National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.00 seconds. 
Vědecké a technické podklady pro inventarizaci emisí látek znečišťujících ovzduší: Resumé - Specifikace a rozsah požadavků k plnění protokolů CLRTAP a legislativy EU dotýkající se emisí SO2, NOx, VOCs a NH3
SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha ; Tintěra, Ladislav ; Krivošík, Juraj ; Svojtková, Ivana ; Szomolányiová, Jana
Cílem studie je návrh postupu státní správy resp. samosprávy, směřujícího k naplnění závazků Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu Úmluvy o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států (dále Protokolu) a legislativy Evropské unie dotýkající se emisí SO2, NOx, VOC a NH3.

See also: similar author names
14 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s.
1 SEVEn, Středisko pro efektivní využívání energie, o.p.s., Praha
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.