National Repository of Grey Literature 1 records found  Search took 0.01 seconds. 
Analýza korupce v České republice
Přibyl, Jan Bc. ; Pokorný, Pavel (advisor) ; Hošek, Zdeněk (referee)
Cílem práce je zmapovat případy korupce v ČR a navrhnout různé možnosti vyhodnocení a stanovení prognóz do budoucna. Práce postupně zanalyzovala a popsala stav a vývoj korupce v ČR. Jak začátky korupce a její vývoj v čase, tak i popis jednotlivých složek korupce. Dále je v práci popsán způsob boje proti korupci a porovnání stavu v ČR a ve světě.Dále byly navrhnuty 3 základní analýzy korupce a jejich aplikace.Jedná se o statistickou analýzu, geografickou analýzu a analýzu za pomocí dotazníkového šetření.

See also: similar author names
3 PŘIBYL, Jaroslav
1 Přibyl, J.
10 Přibyl, Jakub
15 Přibyl, Jan
3 Přibyl, Jaroslav
9 Přibyl, Jiří
4 Přibyl, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.