National Repository of Grey Literature 67 records found  1 - 10nextend  jump to record: Search took 0.01 seconds. 
How the financial situation in the family affects develepment of youth in sport.
PŘIBYL, Jaroslav
The bachelor thesis deals with the topic of financial situation and its influence on the development of children and youth in the field of sport and leisure activities. The thesis aims to show that a good financial situation in the family influences whether children can play sports in their chosen field. Along with this, it describes sport, leisure, family and pathological phenomena. In the practical part there is a research part conducted by qualitative research in the form of interviews. The opinions of families whose children play sports are obtained and these families have to support them financially.
Generating Procedural Terrains
Petlan, Michael ; Bartoň, Radek (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
This thesis deals with algorithms of stochastic generating of height maps. The thesis describes the basic theoretical knowledge and extends it by usage of L-systems for generating a network of rivers. There has been implemented a library of the height map generating algorithms and a demo application within the thesis.
Location-aware data transfers scheduling for distributed virtual walkthrough applications.
Přibyl, Jaroslav ; Sochor, Jiří (referee) ; Sojka, Eduard (referee) ; Zemčík, Pavel (advisor)
Důležitou součástí aplikací procházení distribuovanou virtuální scénou je proces plánování přenosu dat. Jeho hlavním úkolem je zajištění efektivního přenosu dat a maximální kvality renderovaného obrazu. Největší vliv na kvalitu renderované scény mají omezení síťového připojení. Tyto omezení lze redukovat pomocí multi-resolution reprezentace dat scény, určováním priorit stahování jednotlivých částí scény, a přednačítáním dat. Pokročilé metody pro určování priorit a přednačítání částí scény jsou založeny na predikci pohybu uživatele vycházející z matematického popisu jeho pohybu. Tyto metody jsou schopny predikovat následující pozici uživatele jen v krátké vzdálenosti od jeho aktuální polohy. V případě náhlých, ale pravidelných změn směru pohybu uživatele jsou tyto metody nedostatečné co do přesnosti i délky predikce. V této práci je navrhnut komplexní přístup k řešení plánování přenosu dat splňující i tyto požadavky. Navrhované řešení využívá predikci pohybu uživatele založenou na znalostech k určení priority stahování dat i předstahování částí scény. Provedené experimenty nad testovacími daty ukazují, že navržené schéma plánování přenosu dat umožňuje dosažení vyšší efektivity přenosu dat a vyšší kvality renderovaného obrazu během průchodu testovací scénou.
Motion Detector For Android Platform
Komár, Michal ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Láník, Aleš (advisor)
This bachelor´s thesis deals with implementation of the motion detector for Android platform mobile phones. It works as a motion detector, with the ability to indicate moving object recorded by an integrated camera. The detector core is written in native code for faster processing by ARM architecture processors. The application allows various settings to optimize the detector in different environments.
Interactive 3D Terrain Editor
Hulva, Jiří ; Vanek, Juraj (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
The purpose of this work is to design and implement an interactive 3D terrain editor. The application should be able to create three-dimensional model of a terrain from input data, display it and allow free movement in displayed scene. Users should be provided with tools for editing heightmaps and surface textures. There should be option to load models of objects, like buildings or vegetation and place them on chosen locations.
Cyclic Engine Visualization
Fajkus, Jan ; Granát, Jiří (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
Objective of this thesis was acquaint oneself with theory of cyclic engines, understand their principle, describe their conjunctive and different properties. Program part consisted in creating visualization of chosen engines in C/C++ language using openGL.
Optimization of Large Scale Terrain Rendering
Luner, Radek ; Bartoň, Radek (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
This work is focusing on optimization of large scale terrain rendering. It explains basic methods and data structures for optimization. It describes fundamentals of methods such as ROAM, Geometrical clipmaps, GPU Based Geometrical Clipmaps, GeoMipMapping and Chunked LOD. It explains implementation details of system for terrain optimization based on GeoMipMapping method.
Vector Font Rasterization on LCD
Hrušovský, Marek ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Granát, Jiří (advisor)
This bachelor's thesis deals with sub-pixel vector font representation. It generaly describes representation and rasterization of vector font and shortly compares advantages of vector font against bitmaped font. Including information about sub-pixel font representation on screen type LCD, possibilities and problems that this type of projection produces. It contains implementation description of demonstrational application, which rasterizes font with sub-pixel technology.
Visualization of Large Data Sets
Mokroš, Petr ; Chudý, Peter (referee) ; Přibyl, Jaroslav (advisor)
Work is focused on visualization of large data sets, especially on high resolution terrain models. Thus the goal of this work is to design a library which can divide large models to small regular parts for fast render of whole scene using level of detail techniques. Further goal is theoretical analysis how the library for fast and smooth visualization of large scenes in real time can be used.
Rendering "Small" Plants in 3D Space
Řehánek, Jiří ; Přibyl, Jaroslav (referee) ; Herout, Adam (advisor)
This masters thesis deals with a real-time low vegetation rendering in 3D space. The low vegetation means grass and shrub. At first it looks on a implementation of vegetation in a 3D games that already exist and there investigate characteristics notable while playing and after that it comes to a evaluation of visual qualities. As next will follow design of solution of this problems and description of implementation. In final part will be summary of achieved product.

National Repository of Grey Literature : 67 records found   1 - 10nextend  jump to record:
See also: similar author names
1 Přibyl, J.
10 Přibyl, Jakub
15 Přibyl, Jan
1 Přibyl, Jan Bc.
3 Přibyl, Jaroslav
9 Přibyl, Jiří
4 Přibyl, Josef
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.