National Repository of Grey Literature 338 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
Preclinical evaluation of implant design and manufacture
Hamáček, Petr ; Sedlák, Josef (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
This diploma thesis deals with the technological process of production of a short reconstruction nail, which is used in fractures of the femoral neck. It is located between the hip joint and the femur. The work deals with the analysis of the problems from the point of view of medicine, developmental stages of the implant, materials used for the production of reconstruction nails and a description of individual technologies of nail production.
Advanced production technology for joint implants made by the EBM method
Bučková, Katrin ; Sedlák, Josef (referee) ; Píška, Miroslav (advisor)
Tato práce se zabývá pokročilou technologií výroby personalizovaných kloubních implantátů metodou EBM za použití titanové slitiny Ti6Al4V-ELI a navrhuje nový unikátní design kolenního implantátu společně s metodologií jeho inserce, přičemž tato řešení jsou součástí patentové přihlášky č. PV 2020-459. Toto neinvazivní řešení náhrady kolenního kloubu je šetrnější k pacientovi, maximálně chrání jeho zdravé tkáně a kosti, navíc se dá předpokládat vyšší životnost implantátu ve srovnání s tradičními dostupnými řešeními. Byla uskutečněna výroba vzorků z materiálu Ti6Al4V-ELI metodou EBM, proveden rozbor jejich materiálových, mechanických, technologických a únavových vlastností. Dále byly popsány pokročilé metody zobrazování, úpravy a tvorby kloubních ploch a použity k vyvinutí nového designu personalizovaného kloubního implantátu společně s inovační technologií jeho inserce a nástroji potřebnými k její úspěšné realizaci. Toto nové řešení bylo úspěšně ověřeno mnoha testy i výrobou Ti6Al4V-ELI a CoCrMo prototypů implantátů metodou EBM. Proveditelnost a použití v praxi bylo konzultováno a schváleno odborníky v této oblasti.
Polná ideal, the castle and under the castle
Kapraľová, Kristína ; Sedlák, Jan (referee) ; Kiszka, Josef (advisor)
The aim of the work is regeneration and reclamation of the main formal places and points in the Polna town, on the level of the town (part of the town), the castle complex and the main court. Using the town acupuncture method and focusing on the main and the most important parts, I created the system of segments (plateaus), which like the separate elements create the appearance of the town as a whole. In my diploma thesis I focused on segment of castle complex. Using the gradual regeneration of the main formally important places and points, I created its overall “ideal” condition. The result of my work is the design of alternative use of castle complex and castle court elements.
Advanced materials for organic bioelectronics
Sedlák, Jiří ; Salyk, Ota (referee) ; Weiter, Martin (advisor)
This bachelor thesis deals with the research of PEDOT:DBSA material for possible use in organic bioelectronics. First, a method for preparing PEDOT:DBSA layers of required thickness was standardized and the dependence of the thickness on the conductivity of the material was monitored. Subsequently, the effect of thermal stabilization and EG, DMSO and H2SO4 substances on the conductivity of prepared layers was tested. Two principles were tested to increase conductivity. The first was the principle of adding substances as dopands into liquid polymeric solutions. The second method of sample preparation was the method of secondary treatment of already prepared layers of pure PEDOT:DBSA. All of prepared polymeric layers were characterize by two methods: four point probe and profilometry.
Application of Metal Additive Technology in Production of a Blisk for Turbine Engine of a Auxiliary Power Unit
Robl, Jan ; Ňuksa, Petr (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The thesis deals with the possible use of additive technology in the production of strong thermally exposed components of turbine engines. The first part of the thesis is dedicated to the issue of processing heat-resistant materials by SLM method, introduction of conventional production of selected part and outline of currently used progressive methods in precision casting technology. These theoretical findings are further applied in the practical part of the thesis, which deals with the analysis of mechanical properties of cast and printed material IN 939. Experimental part also includes production of the blisk of the first stage turbine of the auxiliary power unit S5L by SLM additive technology. The thesis also includes analysis of fracture surfaces and metallographic analysis of samples using light and scanning electron microscopy. The thesis ends with the evaluation of the achieved results.
Influences on the Creation and Size of Interpenetration Layers During Lacquering of Polycarbonate Moldings
Svobodová, Hana ; Dočekalová, Julie (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
Diploma thesis is focused on influences on the creation and size of interpenetration layers during lacquering of polycarbonate mouldings. In the diploma thesis there is a complete description of the production of the external lens for the automobile headlight. The experimental part consists of five experiments. The subject of the experiment is to find the most optimal process settings or other solutions that would lead to positive results of chemical tests. During the tests the individual phases of the production process are examined. After each experiment follows execution and evaluation of chemical tests in the reliability laboratory.
Cutting Tests of Insert for Turning Structural Hardened Steel
Šolc, Michal ; Pokorný, Zdeněk (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The thesis deals with the wear of replaceable inserts during the turning of structural hardened steel. The theoretical part describes a brief characteristic of turning technology, force loading on tools and tools used in turning. Moreover, it contains an analysis of the chemical composition of the machined material, its microstructure and microhardness. Machines and equipment used for the experiment and their specifications. The experimental part of the thesis describes the method of measuring and evaluating of tool wear, followed by the cutting tests themselves, documenting of the result and their evaluation. The conclusion of the thesis is the processing of measured data, the evaluation of achieved results and the proposal of further steps to improve the process.
Analysis of Dimensional Accuracy and Mechanical Properties of Plastic Components Made by 3D Printing
Horák, Ondřej ; Joska, Zdeněk (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The Master's thesis deals with the determination of mechanical properties of materials used for 3D printing by ALPS ELECTRIC CZECH, s.r.o. (PETG, PLA, ABS, PLA ESD), extended of new materials (ASA, PC / ABS). The prepared test samples, produced by 3D printing technology Fused Deposition Modeling, were analyzed using mechanical tests (tensile test and two hardness tests), surface roughness and dimensional accuracy. Statistical evaluation was performed for individual materials of selected parameters (tensile strength, modulus of elasticity in tension, elongation, Shore hardness, hardness of ball indentation). The conclusion of the thesis is devoted to the comparison of materials by selected parameters and production costs. The additive material PLA Filament Plasty Mladeč proved to be the best with its properties and the second lowest price.
Analysis and Evaluation of Surface Texture Effects of Tested Samples
Fuciman, Lukáš ; Dobrocký, David (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The thesis deals with an evaluation of the surface texture of various materials, created by machining technologies (turning, milling and grinding). As for the theoretical part of the thesis, it contains a theoretical analysis of the effect of surface texture on friction, wear, coating and lubricating properties. The main emphasis is put on the analysis of the most frequently evaluated profile and surface parameters as well as their possible influence on the functional areas of machined parts. The experimental part includes evaluated and compared measured data based on the monitored parameters with benefits for machinery industry.
Use of Additive Technology for Production of Part for the Automotive Industry
Táborský, Pavel ; Kržin, Ivan (referee) ; Sedlák, Josef (advisor)
The diploma thesis deals with the production process of optical part of headlamp module produced by additive technology. The thesis contains the characteristics of headlamp, current manufacturing technology and description of additive manufacturng methods. The practical part is focused on the production of a reflector using 3D printing. The conclusion of the thesis is dedicated to the measuring of light output and its evaluation.

National Repository of Grey Literature : 338 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
16 SEDLÁK, Jiří
6 Sedlák, Jakub
5 Sedlák, Jan
6 Sedlák, Jaroslav
16 Sedlák, Jiří
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.