National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Komplexní strategie omezení látek znečišťujících ovzduší z provozů výroby a zpracování kovů v ČR: Systém monitorování emisí znečišťujících látek z provozů výroby a zpracování kovů
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava ; Hutnictví železa a.s., Ostrava ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SVÚM a.s. - slévárenství Brno ; Vysoká škola chemicko-technologická, Praha ; Český hydrometeorologický ústav, Praha ; Kret, Ján ; Jungwirtová, Vladimíra ; Trojan, Václav ; Chamrád, Jiří ; Koutský, Bohumil ; Machálek, Pavel
Řešení dílčího úkolu DÚ 02 bylo zaměřeno na zmapování způsobu monitorování emisí a technických údajů o zdrojích znečišťování ovzduší a o procesech v oblasti výroby a zpracování kovů. Hlavním cílem bylo poskytnutí objektivních informací o současném stavu problematiky. Pozornost byla věnována zejména využitelnosti informací pocházejících od provozovatelů zdrojů, kontrolních orgánů a státních i oborových institucí, k plnění mezinárodních požadavků na inventarizaci emisí. Svazek obsahuje zprávu z etapy E 03: Analýza stávajícího systému monitorování emisí a doporučení k jeho optimalizaci a doplnění.

Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.