The attacks can be further extended to a distributed version using the created bots, which are controlled thanks to the master-slave protocol proposed in this work. During the attack, statistics are generated and presented in real time within the graphical interface or after the attack is completed.
Data archiving using blockchain technology
Řihánek, Tobiáš ; Sikora, Marek (referee) ; Člupek, Vlastimil (advisor)
This thesis dealt with the issue of data archiving. The aim was to explore the possibilities of using blockchain technology to address the security aspects of digital archiving, and then to design and implement an application that uses blockchain to secure data integrity. First, a theoretical analysis of both archiving and blockchain technology was conducted. Next, a web application was designed that uses this technology to detect integrity breaches. Based on the design, a system consisting of a web application written in JavaScript and an archiving application and a validation application written in Java was implemented. These applications communicate with each other and create a secure archiving system using blockchain. The functionality of the system was demonstrated and its security was tested.
Detection of modern Slow DoS attacks
Jurek, Michael ; Jonák, Martin (referee) ; Sikora, Marek (advisor)
S rozvojem propojených zařízení v síti internet se počet útoků zvětšuje. Útočníci můžou zneužít takového zranitelného zařízení a vytvořit (D)DoS útok proti své oběti. Tyto útoky se stávají čím dál tím víc sofistikovanější. Proto byla vytvořena nová kategorie DoS útoků s názvem Pomalé DoS útoky, u kterých se útočník snaží napodobit chování standardního uživatele. Útočník se snaží využít všech možností, které mu transportní či aplikační protokol umožňují jako např. náhodné zahazování paketů, neodesílání nebo pozdržování zpráv. Na druhou stranu tvorba vlastních aplikačních výplní těchto protokolů může způsobit stav odepření služby na cíleném aplikačním serveru. Tato práce navrhuje klasifikaci síťových toků a volbu parametrů, které můžou pomoci s detekcí pomalých DoS útoků. Mezi vybranými pomalými DoS útoky jsou Slow Read, Slow Drop a Slow Next. Pro každý útok je popsán proces komunikace z pohledu transportní a aplikační vrstvy. Dále jsou vybrány důležité parametry popisující tyto útoky a v neposlední řadě jsou diskutovány metody a nástroje umožňující tvorbu takových útoků. Tato práce se zabývá možnostmi a nástroji tvorby spojení pro útok a diskutuje základní komunikační koncepty tvorby paralelních spojení. Dále je navržen vlastní generátor pomalých DoS útoků s velkým množstvím parametrů, pomocí nichž může útočník definovat vlastní pomalé DoS útoky. Následující část popisuje testovací prostředí pro testování generovaných útoků, scénáře a nástroje zachycování síťového provozu pro tvorbu vlastního datového souboru, jež je dále použit pro detekci pomalých DoS útoků pomocí metod strojového účení s učitelem. Konrétně jsou použity rozhodovací stromy a náhodné lesy k výběrů důležitých paramterů či sloupců použitelných pro detekci pomalých DoS útoků.
Analysis And Detection Of Slowcomm And Slownext Dos Attacks
Sikora, Marek
This paper describes the proposal of Slowcomm and Slow Next attack models and theirimplementation. The attack generator is used to discover the vulnerabilities of several Internet servicesin an experimental network. Based on the described characteristics of attacks, these attacks’detection methods are investigated and implemented as an intrusion detection system (IDS).

National Repository of Grey Literature : 48 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
2 Sikora, Marian
13 Sikora, Martin
5 Sikora, Michal
2 Sikora, Miroslav
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.