National Repository of Grey Literature 68 records found  beginprevious59 - 68  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The use of robotic Rovers to explore Mars
Pekař, Štěpán ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Tato bakalářská práce se zaměřuje na tři vesmírné mise, a to Mars Pathfinder, Mars Exploration Rover a Mars Science Laboratory. Hlavní součástí těchto tří misí jsou čtyři rovery (Sojourner, Spirit, Opportunity a Curiosity), které byly odeslány na povrch Rudé planety. Práce se věnuje především vědeckému vybavení jednotlivých roverů, použitým technologiím a nejdůležitějším vědeckým poznatkům získaných za dobu působení roverů na Marsu.
Literature search on fully-automated vehicles
Hipča, Tomáš ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tato práce je zaměřena na autonomní automobily, obsahuje krátkou historii vývoje těchto automobilů, metody, které byly použity, zařízení i algoritmy používané v autonomních automobilech a možnou budoucnost autonomních aut. Práce také obsahuje soupis dostupné literatury na toto téma, obohacené o komentář či názor autora.
Prevention of complications in laparoscopic cholecystectomy
Griger, Dávid ; Sedláček, Pavel (advisor)
Cholecystectomy is the treatment of choice for symptomatic cholecystolithiasis , because it removes the authority which is the birthplace of biliary stones and also participates in the development of complications from gallstones result . The development of new surgical techniques - laparoscopic cholecystectomy sake of randomness has been rapid technological development of modern medicine, improvement primarily optical and instrumentation. Carl Langenbuch performed the first cholecystectomy in Berlin , Germany, , 1882. 100 years later , in 1985 , Erich Mühe performed the first laparoscopic cholecystectomy in Germany. By 1992 it was already 90 % cholecystectomies in the United States carried out laparoscopically . (1) Compared with open cholecystectomy , laparoscopic approach dramatically decreased the time hospitalization , postoperative pain and the time required for recovery. However, the rapid adoption of laparoscopic cholecystectomy as the gold standard treatment of symptomatic gallstones were associated with the incidence of perioperative complications. It was especially the increase in incidence of extrahepatic biliary tract injury . this injury and now represents the most serious complication of laparoscopic cholecystectomy . (9, 10) At the beginning of the 90s there was a huge advances in both the...
Building Management System
Kunický, Daniel ; Sedláček, Pavel (referee) ; Baumgartnerová, Alena (advisor)
Tato práce umožňuje náhled do systému měření a regulace a jeho projektování. Systém měření a regulace je součástí mnoha moderních budov od rodinných domů až po výzkumné střediska. Tento systém je také schopen zajistit významné úspory na energiích a má také na starosti komfort a bezpečí obyvatel.
Communications Technology and the New Horizons Mission to Pluto
Yarkina, Daria ; Sedláček, Pavel (referee) ; Froehling, Kenneth (advisor)
Cílem této práce je ukázat, jaké komunikační technologie se používají v misi New Horizons k Plutu, poskytnout stručný popis cílů misi a položit důraz na schopnost posílat signály na velké vzdálenosti. Tato práce se také zabývá popisem a významem vědeckého zařízení v kosmické sondě. Dále následuje informace o přenosu dat a navigačním systému planetární sondy. Také jsou zmíněné účinnost využití Ka frekvenčního pásma a modernější technologie.
Practical Use of Cloud Systems in Project Management
Poustecký, Ondřej ; Kopecká, Jana (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
V této bakalářské práci se zaměříme na popis cloudových systémů a jejich využití v projektovém plánování neziskové organizace. První část této práce se zabývá teoretickým úvodem do cloudových systémů. Následně budou popsány vlastnosti několika nejznámějších cloudových systémů. Představené cloudové systémy budou poté porovnány pro použití při plánování konkrétního projektu. V závěru se pokusíme vybrat optimální cloudové řešení.
Influence of social networks on communication and culture
Havlíček, Lukáš ; Krhutová, Milena (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Má bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociálních sítí a jejich vliv na dnešní společnost. Zabývá se jejich historií od prvotních pokusů až po nejnovější globální sociání sítě. Poté práce vysvětluje základní myšlenku vedoucí k vytvoření sociálních sítí i jejich charakteristické znaky. Dále nastiňuje problémy související se snadnou dostupností a nadměrným využíváním sociálních sítí, které následně ovlivňuje lidskou společnost. Práce se věnuje vlivu sociálních sítí na jazyk, mezilidskou komunikaci a kulturní adaptaci.
Smart Cities
Soldán, Michal ; Sedláček, Pavel (referee) ; Marcoň, Petr (advisor)
Tato bakalářská práce se zabývá obecným úvodem do dílčích projektů, které jsou důležité pro realizaci chytrých měst i v nich používaných technologií. Podrobněji tato práce přibližuje projekty v různých zemích, hlavně však v Japonsku a na Havaji. Konkrétně shrnuje technologicky pokročilé energetické řešení a testovací projekty chytré sítě, které jsou základním kamenem pro budoucí chytrá města i efektivní využití elektomobilů. Práce také zmiňuje projekty chytrých měst v Evropě, kde je synchronizace vyvinutých technologií testována v praxi.
Impact of mobile phones on English
Smirnova, Ekaterina ; Froehling, Kenneth (referee) ; Sedláček, Pavel (advisor)
Tento semestrální projekt je zaměřen na zjištění všech důležitých aspektů, které odrážejí vliv mobilních telefonů na anglický jazyk. Práce ukáže všechny změny a příklady různých jevů, které způsobil tento objev, jenž byl vynalezen v 21. století a ovlivnil svět moderní komunikace.

National Repository of Grey Literature : 68 records found   beginprevious59 - 68  jump to record:
See also: similar author names
1 Sedláček, Patrik
45 Sedláček, Petr
2 Sedláček, Petr,
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.