National Repository of Grey Literature 11 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The importance of information communication technologies in the lives of active seniors
SEDLÁKOVÁ, Iva
The thesis deals with the importance of modern information communication technologies (ICT) in the lives of active seniors. The theoretical part of the thesis deals with biological, psychological and social topics of aging as the basic demarcation of the present conception of the old age issue. It follows up the information and computer literacy, the methods and forms of the education of seniors considering the acquisition of knowledge and skills within using modern means of communication. In the practical part of the thesis the quantitative research has been interpreted, the goal of which was to find out the importance of ICT for active seniors, the frequency and the rate of using means of technology. At the end of the thesis there are the results of the research discussed how they influence the quality of life of active seniors and as possible forms of communication for informing seniors about cultural events and their acquisition in social life.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí II.
Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
V roce 1992 byly založeny pokusy, které měly ověřit, zda vypalování, kosení a odstraňování drnů jako tradiční typy managementu západoevropských vřesovišť povedou k obnově a zmlazení vřesovišť v NPR Podyjí. Dále bylo v roce 2000 založeno 30 nových ploch na studium vlivu pastvy a kosení. Od roku 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíků v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami. V roce 2001 byly na vřesoviště naistalovány srážkoměry.
Vliv hospodářských zásahů na změnu v biologické rozmanitosti ve zvláště chráněných územích: Vliv různých managementových zásahů na vegetaci vřesovišť v Národním parku Podyjí III.
Mendelova zemědělská a lesnická fakulta v Brně, Ústav půdoznalství a mikrobiologie, Brno ; Masarykova univerzita v Brně, Přírodovědecká fakulta, katedra botaniky, Brno ; Botanický ústav AV ČR, Průhonice, pracoviště Brno ; Záhora, Jaroslav ; Chytrý, Milan ; Fabšičová, Martina ; Tůma, Ivan ; Holub, Petr ; Sedláková, Iva
Pokusy mají za cíl otestovat některé metody managementu vřesovišť: vypalování, pokosení drnů, pastvu. V této vegetační sezóně bylo sledováno celkem 38 trvalých ploch na vřesovištích v NP Podyjí. Od r. 2000 je také sledována dynamika mikrobiálních transformací dusíku v půdě, rychlost rozkladu opadu a efektivita využití N a P rostlinami.

National Repository of Grey Literature : 11 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
10 SEDLÁKOVÁ, Iva
1 Sedláková, Ivana
3 Sedláková, Iveta
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.