National Repository of Grey Literature 4 records found  Search took 0.01 seconds. 
Behaviour-Based Identification of Network Devices
Polák, Michael Adam ; Holkovič, Martin (referee) ; Polčák, Libor (advisor)
Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z bezpečnostných dôvodov. Táto práca ďalej pojednáva o základoch počítačových sietí a metódach, ktoré boli využívané v minulosti na identifikáciu sieťových zariadení. Následne sú popísané algoritmy využívané v strojovom učení a taktiež sú popísané ich výhody i nevýhody. Nakoniec, táto práca otestuje dva tradičné algorithmy strojového učenia a navrhuje dva nové prístupy na identifikáciu sieťových zariadení. Výsledný navrhovaný algoritmus v tejto práci dosahuje 89% presnosť identifikácii sieťových zariadení na reálnej dátovej sade s viac ako 10000 zariadeniami.
Lossless Video Compression
Polák, Michael Adam ; Polok, Lukáš (referee) ; Bařina, David (advisor)
This thesis is describing methods of lossless video compression. It also contains the description and formulas for conversions of color models suitable for lossless compression. The last theoretical part describes context compression and entropy coding with emphasis on arithmetic coding. Following the arithmetic coder is the description and details about the implemented video codec. This codec is then tested and compared with the currently used FFV1 and Huffyuv codecs. The result of this thesis is that adding the number of contexts improves the compression ratio although it does not outperform the compression ratio of FFV1, the compression ratio of Huffuyv was always outperformed.
Behaviour-Based Identification of Network Devices
Polák, Michael Adam ; Holkovič, Martin (referee) ; Polčák, Libor (advisor)
Táto práca sa zaoberá problematikou identifikácie sieťových zariadení na základe ich chovania v sieti. S neustále sa zvyšujúcim počtom zariadení na sieti je neustále dôležitejšia schopnosť identifikovať zariadenia z bezpečnostných dôvodov. Táto práca ďalej pojednáva o základoch počítačových sietí a metódach, ktoré boli využívané v minulosti na identifikáciu sieťových zariadení. Následne sú popísané algoritmy využívané v strojovom učení a taktiež sú popísané ich výhody i nevýhody. Nakoniec, táto práca otestuje dva tradičné algorithmy strojového učenia a navrhuje dva nové prístupy na identifikáciu sieťových zariadení. Výsledný navrhovaný algoritmus v tejto práci dosahuje 89% presnosť identifikácii sieťových zariadení na reálnej dátovej sade s viac ako 10000 zariadeniami.
Lossless Video Compression
Polák, Michael Adam ; Polok, Lukáš (referee) ; Bařina, David (advisor)
This thesis is describing methods of lossless video compression. It also contains the description and formulas for conversions of color models suitable for lossless compression. The last theoretical part describes context compression and entropy coding with emphasis on arithmetic coding. Following the arithmetic coder is the description and details about the implemented video codec. This codec is then tested and compared with the currently used FFV1 and Huffyuv codecs. The result of this thesis is that adding the number of contexts improves the compression ratio although it does not outperform the compression ratio of FFV1, the compression ratio of Huffuyv was always outperformed.

See also: similar author names
2 POLÁK, Miroslav
14 Polak, Martin
13 Polak, Michal
1 Polák, M.
25 Polák, Marek
14 Polák, Martin
4 Polák, Michael
4 Polák, Michael Adam
13 Polák, Michal
4 Polák, Milan
2 Polák, Milan,
1 Polák, Miloslav
8 Polák, Miloš
2 Polák, Miroslav
13 Polák, Mojmír
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.