National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Strategická analýza firmy Beneficial Finance, a. s.
Sedlák, Petr Bc. ; Kovář, František (advisor) ; Dvořák, Jiří (referee)
Obsahem práce je strategický analýza společnosti z oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. K hodnocení externího prostředí je využito PEST analýzy, analýzy konkurence či Porterova modelu pěti konkurenčních sil. Vnitřní prostředí organizace posuzuje analýza zdrojů organizace a BCG analýza. Sestavená SWOT analýza hodnotí vnitřní prostředí organizace ve vztahu k jejímu okolí. Cílem práce je identifikace klíčových faktorů ovlivňujících úspěšnost společnosti na trhu.

See also: similar author names
13 SEDLÁK, Pavel
23 Sedlak, Petr
13 Sedlák, Pavel
23 Sedlák, Petr
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.