National Repository of Grey Literature 15 records found  1 - 10next  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Resumé - Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha ; Tintěra, Ladislav ; Krivošík, Juraj ; Svojtková, Ivana ; Szomolányiová, Jana
Cílem studie je návrh postupu státní správy resp. samosprávy, směřujícího k naplnění závazků Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (dále Protokolu) a legislativy Evropské unie dotýkající se emisí SO2, NOx, VOC a NH3.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší
EGÚ Praha Engineering, a.s., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Fara, Milan ; Svojtková, Ivana ; Keder, Josef ; Machálek, Pavel
Vytvoření návrhu a realizace souboru konkrétních opatření, směřujících ke zdokonalení provádění emisních invertur sledovaných znečišťujících látek. Chronologická rekapitulace průběhu řešení v letech 1999-2001.
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3, včetně jejich omezování
SRCI CS ; VÚZT ; SVÚOM s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; Český hydrometeorologický ústav, Úsek ochrany čistoty ovzduší, Praha ; Trojan, Václav ; Jirovský, Ivan ; Jelínek, Antonín ; Splítek, Vlastimil ; Szomolányiová, Jana ; Svojtková, Ivana ; Machálek, Pavel
Studie se zaměřuje na požadavky plnění Protokolu ACETO CLRTAP a související legislativy EU v České republice, včetně reálnosti plnění stanovených emisních stropů. Identifikuje a analyzuje stav a budoucí trendy v nejvíce znečišťujících sektorech a technicko-ekonomickou náročnost plnění požadavků. Studie naplňuje požadavky pro obsah Integrovaného národního programu snížení emisí SO2, NOx, NMVOC a NH3 včetně návrhu souboru základních nástrojů programu.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Přehled realizovaných a výzkumných projektů
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Výzkumné evropské projekty. Německé projekty (různé zdroje, demonstrační a komerční projekty). Uskutečněné evropské projekty. Česká realizované projekty. Náhrada uhelných kotlů kotli na spalování biomasy. Vybrané evropské i tuzemské realizované projekty. Vodní energie, biomasa, větrná energie, teplovodní solární systémy, fotoelektrické systémy. Další vybrané projekty výroby elektrické energie ze sluneční energie. Další vybrané projekty vodní energie, skládkový plyn, bioplyn.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie slunečního záření
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Způsoby využití energie slunečního záření. Současný stav využití energie slunečního záření. Potenciál využití energie slunečního záření. Technologie, termosolární a fotovoltaický systém. Zkušenostní křivky fotovoltaických článků. Návrh solárních systémů.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Svazek obsahuje dvě studie: 1. Rozbor vývoje cen energií (1988-2003) a předpověď do roku 2018. 2. Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050 - závěrečné zprávy za rok 2004.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Geotermální energie
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Původ geotermální energie. Geotermální zdroje, teplá voda, mokrá pára, převažující pára. Vrtání čerpání a odvod teplonosné tekutiny. Využití geotermální energie. Pokročilé geotermální technologie. Ekonomika výroby elektrické energie. Využití geotermální energie v ČR.
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Swot analýza
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Swot analýza, použití metody SWOT analýzy pro generování strategií, SWOT matice pro OZE 2050. Komentáře ke swot matici. Obnovitelné zdroje obecně. Energie využití biomasy. Sluneční energie tepelná. Energie využití biomasy. Sluneční energie elektrická. Větrná energie. Hydroenergetický potenciál (malé vodní elektrárny).
Zpracování prognózy využívání obnovitelných zdrojů energie v ČR do roku 2050: Energie biomasy
ViP s.r.o., Praha ; ENVIROS, s.r.o., Praha ; SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s. ; CityPlan spol. s r.o., Praha ; CZ BIOM - České sdružení pro biomasu, Praha ; Asociace pro využití obnovitelných zdrojů energie
Význam biomasy jako obnovitelné suroviny. Vlastnosti biomasy. Zero emission. Technologie pro energetické využití biomasy. Logistika, emise. Stanovení potenciálů energetické biomasy na území ČR. Postup řešení. Aktuální sortiment plodin vhodných k energetické konverzi. Potenciál lesní biomasy. Potenciál využití bioplynu. Tabulky ekonomických kalkulací produkce energetických plodin.

National Repository of Grey Literature : 15 records found   1 - 10next  jump to record:
See also: similar author names
14 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
1 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.