National Repository of Grey Literature 28 records found  beginprevious19 - 28  jump to record: Search took 0.00 seconds. 
Analýza vývoje kultury ČR v letech 2000 – 2013
Odbor statistik rozvoje společnosti
Kultura se nesporně řadí mezi nejsložitější oblasti společenského života. Její projevy jsou nejen mnohostranné, ale ve značné míře také nehmotné a proto i stěží „uchopitelné“. Nesnadná je pouhá odpověď na otázku co to je kultura, co do ní patří a kde lze vysledovat její hrance.
Fulltext: Download fulltextPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2011
Český statistický úřad ; odbor statistik rozvoje společnosti
Data on availability of selected ICT to households and individuals. Use of PCs by individuals (place and frequency of use, PC training, PC skills), use of the Internet by individuals (place and frequency of use, Internet skills, purpose of Internet use - communication, information search, learning, on-line services, interaction with public authorities, shopping). E-skills.
Fulltext: Download fulltextPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2010
Český statistický úřad ; odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed information on the structure of R&D expenditure, incl. sources of funds, and R&D personnel broken down by field of science, CZ-NACE activity, size of units, gender and educational attainment of R&D personnel.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační a komunikační technologie ve veřejné správě v roce 2010
Český statistický úřad ; odbor statistik rozvoje společnosti
Penetration and use of selected IC technologies (Internet access, ICT and human resources, providing of information and services on web pages, related security precautions, internal data exchange etc.) in the public administration sector.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační a komunikační technologie v podnikatelském sektoru za rok 2010
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Údaje o přístupu domácností a jednotlivců k vybraným informačním a komunikačním technologiím. Použití osobního počítače jednotlivci (místo a frekvence použití PC, počítačové školení, znalosti práce s PC), použití internetu jednotlivci (místo a frekvence použití internetu, znalosti práce s internetem, účel použití internetu - komunikace, vyhledávání informací, vzdělávání, on-line služby, použití internetu ve vztahu k veřejné správě, nákup přes internet). Bezpečnost na internetu.
Fulltext: Download fulltextPDF
Využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a mezi jednotlivci v roce 2010
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Data on availability of selected ICT to households and individuals. Use of PCs by individuals (place and frequency of use, PC training, PC skills), use of the Internet by individuals (place and frequency of use, Internet skills, purpose of Internet use ? communication, information search, learning, on-line services, interaction with public authorities, shopping). Internet security.
Fulltext: Download fulltextPDF
Ukazatele výzkumu a vývoje za rok 2009
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed information on the structure of R&D expenditure, incl. sources of funds, and R&D personnel broken down by field of science, CZ-NACE activity, size of units, gender and educational attainment of R&D personnel.
Fulltext: Download fulltextPDF
Government Budget Appropriations or Outlays for R&D (GBAORD) in the Czech Republic in 2009
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Detailed annual data on Government Budget Appropriations or Outlays for R&D (GBAORD) broken down by socio-economic objectives. Also included is analytical section containing comparisons with other countries.
Fulltext: Download fulltextPDF
Informační a komunikační technologie ve veřejné správě ČR v roce 2009
Český statistický úřad ; Odbor statistik rozvoje společnosti
Penetration and use of selected IC technologies (Internet access, ICT and human resources, providing of information and services on web pages, related security precautions, internal data exchange etc.) in the public administration sector.
Fulltext: Download fulltextPDF
Statistical Yearbook of Science, Technology and Innovation - 2000 - 2008
Odbor statistik rozvoje společnosti ; Český statistický úřad
Cílem ročenky je poskytnout jak laické, tak především odborné veřejnosti komplexní pohled na klíčové oblasti vědy a technologií v období 2000 - 2008 v České republice a její srovnání se světem pomocí nejnovějších mezinárodně dostupných a srovnatelných statistických čísel. Prostřednictvím této publikace je vytvářen ucelený a zároveň přehledný základní informační zdroj ve výše uvedené oblasti. Ročenka obsahuje např. údaje o investicích do výzkumu a vývoje, výdajích na terciární vzdělávání, zaměstnaných vevýzkumu a vývoji, kvalifikovaných lidských zdrojích, studentech a absolventech terciárního stupně vzdělávání, vědeckých publikacích a jejich citacích, udělených patentech, výsledcích inovačních aktivit, produkci v high-tech odvětvích, internacionalizacivýzkumu a vývoje, zahraničním obchodě s hightech výrobky a službami, mobilitě kvalifikovaných lidských zdrojů atd.
Fulltext: Download fulltextPDF

National Repository of Grey Literature : 28 records found   beginprevious19 - 28  jump to record:
Interested in being notified about new results for this query?
Subscribe to the RSS feed.