National Repository of Grey Literature 117 records found  previous11 - 20nextend  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
The hilltop settlement in Praha-Dubeč - Rohožník in the context of other sites of the Řivnáč culture in the microregion of Rokytka and Botič creeks.
Klímová, Ivana ; Dobeš, Miroslav (advisor) ; Popelka, Miroslav (referee)
(in English): Master thesis is focuced on analysis of polyculture hilltop settlement Dubeč - Rohožník in context of Eneolithic and Řivnáč culture. Archaeological artefacts originated from B. Novotný excavations of 1950 were analysed and results are compared with other řivnáč culture settlements in the region.
The neolithic in Domažlice country
Randová, Jana ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Metlička, Milan (referee)
The submitted work charts the settlement of the Domažlice area in the Neolithic Period. The localities concentrate on little islands of degraded brown soil on a loess in the basin of the river Radbuza and in small right-hand tributaries of the river. The Domažlice area was settled from the Pilsen Hollow earliest in the second or primarily in the third phase of the Linear Pottery culture. In some localities the settlement continues also in the "Šárka type" of the Linear Pottery culture and the youngest finds are dated at the fourth phase of the Stroked Pottery culture. The settlement copies the long-distance trade trail leading to Kelheim (FRG), to the blow of the quality Plattensilex which is in major part represented in sets of the chipped stone industry both in Domažlice area (more than70 percent) and in the localities of Pilsen Hollow. Under the population pressure of neolithic people settled in Pilsen Hollow, the colonists set off against the flow of the main rivers (Mže, Úhlava, Úslava, and Radbuza) already in the second phase of the Linear Pottery culture. The reason why the Radbuza became the most successfully settled river lies not only in relatively better natural conditions (particularly the quality of soil) but mainly in the existence of the mentioned trade trail leading through the passes of the...
Settlement Finds of the Middle to Late Bronze Age Tranzition in the Region of Kroměříž, Moravia
Mihal, Jiří ; Bláhová, Zuzana (advisor) ; Popelka, Miroslav (referee)
Kultura lužických popelnicových polí na střední Moravě je poměrně dost známá. Období, které tomuto dlouhému úseku předcházelo, není však zcela jasné, přestože od prvních systematických výzkumů uplynulo už víc než půl století. Tzv. keramika s vypnulinami je typická zejména pro vrstvu B a C na Hradisku u Kroměříže. Tématem této práce je rozbor 12 sídlištních lokalit, z nichž devět odpovídá této skupině nálezů. K nim jsou připojeny ještě další tři, jež patří do průběhu střední doby bronzové a kulturně souvisí s tímto vývojem. První nálezy pro tuto práci jsem získal v 70.-90. letech 20 st. a začátkem 21 st., k tomu jsem vypracoval u polykulturních lokalit většího rozsahu Třebětice "Brodička" a "Padělky" (2002) a Zahnašovice "Loučky" (2004) jednoduché postupy, jež odpovídají nedestruktivním metodám systematických povrchových sběrů. Materiál tak můžeme porovnat nejen mezi jednotlivými sídlišti, ale i v rámci jednoho sídliště. Dokumentační, konzervační, kresličské práce jsem prováděl v průběhu studia. Určování nálezů jsem prováděl samostatně podle dostupné literatury, ve sporných případech jsem se obracel na odborníky např. na A.Štrofa. Veškeré tyto práce jsem dělal za podpory Ústavu pro pravěk a ranou dobu dějinnou na FF UK Praha a prof. Dr. Miroslava Buchvaldka. Po vyhodnocení budou nálezy uloženy do sbírek...
The neolithic site Tuchlovice, distr. of Kladno
Knotová, Hana ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Stolz, Daniel (referee)
The submitted work deals with processing of primarily neolithic settlement material from the archaeological research in Tuchlovice cadaster. The research led by M. Buchvaldek took place in 1960. The excavated settlement was dated to the III. degree of the Linear Pottery culture and to the II.-III. degree of the Stroked Pottery culture. One object belonged to jordanov culture period. Continuity of habitation cannot be proved, which may be caused by the limited scale of the research that couldn't explore the whole settlement. On the contrary we must admit the possibility that presented site formed part of a larger neolithic settlement area together with settlements explored earlier in the southwestern direction. Key words: Neolithic - eneolithic - Tuchlovice - settlement - central Bohemia
A Garbage in a Circle: Potential of the Artefacts from the Rondel in Prague-Ruzyně
Blažková, Tereza ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Řídký, Jaroslav (referee)
This thesis is focused on research of the rondel (circular ditch) located in the Prague- -Ruzyně area, dated to Late Neolithic Era with the Stroked Pottery culture. Quantitative, qualitative and spatial analysis of rondel's object fillings were carried out and the results and interpretation are presented in this thesis. Particularly thanks to Stroke-ornamented pottery analysis, it was possible to determine the relative chronology of the ditches filling. The interpretation of the material analysis and material spatial distribution tried to describe the trends associated with the formative processes and the development of origin of the ditches fillings. This work brings the results of processing of archeological findings and field documentation of a fully explored rondel, situated in the settlement of the Stroked Pottery culture. This work contributes to the understanding of Late Neolithic settlement structure and the rondels in general. Catalogue of findings is included. KEY WORDS: Late Neolithic - Stroked Pottery culture - Circular ditch - spatial analysis - formation processes - pottery - lithics - daub - animal skeletal remains
Lithic function and its application in archeology
Krásná, Soňa ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Květina, Petr (referee) ; Hroníková, Linda (referee)
The goal of the thesis is to find the way how to apply use-wear analysis as well as functional analysis to archaeological assemblages of selected artefacts from Central European archaeological contexts, namely lithics (chipped stone artefacts) and obtain the greatest potential from the analysis. Thesis consists of: current state in the field of functional studies research worldwide, method of use-wear application in connection with material science knowledge, especially tribology. Use-wear analysis is applied to the selected lithic artefacts from Paleolithic to Eneolithic Periods. The results of this work are based on the following microscopic approaches: low power approach (LPA), high power approach (HPA), scanning electron microscopy (SEM) and confocal laser scanning microscopy (CLSM). There are described and stated differences in potential of above mentioned approaches in connection with specific archaeological artefacts (assemblages of artefacts). The question answered in the conclusion is how to apply the above mentioned methodological approaches in application to various archaeological materials (period, number, context etc.) to obtain the greatest informational potential from the material analysed. Work is concluded with specific terminology from the field of tribology and use-wear analysis...
Early eneolithic in central Bohemia with reference to site Prague - Krč
Sušická, Věra ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Úkolem této práce je v prvé řadě shrnutí současné koncepce časného eneolitu na území Čech. To bylo provedeno rozdělením kultur do kapitoly začínající pozdně-lengyelským horizontem a končící michelsberskou kulturou. Sledovány byly typické znaky, charakterakteristické nálezy i diskutované otázky jednotlivých kultur a příslušných nálezových skupin. Dalším cílem práce je vytvořit seznam středočeských časně eneolitických lokalit, což bylo provedeno sepsáním katalogu nalezišť podle okresů s následným vyobrazením v mapách podle kulturního zařazení. Poslední částí této práce je zveřejnění post-jordanovských (shussenriedských) keramických nálezů z lokality Společenská zahrada - Praha-Krč, jejichž materiální základna se v oblasti středních Čech stále více rozšiřuje. Analýzou prošel pouze keramický materiál, další nálezy čekají na zpracování. Kriticky jsou zhodnoceny i dva post-jordanovské objekty (palisádový žlab, kostrový pohřeb v sídlištním kontextu).
The neolithic socio-ritual architecture in Bohemia
Nytrová, Kateřina ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Dobeš, Miroslav (referee)
Pravěké kruhové sociokultovní architektury jsou výrazem postupné diferenciace a vyšší organizovanosti lidstva počínaje vrcholným neolitem. Za oblast vzniku specifické formy monumentalizujících architektur - rondelů - se dnes považuje střední Podunají; odtud se idea "posvátných kruhu" šíří směrem k severu a severozápadu, snad i k severovýchodu a východu a zpětně možná i k jihu. Kruhové posvátné stavby jsou rozptýleny na geograficky značně rozsáhlém území a prostupují od neolitu až po ranou dobu dějinnou. Ačkoliv nelze očekávat přímou genetickou souvislost všech těchto staveb, existuje zcela určitě zásadní myšlenkový prvek, který všechny tyto stavby spojuje. Klíčem kjeho objasnění je vysvětlení funkce jednotlivých staveb. Ačkoliv vykazuje neolitická sociokultovní architektura podle archeoastronomických průzkumů znaky plánované výstavby za účelem vytvoření kalendáře a vhodné pozorovatelny pro sledování pohybu vesmírných těles, nelze tuto funkci s naprostou jistotou dokázat. A zřejmě astronomický a kalendářní smysl nebyl jediným hybatelem výstavby takto nákladných staveb, které navíc vyžadovaly pravidelnou údržbu. Význam neolitické sociokultovní architektury spatřuji spíše v tom, že znázorňovala v obecné rovině jakýsi jednotící prvek celé neolitické společnosti, známý všem jejím členům (jednotlivé rondely...
Breclav region at the time of the Linear Pottery Culture
Mikulíková, Sabina ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Kovárník, Jaromír (referee)
The graduation Thesis is focused on Breclav region at the time of the Linear Pottery Culture. The paper includes a brief introduction to the problems of development LBK in Moravia and surrounding areas, as well as the development process of Breclav region during the Stone Age. The result of this paper is a Catalogue of sites, on which the settlement of Linear Pottery Culture was recorded. Particular interest has been devoted to the area of Bavory, at house No. 114, where was an archaeological research in 1987 conducted by J. Peska. From the found of ceramic and other material LBK was made an Analysis including drawing documentation. Key words: Linear Pottery Culture, Neolithic, Breclav Region, Bavory, South Moravia
The contribution to the knowledge of chipped stone industry in the district of Cheb
Novák, Lukáš ; Popelka, Miroslav (advisor) ; Burgert, Pavel (referee)
The aim of the bachelor thesis is to summarize the existing knowledge of the chipped-stone artifacts in the district of Cheb. The thesis provides a revision of a collection of findings located in Cheb museum, localisation and the manner of acquisition of the findings. The revised artifacts are mostly examined from the typological and material viewpoint. Certain selected localities are revised by the archeological non-destructive research through the method of surface prospecting. The same method is then applied on the newly predicted localities.

National Repository of Grey Literature : 117 records found   previous11 - 20nextend  jump to record:
See also: similar author names
4 POPELKA, Martin
4 Popelka, Martin
6 Popelka, Michal
2 Popelka, Milan
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.